Spotkania z rodzicami

zebranie

05.09.2022 (poniedziałek) godz. 17.00

 

Ia   – s.05
Ib   – s. 4
Ic   – s.04
Id   – s.103
IIa  – s. 02
IIb  – s.   6
IIc  – s. 106
IId  – s. 107

 

06.09. 2022 r. (wtorek) godz. 17.00

 

1e   –  s. 6
1f   –  s. 04
IIIa – s. 107
IIIb –  s. 106
IIIc – s. 4
IIId – s. 05
IVa – s. 02
IVb – s. 105
IVc – s. 102
IVd – s. 103