ODBIÓR ŚWIADECTW MATURALNYCH

swiadectwo

Odbiór świadectw dojrzałości

05 lipca 2021 r.

od godz. 12.00

 

Klasa 3a s. 6

Klasa 3b s. 02

Klasa 3c s. 04

Klasa 3d s. 05

Klasa 3es.106