Odbiór świadectw

Przechwytywanie

Odbiór świadectw ukończenia szkoły

30.04.2021 r. według poniższego harmonogramu:

 

Klasa 3a godz. 8.00-9.00  s. 6

Klasa 3b godz. 9.00-10.30  s. 4

Klasa 3c 10.30-12.00   s. 6

Klasa 3d 12.00-13.30   s. 4

Klasa 3e godz. 13.30-15.00  s. 6

 

Przed odbiorem świadectwa konieczne zrobienie obiegówki (biblioteka – zwrot książek i kluczyk, gabinet pielęgniarki i wychowawca).

Odbiór świadectw odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, własny długopis. Po wejściu do budynku obowiązkowa dezynfekcja.