Konkurs Języka Angielskiego The Big Challenge 2024

20240410_093651

10 kwietnia 2024 r. w naszej szkole odbył się Konkurs Języka Angielskiego THE BIG CHALLENGE.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test online, którego pytania dotyczyły gramatyki, słownictwa, rozumienia tekstu pisanego i słuchanego oraz wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoje możliwości na tle rówieśników z całego kraju.
W Polsce do konkursu na wszystkich poziomach przystąpiło 870 szkół, a do poziomu przeznaczonego dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych przystąpiło 1396 uczniów.

W naszej szkole do testu przystąpiło 27 uczniów odnosząc znaczący sukces.
Nikola DUDZIAK z klasy 1B zajęła 1 miejsce w szkole, 1 miejsce w województwie oraz 10 miejsce w kraju.
Michał GWIS z klasy 1E zajął 2 miejsce w szkole, 2 miejsce w województwie oraz 11 miejsce w kraju.
Iga PASZKOWSKA z klasy 1B zajęła 3 miejsce w szkole, 3 miejsce w województwie oraz 13 miejsce w kraju.

Serdecznie gratulujemy uczniom oraz opiekunom, którzy przygotowywali uczniów do konkursu: p. Luizie Lapacińskiej-Sobanek, p. Elżbiecie Talar oraz p. Piotrowi Wojciechowskiemu.