Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna

Opiekun: Agata Janiak, Dorota Błaszczyk

Misją Polskiej Akcji Humanitarnej jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Realizuje ją poprzez udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa.  Działania prowadzone są w miejscach, gdzie wystąpił konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna. (Źródło: www.pah.org.pl)
Szkolne Koło PAH działa od września 2015 roku. Mogą należeć do niego wszyscy, którzy wiedzą, że nie żyją sami na świecie i że na tym samym świecie są ludzie dramatycznie potrzebujący pomocy. Wspieramy w miarę naszych możliwości, przy okazji edukując się na temat problemów globalnego Południa.

 

Amnesty International

Opiekun: Anna Szwankowska

Maraton Pisania Listów to największa globalna akcja na rzecz praw człowieka organizowana przez Amnesty International (międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie): na całym świecie rok do roku łączymy siły, aby wspólnie wysyłać apele listowne do władz i wyrazy solidarności w sprawach kilku konkretnych osób, których prawa człowieka są łamane.

Krwiodawstwo

Krwiodawstwo

Koordynator: Katarzyna Matusiak

Krwiodawców zapraszamy do Punktu Pobrań Krwi w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu.

Przygoda naszej szkoły z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi trwa już wiele lat. Świadomość uczniów na temat znaczenia, jakie ma oddana krew, jest kształtowana przez systematycznie organizowane przez RCKiK prelekcje na początku każdego roku szkolnego. Informacje o przygotowaniu się do oddawania krwi, o tym kto może być dawcą i wiele innych są ogólnodostępne w gablocie na korytarzu szkolnym. Duża część osób czeka na osiągnięcie pełnoletniości, aby wziąć wreszcie udział w akcji. Zainteresowanie Honorowym Krwiodawstwem nie kończy się też wraz z opuszczeniem murów szkoły. Nasi absolwenci wracają do nas na pierwszą w nowym roku szkolnym zbiórkę krwi, już jako studenci.
AKCJE KRWIODAWSTWA (link) są organizowane w naszej szkole 3 – 4 razy w roku. W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowano 3 zbiórki krwi.
Na pierwszej zbiórce – w roku szkolnym 2019/2020 – zebraliśmy prawie 7 litrów krwi od 15 osób. Chętnych jak zawsze było dwukrotnie więcej, ale warunki zdrowotne pozwoliły pobrać krew tylko od części zadeklarowanych osób.

Wolontariat

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu (link) działa w II Liceum Ogólnokształcącym od 2009 r.

Podstawowe zadania:

  • Kształtowanie postaw prospołecznych;
  • Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych;
  • Rozwijanie empatii i zrozumienia;
  • Zdobywanie doświadczeń i rozwijanie umiejętności społecznych;

Obecnie SKW prowadzi czynną współpracę z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Sieradzu.

Opiekun: Monika Frycie