Mateusz Stępień uzyskał tytuł laureata LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego

Mateusz — kopia

Po centralnym etapie olimpiady uczeń naszej szkoły Mateusz STĘPIEŃ znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych uczniów nie tylko z Polski.

Już w trzeciej klasie, rok wcześniej, Mateusz jest po egzaminie maturalnym z języka polskiego na obydwu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) z maksymalnym wynikiem 100%.

Będąc laureatem może on studiować dowolnie wybrany kierunek humanistyczny na wszystkich uczelniach wyższych.

Z uczniem pracowała p. A. Mielczarek-Hofman.

Serdeczne gratulacje!!!