Dyrektor szkoły
Urszula Świniarska

Urszula Świniarska

Wicedyrektor szkoły
Anna Szczepaniak – Zdunek

Wicedyrektor szkoły Anna Szczepaniak

Nasza kadra

Dorota Błaszczyk
Dorota Błaszczyk

język polski

Agata Janiak
Agata Janiak

Język polski
Wiedza o sztuce

Aleksandra Mielczarek‑Hofman
Aleksandra Mielczarek‑Hofman

Język polski

Anna Szwankowska
Anna Szwankowska

Język polski

Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski

Język angielski
Informatyka

Elżbieta Talar

Język angielski

Arkadiusz Stellert
Arkadiusz Stellert

Język angielski

Karolina Smus

Język angielski

Anna Lewandowska

Język angielski
Język niemiecki
Historia/WOS

Luiza Lapacińska-Sobanek

Język angielski
Język niemiecki

Joanna Hlauka

Język angielski

Krystyna Graczyk

Język angielski

Rafał Wojciechowski
Rafał Wojciechowski

Język niemiecki
Wychowanie fizyczne

Edyta Chlebicz

Język niemiecki

Anna Lewandowska

Język angielski
Język niemiecki
Historia/WOS

Luiza Lapacińska-Sobanek

Język angielski
Język niemiecki

Dominika Szczepaniak
Dominika Szczepaniak

Język francuski

Agata Janiak
Agata Janiak

Język polski
Wiedza o sztuce

Agnieszka Świątek
Agnieszka Świątek

Historia / WOS

Marianna Gotfryd
Marianna Gotfryd

Historia / WOS

Anna Lewandowska

Język angielski
Język niemiecki
Historia/WOS

Anna Michalska – Sapkota

Matematyka

Wicedyrektor szkoły Anna Szczepaniak
Anna Szczepaniak-Zdunek

Matematyka

Anna Barwaśna

Matematyka

Elżbieta Angelus

Matematyka

Mariusz Gławenda

Biologia

Wanda Bartosińska

Biologia

Witold Włodarczyk

Fizyka

Dominika Astemberg

Fizyka

Jadwiga Brożyńska

Geografia

Marzena Woźniak‑Pipia
Marzena Woźniak‑Pipia

Chemia

Teresa Więckowska

Chemia

Urszula Świniarska
Urszula Świniarska

Informatyka

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości

Piotr Wojciechowski
Piotr Wojciechowski

Język angielski
Informatyka

Małgorzata Bednarczyk

Pedagog

Lidia Zadka

Biblioteka

s. Jadwiga Kaczmarzyk

Religia

ks. Patryk Laskowski

Religia

Aleksandra Rusiecka
Aleksandra Rusiecka

Wychowanie fizyczne

Magdalena Mikołajczyk
Magdalena Mikołajczyk

Wychowanie fizyczne

Tomasz Kuś
Tomasz Kuś

Wychowanie fizyczne

Rafał Wojciechowski
Rafał Wojciechowski

Język niemiecki
Wychowanie fizyczne

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości

Monika Kruszyńska

Informatyka
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy przedsiębiorczości

Jarosław Miłek

Muzyka

Dorota Kuśmierczak – Skotnicka

Plastyka