Drzwi Otwarte. Łódź Akademicka 2018

csm__RAJ2015_162c314dfa

25 kwietnia 2018 r. uczniowie klas 2b, 2c i 2d uczestniczyli w Drzwiach Otwartych. Łódź Akademicka. (link)

Inauguracja imprezy odbyła się w Zatoce Sportu Politechniki Łódzkiej.

Młodzież wysłuchała prelekcji  o łódzkich uczelniach przedstawionych przez rektorów Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej.
Zorganizowano dla uczniów konkurs z atrakcyjnymi nagrodami.
Następnie młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną i wzięła udział w warsztatach, wykładach i pokazach w Centrum Dydaktyczno-Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz w Instytucie Fizyki Politechniki Łódzkiej.

Opiekunowie młodzieży: Małgorzata Bednarczyk, Krystyna Graczyk, s. Danuta Sakowicz i Arkadiusz Stellert.