Adam Świniarski laureatem konkursu „Fascynująca Fizyka”

fizyka — kopia (2)

Adam ŚWINIARSKI, uczeń klasy 3b został  LAUREATEM XVI Konkursu Fizycznego „FASCYNUJĄCA FIZYKA” – poziom ponadpodstawowy.

Pierwszym etapem konkursu były eliminacje szkolne. Drugi etap konkursu polegał na rozwiązaniu serii krótkich zadań otwartych i uzupełnieniu karty odpowiedzi odpowiednimi wynikami. Trzeci etap konkursu polegał na rozwiązaniu kilku zadań strukturalnych sprawdzających umiejętności analizy treści tekstu naukowego, interpretacji wykresów oraz tworzeniu nowych informacji na podstawie danych zawartych w tabeli, opisu matematycznego przedstawionych zjawisk itp.

FINAŁ KONKURSU odbył się w kwietniu 2020 roku i polegał na samodzielnym wykonaniu  i opracowaniu wybranego doświadczenia obrazującego „fascynujące” zjawisko fizyczne oraz przygotowaniu prezentacji multimedialnej prezentującej wykonanie oraz opracowanie doświadczenia.

W trakcie finału komisja konkursowa  oceniała: wartość merytoryczną oraz zasadność wyboru doświadczenia, sposób prezentacji wyników oraz meritum wniosków i uwag wynikających z przeprowadzonego doświadczenia.

Adam Świniarski po trzech pierwszych etapach uzyskał tytuł FINALISTY a następnie po etapie czwartym został  LAUREATEM XVI Konkursu Fizycznego „Fascynująca Fizyka”.

Organizatorem konkursu byli: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej i Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej

Opiekun: Witold Włodarczyk