Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

II Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Sieradzu oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna podpisały porozumienie o współpracy, której celem będzie lepsze dostosowanie programów kształcenia do potrzeb i wymagań rynku pracy. Inicjatywa ta ma na celu doskonalenie sposobu kształcenia kadr w taki sposób, aby wiedza teoretyczna przekładała się na praktyczne umiejętności jej wykorzystania, co zwiększy szanse absolwentów obu szkół na uzyskanie wykształcenia, a później zatrudnienia zgodnego z ich predyspozycjami i umiejętnościami.