LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Przechwytywanie

Aleksandra DYBKA, kl. 3a zakwalifikowała się do ETAPU USTNEGO Zawodów Okręgowych II stopnia OLiJP, zdobywając kolejne punkty z prac pisemnych.

Na wcześniejszym etapie, który odbył się w sobotę 13 lutego 2021 r. praca Oli, dotycząca zjawisk językowych z etapu szkolnego, została wysoko oceniona (57/60 punktów) przez Komitet Okręgowy w Łodzi. A to pozwoliło Jej zakwalifikować się do dalszego etapu na poziomie wojewódzkim.

Opiekun: Aleksandra Mielczarek – Hofman