Świadectwa dojrzałości

Przechwytywanie

Odbiór świadectw dojrzałości

05 lipca 2022 r.

od godz. 10.30

 

Klasa 3a s. 4

Klasa 3b s. 6

Klasa 3c s. 02

Klasa 3d s. 04