3 miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

lAUREACI22

Zuzanna CHOJECKA, Amelia GIBKA i Błażej SOBCZAK zostali LAUREATAMI Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku – Innowacje Techniczne. (link)
Uzyskali 3 MIEJSCE w Polsce.

Zespół z klasy 2cG w składzie: Zuzanna Chojecka, Amelia Gibka i Błażej Sobczak przeprowadził w czasie miesięcy nauczania zdalnego własne badania naukowe, których celem była ocena przydatności niektórych gatunków owadów w biodegradacji tworzyw sztucznych.
Metodyka badań była autorska a wyniki bardzo obiecujące. Na ich podstawie olimpijczycy napisali ROZPRAWĘ NAUKOWĄ, pt.: ” Wykorzystanie owadów w biodegradacji odpadów organicznych i zawierających tworzywa sztuczne”, w której szczegółowo przedstawili wnioski z badań oraz swój innowacyjny pomysł wykorzystania owadów do rozkładu odpadów zawierających tworzywa sztuczne.

Opracowanie zostało docenione pierwotnie na etapie wojewódzkim (1 miejsce), a następnie w finale olimpiady przez naukowców z warszawskich uczelni wyższych (3 miejsce w kraju).

Interdyscyplinarna Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości daje wymierne korzyści laureatom i finalistom.
Dzięki osiągniętemu sukcesowi nasi laureaci uzyskują INDEKS NA WYMARZONE STUDIA MEDYCZNE. Czeka na nich Collegium Medicum na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Uniwersytet Medyczny w Gdańsku.

Gratulujemy sukcesu!!!

Opiekun: Mariusz Gławenda