Odbiór świadectw dojrzałości

3004984_swiadectwo-

Odbiór świadectw dojrzałości

3 lipca 2018 r.

godz. 12.00

sala 02