Studniówka 2018

Kopia NIK_1958

13 stycznia 2018 r. tegoroczni maturzyści z II LO bawili się na STUDNIÓWCE, w Dworku za Lasem we Włyniu (link). Za około 100 dni przystąpią do swojego najważniejszego egzaminu w życiu, czyli matury.  
W uroczystej zabawie wzięli udział uczniowie z sześciu klas maturalnych oraz zaproszeni goście: wicestarosta sieradzki Marek Kanicki, prezydent Sieradza Paweł Osiewała oraz dyr. II LO p. Urszula Świniarska, wicedyrektor p. Dorota Błaszczyk, grono pedagogiczne i rodzice (link).

Fot. Piotr Andrzejak, Konrad Masłowski, Karol Włodarczyk