Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna

Opiekun: Agata Janiak, Dorota Błaszczyk

Misją Polskiej Akcji Humanitarnej jest uczynić świat lepszym przez zmniejszenie cierpienia i promowanie wartości humanitarnych. Realizuje ją poprzez udzielanie pomocy humanitarnej, rozwojowej oraz prowadzenie edukacji społeczeństwa.  Działania prowadzone są w miejscach, gdzie wystąpił konflikt zbrojny lub katastrofa naturalna. (Źródło: www.pah.org.pl)
Szkolne Koło PAH działa od września 2015 roku. Mogą należeć do niego wszyscy, którzy wiedzą, że nie żyją sami na świecie i że na tym samym świecie są ludzie dramatycznie potrzebujący pomocy. Wspieramy w miarę naszych możliwości, przy okazji edukując się na temat problemów globalnego Południa.

Krwiodawstwo

Krwiodawstwo

Opiekun: Anna Szczepaniak – Zdunek, Lidia Zadka

UWAGA !!!
AKCJE KRWIODAWSTWA W NASZEJ SZKOLE ZOSTAŁY ODWOŁANE.

Krwiodawców zapraszamy do Punktu Pobrań Krwi w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu.

Przygoda naszej szkoły z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi trwa już wiele lat. Świadomość uczniów na temat znaczenia, jakie ma oddana krew, jest kształtowana przez systematycznie organizowane przez RCKiK prelekcje na początku każdego roku szkolnego. Informacje o przygotowaniu się do oddawania krwi, o tym kto może być dawcą i wiele innych są ogólnodostępne w gablocie na korytarzu szkolnym. Duża część osób czeka na osiągnięcie pełnoletniości, aby wziąć wreszcie udział w akcji. Zainteresowanie Honorowym Krwiodawstwem nie kończy się też wraz z opuszczeniem murów szkoły. Nasi absolwenci wracają do nas na pierwszą w nowym roku szkolnym zbiórkę krwi, już jako studenci.
AKCJE KRWIODAWSTWA (link) są organizowane w naszej szkole 3 – 4 razy w roku. W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowano 3 zbiórki krwi.
Na pierwszej zbiórce – w roku szkolnym 2019/2020 – zebraliśmy prawie 7 litrów krwi od 15 osób. Chętnych jak zawsze było dwukrotnie więcej, ale warunki zdrowotne pozwoliły pobrać krew tylko od części zadeklarowanych osób.

Wolontariat

Wolontariat

Szkolne Koło Wolontariatu (link) działa w II Liceum Ogólnokształcącym od 2009 r.

Podstawowe zadania:

  • Kształtowanie postaw prospołecznych;
  • Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych;
  • Rozwijanie empatii i zrozumienia;
  • Zdobywanie doświadczeń i rozwijanie umiejętności społecznych;

Obecnie SKW prowadzi czynną współpracę z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego w Sieradzu oraz Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Sieradzu.

Opiekun: Monika Frycie