Konkurs fotograficzny „Geografia – proces, forma, obiekt”

geografia-konkurs-fotograficzny

Biblioteka zaprasza do udziału w Konkursie fotograficznym “GEOGRAFIA – PROCES, FORMA, OBIEKT”, org. przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ. (link)

Interesujesz się szeroko pojętą geografią i robisz zdjęcia?  Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

REGULAMIN konkursu.pdf

W konkursie przewidziane są dwie kategorie tematyczne:
1. przedstawie
nie procesów i form naturalnych
2. obiekty antropogeniczne (uwarunkowane działalnością człowieka).

Każdy uczestnik konkursu może przedstawić maksymalnie 5 fotografii łącznie w obu kategoriach.

Prace należy przesłać do 15 stycznia 2022 r.
Na zwycięzców czekają NAGRODY.

Szczegółowe informacje na stronie: www.geo.uni.lodz.pl lub w bibliotece szkolnej.