O szkole

Nasza historia

27 sierpnia 1968 roku decyzją Ministra Budownictwa Przemysłu i Materiałów Budowlanych powstała ZASADNICZA SZKOŁA BUDOWLANA dla PRACUJĄCYCH Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Przez rok zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Zawodowych przy ul. XX-lecia PRL nr 5 (dziś ul. Piłsudskiego 5) w Sieradzu.

Pierwszym dyrektorem szkoły był Józef MIZERA.
W tym czasie utworzono cztery klasy w następujących zawodach:
2 klasy – o specjalności mechanik maszyn budowlanych,
1 klasa – o specjalności murarz,
1 klasa – o specjalności betoniarz-zbrojarz.

ZSB była jedyną tego typu szkołą w powiecie sieradzkim. Kształciła kadry dla Sieradzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego.

Od 1 września 1969 roku Zasadniczą Szkołę Budowlaną przeniesiono do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wł. Reymonta w Sieradzu przy ul. Kościuszki 14. Zajęcia odbywały się w godzinach popołudniowych i wieczornych. W miarę upływu czasu szkoła rozrosła się, przybywało uczniów i specjalności. Zostały utworzone nowe klasy o kierunkach: sztukator-malarz i monter wewnętrznych instalacji budowlanych.

Od maja 1969 roku dyrektorem szkoły został Ireneusz OWCZAREK.

W roku szkolnym 1970/71 utworzono już jedenaście klas, do których uczęszczało 326 uczniów. Rok później poszerzono ofertę szkoły o kierunki: elektromonter, ślusarz-spawacz, betoniarz-zbrojarz, cieśla i posadzkarz.