Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu.

Jego celem jest wspieranie uczniów w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

W okresie od 17.04.2023 r. do 28.04.2023 r.  już po raz drugi realizowana będzie mobilność uczniów do Grecji. Dofinansowanie w kwocie  43 319 euro zostało przyznane w wyniku konkursu wniosków w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus + w ramach Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej – projekty krótkoterminowe. W ramach tego projektu uczniowie spędzą dwa tygodnie kwietnia 2023 r. na wyjeździe edukacyjnym w Grecji.

 

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji  językowych, cyfrowych oraz kulturowych.

„ŻEROMSKI na europejskim szlaku” (Grecja 2023)

 

.W dniach 17 – 28 kwietnia 2023 roku dwudziestu sześciu uczniów i uczennic naszej szkoły brało udział w wyjeździe do Grecji w ramach programu Erasmus+ „ŻEROMSKI NA EUROPEJSKIM SZLAKU”. 

Od pierwszego dnia uczniowie naszej szkoły, którzy sami siebie nazywali „szczęśliwcami ”, realizowali program „Erasmus+” w Grecji. Brali udział w warsztatach tematycznych, wycieczkach edukacyjnych, zajęciach terenowych, grach miejskich i innych atrakcjach związanych z realizacją zadań programu.
Uczestnicy doskonalili umiejętności językowe, nawiązując kontakty z mieszkańcami Platamonas, gdzie poznawali lokalną kulturę i zwyczaje i oczywiście tamtejszą kuchnię. Nasi uczniowie w trakcie mobilności biorą udział w zajęciach merytorycznych w partnerskiej szkole, mieszczącej się w Katerini. Tam wraz z rówieśnikami wspólnie doskonalili swoje kompetencje kluczowe i umiejętności, wypracowując wspólnie rezultaty oraz odbywając zajęcia formalne i nieformalne.
Podczas pobytu w Grecji uczniowie mieli również okazję zwiedzić zamek Platamon, spacerować w kanionie Enipeas i przyjrzeć się nieco bliżej Górze Olimp!

O swoich wrażeniach z wycieczek i wydarzeń, informowali na mediach społecznościowych, dzięki czemu mogliśmy śledzić ich losy!
Pracując w grupach, opracowywali zgromadzony już materiał tworząc posty i wykorzystując  narzędzia do tworzenia i obróbki grafik, tj. Canva czy Gimp. A to posłużyło do zbudowania fanpage’u oraz przygotowania finalnej prezentacji efektów projektu.

https://www.facebook.com/zeromskinaeuropejskimszlaku/

https://www.facebook.com/groups/948118949969829

https://www.facebook.com/groups/221773743806786

https://www.facebook.com/ZeromskiNaEuropejskimSzlakuSieradz/posts/pfbid0VHUP5c3X9HEtiLpE8X3sh8tV8mZFtk4bHNqTpCFimdNDeUufUMceKckSPx7wvgQ5l

Oto co sami uczniowie z „Żeromskiego” mówią o mobilności w ramach projektu „Żeromski na europejskim szlaku”:
„Pod koniec naszego pobytu w Grecji przygotowywaliśmy różnorodne posty oraz finalne wersje ulotek informacyjnych. Tłumaczyliśmy zebrane materiały, opracowywaliśmy zdjęcia, dokumentujące przebieg mobilności. Finalna prezentacja efektów projektu odbyła się ostatniego dnia pobytu w Grecji. Przedstawiliśmy prezentacje wypracowanych rezultatów, które następnie zostały omówione i ocenione. A na koniec otrzymaliśmy certyfikaty. Chyba wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że podczas projektu zostało zrealizowanych wiele ciekawych działań, zdobyliśmy nową wiedzę oraz rozwinęliśmy swoje umiejętności. Wracamy z Grecji z pięknymi wspomnieniami! Do zobaczenia!”

Opiekunami młodzieży były: Katarzyna Kurowska, Aleksandra Mielczarek-Hofman i Magdalena Mikołajczyk.