Dyrektor szkoły
Urszula Świniarska

Urszula Świniarska

Wicedyrektor szkoły
Anna Szczepaniak – Zdunek

Wicedyrektor szkoły Anna Szczepaniak

Nasza kadra

Dorota Błaszczyk
Dorota Błaszczyk

język polski

Agata Janiak
Agata Janiak

Język polski
Wiedza o sztuce

Aleksandra Mielczarek‑Hofman
Aleksandra Mielczarek‑Hofman

Język polski

Anna Szwankowska
Anna Szwankowska

Język polski

Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski

Język angielski
Informatyka

Anna Lewandowska

Język angielski
Język niemiecki
Historia/WOS

Luiza Lapacińska-Sobanek

Język angielski
Język niemiecki

Katarzyna Kurowska

Język angielski
Geografia

Elżbieta Talar

Język angielski

Arkadiusz Stellert
Arkadiusz Stellert

Język angielski

Karolina Smus

Język angielski

Joanna Hlauka

Język angielski

Krystyna Graczyk

Język angielski

Edyta Chlebicz

Język niemiecki

Anna Lewandowska

Język angielski
Język niemiecki
Historia/WOS

Luiza Lapacińska-Sobanek

Język angielski
Język niemiecki

Agnieszka Paroń

Język niemiecki

Rafał Wojciechowski
Rafał Wojciechowski

Język niemiecki
Wychowanie fizyczne

Dominika Szczepaniak
Dominika Szczepaniak

Język francuski

Mariusz Gławenda

Biologia

Aleksandra Szulc

Biologia
Fizyka

Marzena Woźniak‑Pipia
Marzena Woźniak‑Pipia

Chemia

Katarzyna Sowińska

Chemia

Aleksandra Szulc

Biologia
Fizyka

Arkadiusz Zdunek

Fizyka
Informatyka

Marianna Gotfryd
Marianna Gotfryd

Historia / WOS / HiT

Anna Lewandowska

Język angielski
Język niemiecki
Historia/WOS

Agnieszka Świątek
Agnieszka Świątek

Historia / WOS / HiT

Krzysztof Owczarek

Historia

Katarzyna Kurowska

Język angielski
Geografia

Jadwiga Brożyńska

Geografia

Anna Michalska – Sapkota

Matematyka

Wicedyrektor szkoły Anna Szczepaniak
Anna Szczepaniak-Zdunek

Matematyka

Anna Barwaśna

Matematyka

Elżbieta Angelus

Matematyka

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości

Joanna Opora

Informatyka

Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski

Język angielski
Informatyka

Arkadiusz Zdunek

Fizyka
Informatyka

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości

Jarosław Miłek

Muzyka

Dorota Kuśmierczak – Skotnicka

Plastyka

Agata Janiak
Agata Janiak

Język polski
Wiedza o sztuce

Lidia Zadka

Biblioteka

Monika Frycie

Pedagog specjalny

Agnieszka Maślak

Pedagog

s. Małgorzata Serafinko

Religia

Anetta Świeszczakowska

Religia

Kamila Matusiak

Wychowanie fizyczne

Aleksandra Rusiecka
Aleksandra Rusiecka

Wychowanie fizyczne

Magdalena Mikołajczyk
Magdalena Mikołajczyk

Wychowanie fizyczne

Tomasz Kuś
Tomasz Kuś

Wychowanie fizyczne

Rafał Wojciechowski
Rafał Wojciechowski

Język niemiecki
Wychowanie fizyczne