Stypendia dla najlepszych

stypendysci

30 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Sieradzu wręczono STYPENDIA dla NAJLEPSZYCH UCZNIÓW szkół prowadzonych przez powiat. (link)
Uczniowie otrzymali Listy gratulacyjne z rąk Starosty Sieradzkiego Mariusza Bądziora i Wicestarosty Kazimiery Gotkowicz.

Komisja stypendialna
po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków przyznała stypendia 9 uczniom. Pod uwagę brano ocenę z zachowania, średnią ocen oraz udokumentowane osiągnięcia kandydata do stypendium.
Stypendia wypłacane będą dla każdego ucznia przez 10 miesięcy w roku szkolnym 2021/2022.

Wśród grona stypendystów znalazło się dwoje naszych uczniów: Dominika KOWALSKA, kl. 2c i Jakub CHMIELEWSKI, kl. 3a G.

GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM!