Dyrektor szkoły
Urszula Świniarska

Urszula Świniarska

Wicedyrektor szkoły
Anna Szczepaniak – Zdunek

Wicedyrektor szkoły Anna Szczepaniak

Nasza kadra

Dorota Błaszczyk
Dorota Błaszczyk

język polski

Agata Janiak
Agata Janiak

Język polski
Wiedza o sztuce

Aleksandra Mielczarek‑Hofman
Aleksandra Mielczarek‑Hofman

Język polski

Anna Szwankowska
Anna Szwankowska

Język polski

Katarzyna Kurowska

Język angielski
Geografia

Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski

Język angielski
Informatyka

Elżbieta Talar

Język angielski

Arkadiusz Stellert
Arkadiusz Stellert

Język angielski

Karolina Smus

Język angielski

Anna Lewandowska

Język angielski
Język niemiecki
Historia/WOS

Luiza Lapacińska-Sobanek

Język angielski
Język niemiecki

Joanna Hlauka

Język angielski

Krystyna Graczyk

Język angielski

Agnieszka Paroń

Język niemiecki

Rafał Wojciechowski
Rafał Wojciechowski

Język niemiecki
Wychowanie fizyczne

Edyta Chlebicz

Język niemiecki

Anna Lewandowska

Język angielski
Język niemiecki
Historia/WOS

Luiza Lapacińska-Sobanek

Język angielski
Język niemiecki

Dominika Szczepaniak
Dominika Szczepaniak

Język francuski

Agata Janiak
Agata Janiak

Język polski
Wiedza o sztuce

Krzysztof Owczarek

Historia

Agnieszka Świątek
Agnieszka Świątek

Historia / WOS

Marianna Gotfryd
Marianna Gotfryd

Historia / WOS

Anna Lewandowska

Język angielski
Język niemiecki
Historia/WOS

Anna Michalska – Sapkota

Matematyka

Wicedyrektor szkoły Anna Szczepaniak
Anna Szczepaniak-Zdunek

Matematyka

Anna Barwaśna

Matematyka

Elżbieta Angelus

Matematyka

Aleksandra Szulc

Biologia
Fizyka

Mariusz Gławenda

Biologia

Arkadiusz Zdunek

Fizyka
Informatyka

Aleksandra Szulc

Biologia
Fizyka

Katarzyna Kurowska

Język angielski
Geografia

Jadwiga Brożyńska

Geografia

Marzena Woźniak‑Pipia
Marzena Woźniak‑Pipia

Chemia

Katarzyna Sowińska

Chemia

Arkadiusz Zdunek

Fizyka
Informatyka

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości

Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski

Język angielski
Informatyka

Monika Frycie

Pedagog specjalny

Agnieszka Maślak

Pedagog

Lidia Zadka

Biblioteka

s. Małgorzata Serafinko

Religia

Anetta Świeszczakowska

Religia

Kamila Matusiak

Wychowanie fizyczne

Aleksandra Rusiecka
Aleksandra Rusiecka

Wychowanie fizyczne

Magdalena Mikołajczyk
Magdalena Mikołajczyk

Wychowanie fizyczne

Tomasz Kuś
Tomasz Kuś

Wychowanie fizyczne

Rafał Wojciechowski
Rafał Wojciechowski

Język niemiecki
Wychowanie fizyczne

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości

Jarosław Miłek

Muzyka

Dorota Kuśmierczak – Skotnicka

Plastyka