Stypendia dla najlepszych 2022

stypendyści..

12 października 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu wręczono STYPENDIA dla NAJLEPSZYCH UCZNIÓW szkół prowadzonych przez powiat.(link)
Uczniowie otrzymali Listy gratulacyjne z rąk starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora i wicestarosty Kazimiery Gotkowicz.
Pod uwagę brano ocenę z zachowania, średnią ocen oraz udokumentowane osiągnięcia kandydata do stypendium.

Wśród grona stypendystów znaleźli się: Krzysztof GĄSIOROWSKI, Weronika JAGIEŁO, Ignacy LEŚKIEWICZ, Mateusz STĘPIEŃ i Zuzanna ŚLUSAREK.
GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM!