EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA. Unijny projekt SOSW w Sieradzu

logo

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA: Unijny projekt SOSW w Sieradzu (link)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu realizuje unijny projekt „Pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Głównym celem SCWEW jest „Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi”.

Rolą nowo utworzonego SCWEW w Sieradzu jest wsparcie nauczycieli i specjalistów, pracujących w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, również kadry zarządzającej, oraz podnoszenie ich kompetencji, a także zapewnienie dostępu do specjalistycznego sprzętu (wypożyczalnia).

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie sześć placówek  oświatowych: Publiczne Przedszkole w Warcie, Szkoła Podstawowa we Wróblewie, Liceum Ogólnokształcące w Warcie, Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Sieradzu, Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Sieradzu oraz II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu. Wsparcie będzie również skierowane do rodzin dzieci i uczniów uczęszczających do w/w placówek.

Placówki oświatowe otrzymają wsparcie w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy. Zorganizowane zostaną konferencje poświęcone: edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące: „Dzień Życzliwości”, „Międzyszkolny Festiwal Teatralny”, „Międzyszkolny Dzień Świadomości”. Placówki będą realizować akcje: Dzień bez dzwonków, konkurs plastyczny „Szkoła dla wszystkich”, Festyn Talentów oraz włączą się w akcje: Autyzm na niebiesko, Kocham słyszeć, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Międzynarodowy Dzień Białej Laski.

Projekt będzie realizowany przez dwa lata.
Całkowita wartość projektu wynosi 798,9 tys. zł i jest w całości finansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Koordynator projektu: Urszula Świniarska

więcej o projekcie zobacz TUTAJ