Maja Piątkowska laureatką konkursu recytatorskiego „Opowiem Wam wierszem…”

Laureaci

Maja PIĄTKOWSKA z klasy 1a zajęła I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pn. „Polscy poeci dla młodzieży i dla dzieci” , organizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w ramach cyklu „Opowiem Wam wierszem…” (link)

W konkursie recytatorskim, który odbył się 10 maja 2023 r. w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, wzięło udział 38 uczestników z powiatu sieradzkiego w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i klas pierwszych szkół średnich.

Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie jednego utworu poetyckiego polskiego autora dobranego do wieku i zainteresowań wykonawcy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zdobywcy miejsc I-III oraz wyróżnieni zostali dodatkowo uhonorowani nagrodami rzeczowymi.

GRATULACJE!!

Opiekun: Aleksandra Mielczarek-Hofman