Konkurs Pięknego Czytania „Książka mówi”

konkurs

08 października 2021 r. został rozstrzygnięty etap szkolny Konkursu Pięknego Czytania „KSIĄŻKA MÓWI”, zw. z twórczością C. K. Norwida, jednego z Patronów Roku 2021. (link)

Laureatami etapu szkolnego zostali Patrycja JURGA, 3b SP i Marcin ŚWINIARSKI, 2a.
Ich zadaniem było przeczytanie dwóch wierszy C. K. Norwidadowolnie przez siebie wybranych. Ocenie podlegał nie wybór tekstu, a jego interpretacja – umiejętność pięknego czytania z poprawną dykcją oraz oprawa artystyczna prezentowanego utworu.

Etap rejonowy konkursu odbędzie się 25 października 2021 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Sieradzu.

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu (obecnie CREWŁ).

REGULAMIN KONKURSU.pdf

Konkurs trwa od 20 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r. i podzielony jest na 3 etapy – szkolny, rejonowy oraz wojewódzki.

Lidia Zadka