Udział Zespołu Inicjatyw Twórczych w projekcie „Sami Sobie”

1

5 października 2019 r. w sali C Starostwa Powiatowego, młodzież działająca w Zespole Inicjatyw Twórczych w II LO w Sieradzu wzięła udział w spotkaniu podsumowującym projekt „Sami Sobie”. (link)

Projekt realizowany był od marca do października 2019 r. na terenie gminy Sieradz. Jego celem była pomoc mieszkańcom, zwłaszcza seniorom, w radzeniu sobie z licznymi trudnościami i niebezpieczeństwami.
W ramach projektu odbyło się 12 spotkań w gminie Sieradz, podczas których różne instytucje promowały treści, mające uchronić seniorów przed oszustwami, wyłudzeniami, agresją i różnego rodzaju sytuacjami kryzysowymi.
Uczniowie działający w Zespole Inicjatyw Twórczych: Natalia KIELEK, Paulina POTOMSKA, Bartłomiej KLIMCZAK, Kacper KWAŚNIAK i Piotr KOWALCZYK, pod kierunkiem Doroty Błaszczyk, Agaty Janiak i Anny Szwankowskiejprzygotowywali i odgrywali scenki (link), które obrazowo przedstawiały treści projektu.

W działania projektowe zaangażowanych było około 550 osób; zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, wydano broszurę informacyjną.

Koordynatorem projektu była Ewa Marciniak-Kulka, wicedyrektor WODN-u w Sieradzu. Nasza szkoła  – II LO w Sieradzu –  było jedną z kilku instytucji, które współtworzyły ten projekt.

Fot. Tomasz Oszczęda