Nauka zdalna od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r.

zdalne nauczanie

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dn. 26 stycznia 2022 r. zostaje wprowadzona – od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. – NAUKA ZDALNA.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.pdf