SPOTKANIA z RODZICAMI – 14 marca 2022 r.

rodzice

SPOTKANIA  Z  RODZICAMI

14 marca 2022 r. (poniedziałek) godz. 17.00

Ia  – s. 103
Ib –   s. 02
Ic  –    s. 102
Id –    s. 205

IIa  – s. 107
IIb   – s. 106
IIc   –   s. 4
IId  –   s. 05

14 marca 2022 r. (poniedziałek) godz. 18.00

IIIa SP    –  s. 02
IIIb SP    – s.  4
IIIc SP    – s. 205
IIId SP –    s. 107

IIIa G      – s. 102
IIIb G      – s.  103
IIIc G      – s. 106
IIId G      – s.  04