Dyrektor szkoły
Urszula Świniarska

Urszula Świniarska

Wicedyrektor szkoły
Katarzyna Matusiak

Nasza kadra

Dorota Błaszczyk
Dorota Błaszczyk

Język polski

Agata Janiak
Agata Janiak

Język polski

Aleksandra Mielczarek‑Hofman
Aleksandra Mielczarek‑Hofman

Język polski

Anna Szwankowska
Anna Szwankowska

Język polski

Monika Opora

Język angielski

Dorota Łajs

Język angielski

Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski

Język angielski
Informatyka

Luiza Lapacińska-Sobanek

Język angielski
Język niemiecki

Katarzyna Kurowska

Język angielski
Geografia

Elżbieta Talar

Język angielski

Arkadiusz Stellert
Arkadiusz Stellert

Język angielski

Karolina Smus

Język angielski

Joanna Hlauka

Język angielski

Anna Bielecka

Język niemiecki

Edyta Chlebicz

Język niemiecki

Luiza Lapacińska-Sobanek

Język angielski
Język niemiecki

Agnieszka Paroń

Język niemiecki

Rafał Wojciechowski
Rafał Wojciechowski

Język niemiecki
Wychowanie fizyczne

Dominika Szczepaniak
Dominika Szczepaniak

Język francuski

Beata Piotrowska

Biologia

Mariusz Gławenda

Biologia

Wanda Bartosińska

Biologia

Marzena Woźniak‑Pipia
Marzena Woźniak‑Pipia

Chemia

Katarzyna Sowińska

Chemia

Andżelika Małolepsza

Fizyka

Dorota Kanturska

Fizyka

Anna Chrobot

Historia

Marianna Gotfryd
Marianna Gotfryd

Historia / WOS / HiT

Agnieszka Świątek
Agnieszka Świątek

Historia / WOS / HiT

Krzysztof Owczarek

Historia

Katarzyna Kurowska

Język angielski
Geografia

Jadwiga Brożyńska

Geografia

Beata Sowizdrzał

Matematyka

Wicedyrektor szkoły Anna Szczepaniak
Anna Szczepaniak-Zdunek

Matematyka

Anna Barwaśna

Matematyka

Elżbieta Angelus

Matematyka

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Biznes i Zarządzanie

Joanna Opora

Informatyka

Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski

Język angielski
Informatyka

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Biznes i Zarządzanie

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Biznes i Zarządzanie

Jarosław Miłek

Muzyka

Dorota Kuśmierczak – Skotnicka

Plastyka

Lidia Zadka

Biblioteka

Katarzyna Matusiak

Pedagog

Monika Frycie

Pedagog specjalny

Dariusz Danielewski

Religia

Ks. Patryk Sękowski

Religia

Magdalena Matryba

Wychowanie fizyczne

Magdalena Mikołajczyk
Magdalena Mikołajczyk

Wychowanie fizyczne

Tomasz Kuś
Tomasz Kuś

Wychowanie fizyczne

Rafał Wojciechowski
Rafał Wojciechowski

Język niemiecki
Wychowanie fizyczne