Wyróżnienie za film „Patrzę”

wwww

Nagrodę za trafną formę, ciekawe zdjęcia krajobrazów i przyrody województwa łódzkiego otrzymali 29 listopada br. nasi  uczniowie Jakub Chłód, Kacper  Rakociński i polonistka  Aleksandra Mielczarek – Hofman w finale wojewódzkiego konkursu „Reymont w Ziemi Obiecanej” zorganizowanego przez Wytwórnię Filmów Oświatowych w Łodzi. Film konkursowy miał  się odnosić do twórczości pisarza i podkreślać jego związki z regionem. Patronat nad konkursem objął Urząd Marszałkowski.

Serdeczne gratulacje

http://www.wfo.com.pl/wiadomosc/?postnr=2218

https://www.powiat-sieradz.pl/index.php/oswiata/2192-filmowy-sukces-ucznio

http://www.siewie.tv/artykuly/aktualnosci/7576-film-z-ii-lo-sieradzu-nagrodzony-w-konkursie-wytworni-f w-ii-l