Konkurs plastyczny „Baczyński inspiruje”

kkb

Z okazji 100. rocznicy urodzin K. K. Baczyńskiego zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM “BACZYŃSKI INSPIRUJE”.

REGULAMIN konkursu.pdf

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie pracy konkursowej, w dowolnej technice plastycznej.
Praca powinna tematycznie nawiązywać do twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Uczestnicy konkursu wybierają utwór z listy przygotowanej przez organizatora lub inny dowolny wiersz poety.

Do konkursu należy zgłosić ZDJĘCIE jednej pracy konkursowej.
Zdjęcie pracy oraz imię i nazwisko autora, klasę i tytuł utworu, który stał się inspiracją dla pracy konkursowej należy przesłać na adres: bibliotekalo2@gmail.com do 01 kwietnia 2021 roku.

Jury będzie oceniać: realizację tematu, środki wyrazu, oryginalność oraz estetykę pracy.
Autorzy trzech NAJLEPSZYCH PRAC otrzymają NAGRODY.

Lidia Zadka