22.04.2024 r.

Nieobecni: p. W. Bartosińska, p.J. Opora, ks. P. Sękowski

p.W. Bartosińska

4gl. 3a – sala gimnastyczna (opieka p.M. Mikołajczyk)

6gl. 3d – p.A. Szwankowska (j.polski z 1gl.)

7gl. 3b – kl. zwolniona

 

p. J. Opora

1gl. 1c – gr. później

2,3gl. 3a – czytelnia

4gl. 2d – sala gimnastyczna

5gl. 1c – sala gimnastyczna

6gl. 1a – sala gimnastyczna

7gl. 1a – czytelnia

8gl. 2d – czytelnia

 

ks. P. Sękowski

1gl. 1d – kl. później

2-7gl. – sala gimnastyczna (trybuny)

8gl. 3ab – gr. zwolniona

 

19.04.2024 r.

Nieobecni: p. B. Sowizdrzał, p.A. Paroń

p.B Sowizdrzał

5gl. 1c – p.W. Bartosińska (biologia z 8gl.)

6gl. 1c – p.D. Błaszczyk (j.polski z 7gl.)

7,8gl. 1e – kl. zwolniona

 

p.A. Paroń

1gl. 2b – gr. później

2gl. 2e – czytelnia

3gl. 2f – czytelnia

4gl. 3b – czytelnia

 

18.04.2024 r.

Nieobecni: p. B. Sowizdrzał

1,2gl. 1c – kl. później

3gl 1e – czytelnia

4gl. 1a – p.A. Szwankowska (j.polski z 5gl.)

 

17.04.2024 r

Nieobecni: p. E. Angelus

2gl. 2a – p.A. Hofman (j.polski z czwartku z 1gl.)

3gl. 3d – czytelnia

4gl. 3d – p.A. Barwaśna (matematyka)

5gl. 1b – p.M. Frycie

7gl. 4b – czytelnia

8gl. 3a – kl. zwolniona

 

 

16.04.2024 r.

Nieobecni: p.J. Opora, p.E. Angelus, p.T. Kuś

p.J. Opora

1gl. 1d – gr. później

2gl. 1d – czytelnia

3,4gl. 2a – czytelnia

5,6gl. 1f – czytelnia

7gl.1e – czytelnia

8gl. 1e – gr. zwolniona, j.angielski z 9gl. przeniesiony na 1gl.

 

p. E. Angelus

1gl. 1b – kl. później

3gl. 3a – p.A. Małolepsza

4gl. 2c – p.M. Frycie

5gl. 3d – p.M.Frycie

6gl. 4b – p.M. Frycie

7gl. 2a – p.A. Świątek (historia z 1gl. w środę)

 

p.T. Kuś

2gl. 3c – gr. później

3gl. 1d – p.M. Mikołajczyk (opieka)

4gl. 1f – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 4c – p.M.Mikołajczyk (opieka)

 

15.04.2024 r.

Nieobecni: p.J. Opora, ks. P. Sękowski

p. J. Opora

1gl. 1c – gr. później

2,3gl. 3a – czytelnia

4gl. 2d – czytelnia, kl. 3c do s. 200

5gl. 1c – czytelnia, kl. 2c do s. 200

6gl. 1a – czytelnia, kl. 1g do s. 200

7gl. 1a – czytelnia

8gl. 2d – czytelnia

 

ks. P. Sękowski

1gl. 1d – kl. pozniej

2gl. 1e – p. M. Frycie

3gl. 2b – p. M. Mikołajczyk (opiek)

4gl. 2e – p. M. Matryba (opieka)

5gl. 2c – p. M. Frycie

6gl. 1b – p. Szwankowska (j. polski z 8gl.)

7gl. 1c – R. Wojciechowski (opieka)

8gl. 3ab – kl. zwolniona

 

 

12.04.2024 r.

Nieobecni: p.T. Kuś, p.M. Mikołajczyk, p.K.Kurowska, p.B.Piotrowska

p.T. Kuś

1gl. 1a – gr. później

3gl. 3c – p. R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 2a – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 2ef – czytelnia

7gl. 1g – p.M. Matryba (oieka)

 

p.M. Mikołajczyk

1gl. 1b – gr. później

2gl. 3a – gr. później

4gl. 2b – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 2d – p.R. Wojciechowski (opieka)

6gl. 2e – czytelnia

 

p.K. Kurowska

2gl. 2b – czytelnia

3gl. 2c – p.M. Frycie

5,6gl. 4d – gr. później

7,8gl. 2c – gr. zwolniona

 

p.B.Piotrowska

1gl. 2c – kl.później

2gl. 3c – p.M. Gotfryd (historia z 1gl.)

3gl. 2e – czytelnia

4gl. 2e – p.K. Smus (godz. wychowawcza z 1gl.)

 

11.04.2024 r.

Nieobecni: p. T. Kuś, p.M. Matryba, p.W. Bartosińska

p.T. Kuś

1gl. 1f – kl. później

2gl. 4ad – p.M. Mikołajczyk (opieka)

3gl. 2ef – czytelnia

4gl. 4c – p.M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 1f – czytelnia

6gl. 1d – czytelnia

7gl. 2a – czytelnia

 

p.M. Matryba

1gl. 2c – gr. później

3gl. 2f – czytelnia

4gl. 4b – p.M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 1ef – czytelnia

6gl. 1c – czytelnia

7gl. 2ab – czytelnia

 

p.W. Bartosińska

1gl. 1d – czytelnia

2gl. 2d – czytelnia, kl. 1a do s. 4

3gl. 2b – czytelnia, kl. 1g do s. 4

4gl. 1b – p.E. Angelus (matematyka)

 

10.04.2024 r.

Nieobecni: p. T. Kuś, p.W. Bartosińska

p.T. Kuś

1gl. 1f – gr. później

3gl. 1a – p.R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 2ef – p.M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 2a – p. M. Matryba (opieka)

6gl. 4ad – 4d gr. zwolniona, 4a- p.M.Mikołajczyk (opieka)

7gl. 1g – p. M. Matryba (opieka)

 

p.W. Bartosińska

3gl. 1e – p.M. Matryba s. 4

5gl. 1c – kl. zwolniona

 

05.05.2024 r.

Nieobecni: p.J. Hlauka, p.M. Mikołajczyk (1-2gl.), p.A. Szczepaniak-Zdunek

p.J. Hlauka

5gl. 4a – czytelnia

6gl. 3b – czytelnia

7gl. 3b – czytelnia

 

p.M. Mikołajczyk

1gl. 1b – gr. później

2gl. 3a – gr. później

 

p.A.Szczepaniak – Zdunek

3gl. 1d – czytelnia

4gl. 1g – p.J. Brożyńska (grupa geografii z 8gl., pozostali czytelnia)

5gl. 3b – p.M. Frycie

6gl. 4c – p.D. Błaszczyk

7gl. 2b – p.A.Małolepsza (fizyka z 8gl.)

8gl. 4d – kl. zwolniona

 

04.04.2024 r.

Nieobecni: p.R. Wojciechowski, p.M. Mikołajczyk (od 3gl.)

p.R. Wojciechowski

1gl. 2cd – gr. później

2gl. 4d – p.T. Kuś (opieka)

3gl. 4c – czytelnia

4gl. 2e – czytelnia

5gl. 4a – gr. zwolniona

6gl. 3c – czytelnia

 

p.M. Mikołajczyk

3gl. 2e – p.T. Kuś (opieka)

4gl. 4bc – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 1e – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 1cd – czytelnia

7gl. 2b – czytelnia

 

Matura próbna z matematyki dla klasy 4b  – sala 106, 1-3gl.

 

Zmiana sal:

1gl. 2f – s. 6

2gl. 1e – s. 02

3gl. 2d – s. 6

 

03.04.2024 r.

Nieobecni: p.R. Wojciechowski, p.A. Stellert

p.R. Wojciechowski

2gl. 3b – p.M. Matryba (opieka)

3gl. 1ab – p.M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 4b – praca samodzielna

6gl. 4d – p.T. Kuś (opieka)

8gl. 3c – gr. zwolniona

 

p.A. Stellert

2gl. 1f – czytelnia

3gl. 2f – czytelnia

4gl. 3a – praca samodzielna

5gl. 3c – praca samodzielna

6,7gl. 3d – czytelnia

8gl. 1a – gr. zwolniona

 

27.03.2024 r.

Nieobecni: p.M. Kruszyńska, p.A. Małolepsza, p.M Woźniak-Pipia (1-6gl.)

p.M. Kruszyńska

1gl. 1g – kl. później

2gl. 2d – czytelnia

3gl. 3c – gr. bez religii później, pozostali czytelnia

5gl. 2e – czytelnia

6gl. 2b – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

7gl. 3c – p.R. Wojciechowski (j. niemiecki z 8gl.)

8gl. 2e – gr. zwolniona

 

p.A.Małolepsza

2gl. 1g – kl. później

4gl. 4b – czytelnia

5gl. 3a – czytelnia

6,7gl. 3b – kl. zwolniona

8gl. 2b – kl. zwolniona

 

p.M. Woźniak-Pipia

1gl. 2c – kl. później

2gl. 3c – gr. bez religii później, pozostali czytelnia

4gl. 2c – p.M. Frycie

6gl. 4c – kl. później

7,8gl. bez zmian

 

Zmiana klas:

4gl. 1f  do s. 205

5gl. 1e do s. 205

 

26.03.2024 r.

Nieobecni: p.M. Kruszyńska, p.A.Małolepsza

p.M. Kruszyńska

1gl. 3b – kl. później

2gl. 2f – czytelnia

3gl. 2e – czytelnia

 

p.A. Małolepsza

1gl. 4b – kl. później

2gl. 1b – P.E. Angelus (matematyka z 1gl.)

4gl. 3b – p.M. Frycie (godzina wychowawcza z środy 8gl.)

6gl. 3c – p.K. Matusiak

7gl. 2b – czytelnia

8gl. 3d – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

5-8gl. matura próbna z matematyki w sali 106

 

Zmiana sal

5gl. 1e – s. 103, 1d – czytelnia

6gl. 1e – s. 103

7gl. 4b – s.103

8gl. 4c – s. 103

 

25.03.2024 r.

Nieobecni: p.K. Kurowska, p.M. Kruszyńska, p.A. Małolepsza

p.K. Kurowska

1gl. 1a – kl. później

2gl. 2b – czytelnia

3gl. 1b – czytelnia

4gl. 2c – praca samodzielna

5gl. 2b – czytelnia, kl. 2c do s. 201

6gl. 2b – czytelnia, kl. 1g do s. 201

8gl. 4d – gr. zwolniona

 

p.M. Kruszyńska

1gl. 1e – czytelnia

3gl. 1c – czytelnia

4gl. 1f – p.M. Frycie (zawody)

6gl. 1c – p.K. Matusiak

7gl. 2c – zawody

 

p.A. Małolepsza

5gl. 1g – p.M. Frycie (zawody)

6gl. 3b – p.M. Frycie (zawody)

8gl. 1d – kl. zwolniona

 

22.03.2024 r.

Nieobecni: p.B. Piotrowska, p.P. Wojciechowski

p.B. Piotrowska

1gl. 2c – kl. później

2gl. 3c – p.M. Gotfryd (historia z 1gl.)

3gl. 2e – czytelnia

4gl. 2e – p. K. Smus (godz. wychowawcza z 1gl.)

 

p.P. Wojciechowski

1,2gl. 1g – czytelnia

3gl. 1b – praca samodzielna

4gl. 1b – czytelnia

5gl. 4a – czytelnia

6gl. 3b – czytelnia

7gl. 4b – czytelnia

8gl. 3b – gr. zwolniona

 

21.03.2024 r.

Matura próbna z chemii – sala 202 (1-4gl.)

 

Zmiana sal:

1gl. 4c – do s. 5

2e – do s. 107

2gl. 4c – do s. 103

 

 

20.03.2024 r.

Nieobecni: p.R. Wojciechowski

2gl. 3b – p.M. Matryba (opieka)

3gl. 1ab – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 4b – praca samodzielna

6gl. 4d – gr. zwolniona

8gl. 3c – gr. zwolniona

 

18.03.2024 r.

Nieobecni: ks.P. Sękowski

1gl. 1d – czytelnia

2gl. 1e – czytelnia

3gl. 2b – czytelnia

4gl. 2e – p. M. Frycie

5gl. 2c – czytelnia

6gl. 1b – p.M. Frycie

7gl. 1c – czytelnia

8gl. 3ab – kl. zwolniona

 

15.03.2024 r.

Nieobecni: p.A.Paroń, p.A. Janiak, p.E. Talar

p.A. Paroń

1gl. 2b – gr. później

2gl. 2e – praca samodzielna

3gl. 2f – praca samodzielna

4gl. 3b – czytelnia

 

p.A.Janiak

1gl. 1f – kl. później

2gl. 2f – czytelnia

3gl. 1e – czytelnia

4gl. 2d – p.J. Broźyńska (geografia z 1gl.)

 

p.E. Talar

1,2gl. 1e – czytelnia

4gl. 1d – czytelnia

5gl. 1e – p.M. Frycie

6gl. 3a – czytelnia

7,8gl. 3b – gr. zwolniona

 

Olimpiada Języka Angielskiego – 2,3 gl. sala 106

 

13.03.2024 r.

Nieobecni: p.M. Frycie

8gl. 3b – kl. zwolniona

 

12.03.2024 r.

Nieobecni: p.K. Kurowska, p. A.Mielczarek-Hofman, ks. P. Sękowski, p.D. Danielewski

p.K. Kurowska

1gl. 2c – kl. później

3gl. 2b – czytelnia

4gl. 2b – czytelnia

5gl. 2c – p.M. Frycie

7gl. 4d – czytelnia

8gl. 1c – kl. zwolniona

 

p.A. Mielczarek-Hofman

1gl. 2b – kl. później

2gl. 2a – kl. później

4,5gl. 3c – p.K. Matusiak

6gl. 4d – kl. później

 

ks. P. Sękowski

1gl. 2e – kl. później

 

p.D. Danielewski

7gl. 1f – czytelnia

8gl. 2df – kl. zwolniona

9gl. 3cd – kl. zwolniona

 

11.03.2024 r.

Nieobecni: p.A.Szczepaniak-Zdunek, p.R. Wojciechowski

p.A.Szczepaniak-Zdunek

1gl. 2b – kl. później

2gl. 4c – czytelnia

3gl. 1g – p.K. Matusiak

4gl. 4d – kl.później (kl. 3c do s. 103)

5gl. 3b – p.K. Matusiak

6gl. 1d – czytelnia (kl. 1g do s. 103)

7gl. 4d – czytelnia

 

p.R. Wojciechowski

2gl. 1ab – p.T. Kuś (opieka)

3gl. 3cd – p. M. Matryba (opieka)

4gl. 3c – p.M. Frycie

5gl. 4a – gr. później

6gl. 4d – p.T. Kuś (opieka)

7gl. 3c – p.M. Pipia (cała klasa)

8gl. 3c – p.M. Pipia (cała klasa)

 

07.03.2024 r.

Nieobecni: p.M. Woźniak-Pipia, p.R.Wojciechowski

p.A. Świątek, p.E.Chlebicz, p. L. Zadka (wycieczka z kl. 1d)

p. A.Małolepsza, p.K. Sowińska, p.M. Matryba (wycieczka z kl. 1c i 1g)

p.M. Woźniak-Pipia

5gl. 3c – kl. póżniej

6gl. 2c – praca samodzielna

7gl. 2e – kl. zwolniona

 

p.R. Wojciechowski

1gl. 2cd – gr. później

2gl. 4d – p.T. Kuś (opieka)

3gl. 4c – p.A.Zdunek (matematyka s.103)

4gl. 2e – p.D.Kuśmierczak – Skotnicka (za 1c)

5gl. 4a – gr. zwolniona

6gl. 3c – czytelnia

 

p.A. Świątek

3gl. 2a – p.L. Lapacińska-Sobaek (za 1c)

6gl. 1e – p.A. Zdunek (matematyka) za 1g

 

p.E. Chlebicz

1gl. 1a – gr. później

2gl. 2c – p.J. Brożyńska (za 1d)

3gl. 4c – p.A.Zdunek (matematyka s.103)

4gl. 2a – p.D. Kuśmierczak-Skotnicka (za 1c)

5gl. 4a – gr. zwolniona

6gl. 1f – czytelnia

7gl. 2f – czytelnia

8gl. 1f – gr. zwolniona

 

p.A. Małolepsza

4gl. 2b – p.A. Chrobot (za 1g)

5gl. 4b – p.A.Chrobot (za 1c)

6gl. 3b – p.M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 3a – p.M. Gotfryd (za 1c) wos

8gl. 1b – kl. zwolniona

 

p.K. Sowińska

6gl. 2f – p.T. Kuś (za 1d)

7gl. 1b – kl. zwolniona

8gl. 3a – p.M. Kruszyńska (za 1d)

 

p.M. Matryba

1gl. 2c – gr. później

3gl. 2f – p.T. Kuś (opieka)

4gl. 4b – p.M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 1ef – p.M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 2ab – p.T. Kuś (opieka)

 

 

 

06.03.2024 r.

Nieobecni: p.A.Stellert

2gl. 1f – czytelnia

3gl. 2f – czytelnia

4gl. 3a – praca samodzielna

5gl. 3c – praca samodzielna

6,7gl. 3d – czytelnia

8gl. 1a – gr. zwolniona

 

05.03.2024 r.

Nieobecni: p. M. Mikołajczyk, p.A. Stellert

p.M. Mikołajczyk

3gl. 1cd – p.M. Matryba (opieka)

4gl. 1e – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 4bc – p.T. Kuś (opieka)

6gl. 3a – p.M. Matryba (opieka)

7gl. 2d – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

8gl. 3a – kl. zwolniona

 

p.A. Stellert

2gl. 1a – czytelnia

3gl. 3d – czytelnia

6gl. 2f – czytelnia

7gl. 3a – gr. zwolniona

 

04.03.2024 r.

Nieobecni: p. M. Mikołajczyk, p.A. Stellert

p.M. Mikołajczyk

2gl. 1b – p.R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 1cd – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 4bc – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 4a – p.T. Kuś (opieka)

 

p.A. Stellert

1,2gl. 2f – czytelnia

4gl. 3d – czytelnia

5gl. 1f – gr. zwolniona

6,7gl. 3a – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

01.03.2024 r.

Nieobecni: p.M. Gotfryd, p.J. Hlauka, p.R. Wojciechowski

p.M. Gotfryd

1gl. 3c – kl. później

3gl. 3a – czytelnia

4gl. 4a – gr.bez j.angielskiego zwolniona, pozostali czytelnia

5gl. 3a – p.D. Błaszczyk (j.polski)

6gl. 4a – kl. zwolniona

8gl. 1b – kl. zwolniona

 

p.J. Hlauka

5gl. 4a – gr. zwolniona

6,7gl. 3b – czytelnia

 

p.R. Wojciechowski

1gl. 1ab – gr. później

2gl. 3b – p.M. Matryba (opieka)

3gl. 3cd – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 2cd – p.M.Mikołajczyk (opieka)

6gl. 4b – czytelnia

7gl. 4c – czytelnia

 

29.02.2024 r.

Nieobecni: p.M. Gotfryd, p.A. Szwankowska, p.R. Wojciechowski

p.M. Gotfryd

1gl. 4a – kl. później

2gl. 2f – p.A. Barwaśna (matematyka z piątku 8gl.)

3gl. 1f – p.A Barwaśna (matematyka)

5gl. 1b – p.M. Frycie

6gl. 4d – p.A. Szczepaniak-Zdunek (matematyka)

7gl. 1c – czytelnia

8gl. 2f – kl. zwolniona

9gl. 3a – kl. zwolniona

 

p.A. Szwankowska

1,2gl. 2e – kl. później

3gl. 3d – p.J. Brożyńska (geografia)

5gl 1a – kl. zwolniona

 

p.R. Wojciechowski

1gl. 2cd – gr. później

2gl. 4d – p.T. Kuś (opieka)

3gl.4c – czytelnia

4gl. 2e – czytelnia

5gl. 4a – gr. zwolniona

6gl. 3c – czytelnia

 

28.02.2024 r.

Nieobecni: p.D. Błaszczyk, p.M. Gotfryd, p.A. Szwankowska, p.R. Wojciechowski

p.D. Błaszczyk

4,5gl. 4a – kl. później

6,7gl. 3a – kl. zwolniona

8gl. 1g – gr. zwolniona

9gl. 4a – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p.M. Gotfryd

1gl. 1c – kl. później

2gl. 4d – p.A. Hofman (j.polski z 1gl.)

3gl. 4d – czytelnia

5gl. 1f – czytelnia  kl. 1e do sali 102

6gl. 2f – p.K. Matusiak

8gl. 4a – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p.A. Szwankowska

2gl. 1d – czytelnia

4gl. 1a – czytelnia

5gl. 1a – p.M. Frycie (sala gimnastyczna)

 

p.R. Wojciechowski

2gl. 3b – p.M. Matryba (opieka)

3gl. 1ab – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 4b – praca samodzielna

6gl. 4d – gr. zwolniona

8gl. 3c – gr. zwolniona

 

27.02.2024 r.

Nieobecni: p. D. Błaszczyk, p.M. Gotfryd, p.A. Szwankowska, p.T. Kuś, p.R. Wojciechowski

p.D. Błaszczyk

1gl. 1c – kl. później

2gl. 1g – czytelnia

3gl. 1g – p.A. Zdunek (matematyka)

4gl. 3a – p.K. Matusiak

6gl. 2c – p.K. Kurowska (geografia z 1gl.)

7gl. 1c – czytelnia

8gl. 4a – kl. zwolniona

 

p.M. Gotfryd

1gl. 3a – kl. później

2gl. 3a – p.A. Angelus (matematyka z środy 8gl.)

3gl. 2f – p.M. Frycie

4gl. 2e – czytelnia

5gl. 2f – czytelnia

6gl. 2b – p.M. Frycie

7gl. 4a – kl. zwolniona

8gl. 3c – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p.A. Szwankowska

5gl. 1b – kl. zwolniona

6gl. 3d – p.K. Matusiak

7gl. 1d – p.A. Świątek

8gl. 2e – kl. zwolniona

 

p.T. Kuś

2gl. 3c – gr. później

3gl. 1d – p.M. Mikołajczyk (opieka)

4gl. 1f – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 4c – p.M. Mikołajczyk (opieka)

 

p.R. Wojciechowski

2gl. 3cd – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 2e – praca samodzielna

6gl. 3b – p.M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 2cd – p.M. Matryba (opieka)

 

26.02.2024 r.

Nieobecni: p.D. Błaszczyk, p.K. Sowińska, p.M. Gotfryd

p.D. Błaszczyk

2gl. 2c – p.A. Szwankowska (j.polski)

3gl. 2c – czytelnia

4gl. 1g – p.K. Matusiak

5gl. 3a – p.E. Angelus (matematyka z 1gl.)

6gl. 1g – czytelnia (gr. 2 do s. 107)

7gl. 4c – praca samodzielna

8gl. 1c – kl. zwolniona

9gl. 4a – kl. zwolniona

 

p.K. Sowińska

2gl. 1g – czytelnia

3gl. 1f – p.M. Frycie

4gl. 1e – kl. zwolniona

5gl. 2a – p.W. Bartosińska (biologia z wtorku 8gl.)

 

p.M. Gotfryd

5,6gl. 2e – kl. zwolniona

7,8gl. 2b – kl. zwolniona

 

23.02.2024 r.

Nieobecni: p.D. Błaszczyk, p.P. Wojciechowski, p.A. Hofman, p.T. Kuś,

p.A. Hofman, p.K. Kurowska, p.A. Barwaśna, p.K.Smus, p.R. Wojciechowski (wycieczka z kl. 2b,2c,2d,2e, osoby z klasy 2b które nie jadą na wycieczkę przychodzą do szkoły wg planu kl. 2c, a osoby z klasy 2e wg planu 2d)

 

p.D. Błaszczyk

3gl. 4a – kl. później

4gl. 3a – p.M. Kruszyńska (przedsiębiorczość z 8gl.)

5gl. 4c – p.M. Pipia (za 2e)

7gl. 1c – p.K. Matusiak

8gl. 4c – kl. zwolniona

 

p.P. Wojciechowski

1gl. 1g – gr. później

2gl. 1g – p.A. Paroń (za 2e)

3gl. 1b – czytelnia

4gl. 1b – czytelnia

5gl. 4a – czytelnia

6gl. 3b – p.M. Mikołajczyk (za 2e)

7gl. 4b – czytelnia

8gl. 3b – gr. zwolniona

 

p.A. Hofman

1gl. 3b – kl. później

2gl. 2a – p.M. Opora (za 2b)

4gl. 3c – p.B. Piotrowska (za 2e)

 

p.T. Kuś

1gl. 1a – gr. później

3gl. 3c – p.M.Matryba (opieka)

4gl. 2a – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 2ef – p.M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 1g – p.M. Matryba (opieka)

 

p.K. Kurowska

3gl. 2c – p.B. Piotrowska (za 2e)

5,6gl. 4d – gr później

7,8g 2c – gr. zwolniona

 

p.A. Barwaśna

1,2gl. 4a – kl. później

4gl. 1f – p.M. Mikołajczyk (za 2b)

6gl. 3c – p.K. Sowińska (za 2b)

7gl. 2e – p.A. Zdunek (za 2b)

8gl. 2f – kl. zwolniona

 

p.K. Smus

3gl. 2d – czytelnia

5gl. 2a – czytelnia

7,8gl. 2c – gr. zwolniona

 

p.R. Wojciechowski

1gl. 1ab – gr. później

2gl. 3b – czytelnia

3gl. 3cd – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 2cd – p.M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 4b – czytelnia

7gl. 4c – p.E.Chlebicz (cała klasa s.05)

 

22.02.2024 r.

Nieobecni: p.D. Błaszczyk, p.A. Barwaśna, p.P. Wojciechowski, p.T. Kuś

p.D. Błaszczyk

1gl. 4c – kl. później

2gl. 1g – czytelnia

3gl. 2c – p.M. Frycie

4gl. 4a – p.M. Gotfryd (wos z 1gl.)

6gl. 3a – kl. później

 

p.A. Barwaśna

4gl. 1f – p.A. Zdunek (matematyka)

5gl. 2e – czytelnia

6gl. 2d – czytelnia

7gl. 3c – p.K. Matusiak

8gl. 2d – kl. zwolniona

 

p.P. Wojciechowski

1,2gl. 1b – gr. później

3gl. 4a – czytelnia

4gl. 2c – czytelnia

5gl. 4c – gr. zwolniona

6,7gl. 4b – gr. zwolniona

8gl. 2c – gr. zwolniona

 

p.T. Kuś

1gl. 1f – kl. później

2gl. 4ad – p.R. Wojciechowski (opieka)

3gl. 2ef – p.M. Mikołajczyk (opieka)

4gl. 4c – p.M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 1f – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 1d – p.M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 2a – p. M. Matryba (opieka)

 

Zmiana sal:

1gl. 1e – s. 107

2gl. 1a – s. 107

3gl. 1g – s. 200

4gl. 1c – s. 200

 

21.02.2024 r.

Nieobecni: p.D. Błaszczyk, p.A. Barwaśna, p.P. Wojciechowski, p.A. Janiak, p.A. Szwankowska, p.M. Matryba

p. D. Błaszczyk

4,5gl. 4a – p. kl. później

6gl. 3a – p. M.Frycie

7gl. 3a – p.K. Matusiak

8gl. 1g – gr. zwolniona

9gl. 4a – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p.A. Barwaśna

1gl. 2e – kl. później

3gl. 1f – p. M. Frycie

5gl. 2d – p.M. Frycie

6gl. 3c – p.K. Matusiak

7gl. 4a – p.M. Gotfryd (historia)

8gl. 2f – kl. zwolniona

 

p.P. Wojciechowski

1gl. 1b – gr. później

2gl. 1b – p.D. Szczepaniak (cała klasa s. 200)

3,4gl. 2b – czytelnia

5gl. 1b – czytelnia

7gl. 4c – czytelnia

8gl. 4b – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p.A. Janiak

1gl. 2d – kl. później

6gl. 4b – praca samodzielna

7gl. 2f – kl. zwolniona

8gl. 1f – kl. zwolniona

9gl. 4b -gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p.A. Szwankowska

2gl. 1d – czytelnia

4gl. 1a – p.M. Frycie

5gl. 1a – czytelnia

 

p.M. Matryba

1gl. 1ef – gr. później

2gl. 3ab – p.M. Mikołajczyk (opieka)

4gl. 2f – p. T. Kuś (opieka)

5gl. 2ab – p.M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 1g – p.T.Kuś (opieka)

 

20.02.2024 r.

Nieobecni: p.D. Błaszczyk, p.A. Barwaśna, p.A. Szczepaniak-Zdunek, p.P. Wojciechowski

p.D. Błaszczyk

1gl. 1c – kl. później

2gl. 1g – czytelnia

3gl. 1g – p.A.Małolepsza

4gl. 3a – p.K. Matusiak

6gl. 2c – p.K. Kurowska (geografia z 1gl.)

7gl. 1c – p.M. Frycie

8gl. 4a – kl. zwolniona

 

p.A. Barwaśna

1gl. 2f – kl. później

3gl. 3c – p.K. Matusiak

4gl. 2d – czytelnia

5gl. 2d – p.M. Frycie

6gl. 4a – czytelnia

7gl. 2e – p.M. Frycie

8gl. 1f – kl. zwolniona

 

p.A. Szczepaniak-Zdunek

2gl. 3b – p.K. Matusiak

5gl. 1d – czytelnia

6,7gl. 4c – p.K. Matusiak

8gl. 2b – kl. zwolniona

9gl. 4d – kl.zwolniona

 

p.P. Wojciechowski

2gl. 4b – p.L.Lapacińska-Sobanek (cała klasa s.107)

3,4gl. 1b – czytelnia

5gl. 4a – gr. później

 

19.02.2024 r.

Nieobecni: p.D. Błaszczyk, p.A. Barwaśna, p.P.Wojciechowski

p.D. Błaszczyk

2gl. 2c – p.K. Matusiak

3gl. 2c – czytelnia

4gl. 1g – p.M. Frycie

5gl. 3a – p.K. Matusiak

6gl. 1g – czytelnia

7gl. 4c – gr. bez j.angielskiego zwolniona, pozostali czytelnia

8gl. 1c – kl. zwolniona

9gl. 4a – kl. zwolniona

 

p.A. Barwaśna

1,2gl. 1f – czytelnia

3gl. 2e – p.K. Smus (godz. wychowawcza z piątku)

5gl. 2f – kl. zwolniona

6gl. 3c – p.M. Frycie

7gl. 2d – p.M. Frycie

8gl. 4a – kl. zwolniona

 

p.P.Wojciechowski

5gl. 1b – p.Angelus (matematyka z wtorku 1gl.) s. 106

6gl. 4b – czytelnia, kl. 1g do s. 102

7gl. 4a – gr. zwolniona

8gl. 4c – gr. zwolniona

 

Zmiana sal

4gl. 3a do sali 05, 3c do czytelni

 

16.02.2024 r.

Nieobecni: p.B. Sowizdrzał, p.M. Mikołajczyk

p.B. Sowizdrzał

5gl. 1c – p.W. Bartosińska (biologia z 8gl.)

6gl. 1c – p.D. Błaszczyk (j.polski z 7gl.)

7,8gl. 1e – kl. zwolniona

 

p.M. Mikołajczyk

1gl. 1b – gr. później

2gl. 3a – gr. później

4gl. 2b – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 2d – p.R. Wojciechowski (opieka)

6gl. 2e – p.T. Kuś (opieka)

 

 

15.02.2024 r.

Nieobecni: p.M. Mikołajczyk

1gl. 2d – gr. później

2gl. 4a- p.T. Kuś (opieka)

3gl. 2e – p. M. Matryba (opieka)

4gl. 4bc – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 1e – p. M. Matryba (opieka)

6gl. 1cd – p.T. Kuś (opieka)

7gl. 2b – p. M. Matryba (opieka)

 

26.01.2024 r.

Nieobecni: p.W. Bartosińska, p.K.Sowińska (wyjście z kl. 1c 1-4gl.), p. E. Chlebicz (wyjście z kl. 2a 1-3gl.) p.A. Świątek, p.T. Kuś

p.W. Bartosińska

3gl. 1f – p.A. Barwaśna (matematyka)

 

p.K. Sowińska

4gl. 1a – p.L.Lapacińska-Sobanek (za 1c)

 

p. E. Chlebicz

1gl. 1e – gr. później

 

p.A. Świątek

1gl. 1d – kl.później

3gl. 1g – p. M. Frycie

4gl. 1e – p. M. Opora (za 1c)

5gl. 3d – p. K. Matusiak

 

p.T. Kuś

1gl. 1a – gr. później

3gl. 3c – p.R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 2a – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 2ef – p.M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 1g – p. M. Matryba (opieka)

 

25.01.2024 r.

Nieobecni: p.W. Bartosińska, p.T. Kuś (wyjście z kl. 1f 1-5gl.)

p.W. Bartosińska

1gl. 1d – kl. później

3gl. 2b – p.M.Gotfryd (za 1f)

 

p. T. Kuś

2gl. 4ad – p.R. Wojciechowski (opieka)

3gl. 2ef – p.M. Matryba (opieka)

4gl. 4c – p.M. Mikołajczyk (opieka)

 

24.01.2024 r.

Nieobecni: ks.P. Sękowski, p.M. Kruszyńska (6-8gl. wyjście z kl. 2f)

ks. P. Sękowski

1gl. 3ab – kl. później

2gl. 2b – czytelnia

3gl. 1c – czytelnia

4gl. 1d – czytelnia, kl. 1f do s. 102

5gl. 1e – gr. bez j.angielskiego, pozostali czytelnia

6gl. 2e – p.A. Barwaśna (matematyka z 1gl.)

7gl. 2c – p.B. Piotrowska (biologia z 8gl.)

8gl. 1b – kl. zwolniona

 

p.M. Kruszyńska (6-8gl. wyjście z kl. 2f)

6gl. 2b – p.M. Gotfryd (za 2f)

7gl. 3c – p.R. Wojciechowski (j.niemiecki z 8gl.)

8gl. 2e – gr. zwolniona

 

23.01.2024 r.

Nieobecni: p.M. Matryba

2gl. 3d – gr. później

3gl. 1c – p.M. Mikołajczyk (opieka)

4gl. 1ef – p.M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 4b – p.M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 3ab – p.R. Wojciechowski (opieka)

7gl. 2c – p.R. Wojciechowski (opieka)

 

22.01.2024 r.

Nieobecni: ks.P. Sękowski, p.M.Matryba

ks. P. Sękowski

1gl. 1d – kl. później

2gl. 1e – czytelnia

3gl. 2b – p.A. Hofman (godz.wych. z wtorku 1gl.)

4gl. 2e – p.M. Frycie

5gl. 2c – p.M. Kruszyńska (przedsiębiorczość z 8gl.)

6gl. 1b – p.M. Frycie

7gl. 1c – czytelnia

8gl. 3ab – kl. zwolniona

 

p.M. Matryba

1gl. 1g – gr. później

3gl. 3d – p.R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 1c – p.M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 4b – gr. później

 

19.01.2024 r.

Nieobecni: p.E. Angelus, p.J. Hlauka

p.E. Angelus

2gl. 1b – czytelnia

4gl. 2c – czytelnia

5gl. 4b – p.A. Barwaśna (matematyka)

6gl. 3d – kl. zwolniona

7gl. 3a – czytelnia

8gl. 4b – kl. zwolniona

 

p.J. Hlauka

5gl. 4a – czytelnia

6,7gl. 3b – czytelnia

 

 

18.01.2024 r.

Nieobecni: p.E. Angelus, p.J. Hlauka, p. M. Mikołajczyk

p.E. Angelus

1gl. 4b – gr. później

2gl. 3d – kl. później

3gl. 4b – p.M. Frycie (sala gim.)

5gl. 2a – sala gimnastyczna (spotkanie)

6gl. 1b – p.M. Frycie (sala gimnastyczna)

7gl. 2c – p.K. Smus (cała klasa s. 6) j.ang z 8gl.

 

p.J. Hlauka

1,2gl. 3b – gr. później

3gl. 4a – czytelnia

4gl. 2a – praca samodzielna

5gl. 3d – sala gimnastyczna (spotkanie)

6gl. 2a – p.K. Smus (cała klasa s.6)

7gl. 2f – czytelnia

 

p.M. Mikołajczyk

1gl. bez zmian

2gl. 4a – p.T. Kuś (opieka)

3gl. 2e – p. T. Kuś (opieka)

4gl. 4bc – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 1e – czytelnia

6gl. 1cd – p.B. Piotrowska

7gl. 2b – czytelnia

 

Zmiana sal

2gl. 1a – do s. 6

3gl. 1g – do. s. 6

 

p.M. Matryba

1gl. 2c – gr. później

3gl. 2f – czytelnia

4gl. 4b – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 1ef – sala gimnastyczna (spotkanie)

6gl. 1c – p.B. Piotrowska

7gl. 2ab – p.T. Kuś (opieka)

 

Na 5gl. odbędzie się spotkanie dla klas 3 i 4 – Akademickie Inicjatywy

 

 

17.01.2024

Nieobecni: p.E. Angelus, ks. P. Sękowski, p.J. Hlauka, p.P.Wojciechowski (1-5gl. – wyjście z kl. 1b), p.M. Matryba

p.E. Angelus

2gl. 2a – p.A. Barwaśna (matematyka)

3gl. 3d – p.A. Szwankowska (j.polski z 8gl.)

4gl. 3d – p.M. Frycie

6gl. 2c – p.A. Zdunek (matematyka)

7gl. 4b – czytelnia

8gl. 3a – kl. zwolniona

 

ks.P. Sękowski

1gl. 3ab – kl. później

2gl. 2b – p.D. Szczepaniak (za 1b)

3gl. 1c – p.M. Mikołajczyk (za 1b)

5gl. 1e – gr. bez j.angielskiego zwolniona, pozostali czytelnia

6gl. 2e – czytelnia

7gl. p.B. Piotrowska (biologia z 8gl.)

8gl. 1b – kl. zwolniona

 

p.J. Haluka

2gl. 2f – gr. później

3gl. 2f – gr. później

4gl. 2a – czytelnia

5gl. 3b – czytelnia

6,7gl. 3d – gr. zwolniona

 

p.P. Wojciechowski

3gl. 2b – czytelnia

4gl. 2b – czytelnia

 

p.M. Matryba

1ef – p.M. Mikołajczyk (opieka)

2gl. 3ab – gr. później

4gl. 2f – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 2ab – p.T. Kuś (opieka)

7gl. 1g – p.T. Kuś (opieka)

 

16.01.2024 r.

Nieobecni: p.A. Szwankowska, p.P. Wojciechowski, p.E. Angelus, p.J. Hlauka

p.A. Szwankowska

5gl. 1b – kl. zwolniona

6gl. 3d – p.K. Matusiak

7gl. 1d – czytelnia

8gl. 2e – kl. zwolniona

 

p.P. Wojciechowski

2gl. 4b – czytelnia

3gl. 1b – gr. zwolniona

4gl. 1b – gr. zwolniona

5gl. 4a – gr. później

 

p.E.Angelus

1gl. 1b – czytelnia

3gl. 3a – p.A. Zdunek

4gl. 2c – p.A. Zdunek

6gl. 4b – p.M. Frycie

7gl. 2a – p.M. Frycie

8gl. 3d – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p.J. Hlauka

4gl. 3d – czytelnia

5gl. 4a – gr. później

6gl. 2f – czytelnia

7,8gl. 3b – gr. zwolniona

 

15.01.2024 r.

Nieobecni: ks.P. Sękowski, p.A. Szwankowska, p.P.Wojciechowski

ks. P. Sękowski

1gl. 1d – kl. później

2gl. 1e – czytelnia

3gl. 2b – p.A. Hofman (godz.wych. z wtorku 1gl.)

4gl. 2e – p.M. Frycie

5gl. 2c – p.M. Kruszyńska (przedsiębiorczość z 8gl.)

6gl. 1b – kl. zwolniona

7gl. 1c – p.K. Matusiak

8gl. 3ab – kl. zwolniona

 

p.A. Szwankowska

3gl. 1d – czytelnia

4gl. 1a – p.K. Matusiak

5gl. 1a – czytelnia, kl. 3d do s. 102

6gl. 3d – p.K. Matusiak

7,8gl. 1b – kl. zwolniona

 

p.P.Wojciechowski

5gl. 1b – kl. zwolniona

6gl.  4b – czytelnia

7gl. 4a – czytelnia

8gl. 4c – gr. zwolniona

 

Matura próbna z biologii dla kl. 4c, sala 4 (1-4gl.)

Zmiana sal:

1gl. 2c – do sali 02

4gl. 3a – do sali 103

 

12.01.2024 r.

Nieobecni: p.A. Małolepsza

1gl. 2f – kl. później

2gl. 1f – czytelnia

3gl. 3b – p.M. Frycie

4gl. 3d – czytelnia

5gl. 3c – czytelnia

6gl. 2d – czytelnia

8gl. 2b – kl. zwolniona

 

11.01.2024 r.

Nieobecni: p.A. Małolepsza

4gl. 2b – p.A. Zdunek (matematyka z 8gl.)

5gl. 4b – czytelnia

6gl. 3b – p.K. Matusiak

7gl. 3a – p. K. Matusiak

8gl. 1b – kl. zwolniona

 

Matura próbna z geografii dla kl. 4d odbędzie się w sali 04 (1-5gl.)

 

Zmiana sal:

2gl. 1d – sala za trybunami

3gl. 2a –  sala 200, 4a do sali  5

4gl. 2f – sala za trybunami

5gl. 3b – sala 103

 

10.01.2024 r.

Nieobecni: p.A. Małolepsza

10.01.2024 r.

Nieobecni: p.A. Małolepsza, p.A. Stellert, ks. P. Sękowski

p.A. Małolepsza

2gl. 1g – p.M. Frycie

4gl. 4b – praca samodzielna

5gl. 3a – p.L. Zadka (zajęcia biblioteczne)  kl. 1a do s. 205

6,7gl. 3b – p.K. Matusiak

8gl. 2b – kl. zwolniona

 

p.A. Stellert

2gl. 1f – praca samodzielna

3gl. 2f – czytelnia

4gl. 3a – praca samodzielna

5gl. 3c – praca samodzielna

6,7gl. 3d – czytelnia

8gl. 1a – gr. zwolniona

 

ks. P.Sękowski

1gl. 3ab – kl. później

2gl. 2b – p.L. Zadka (zajęcia biblioteczne)

3gl. 1c – p.M. Frycie

4gl. 1d – p.L. Zadka (zajęcia biblioteczne) kl. 1f do s. 102

5gl. 1e – p.M. Frycie (sala gim.)

6gl. 2e – p.M. Frycie

7gl. 2c – p.B. Piotrowska  (biologia z 8gl.)

8gl. 1b – kl. zwolniona

 

09.01.2024 r.

Nieobecni: p.A. Małolepsza

1gl. 4b – kl. później

2gl. 1b – czytelnia

4gl. 3b – p.K. Matusiak

5gl. 3d – p.K. Matusiak

6gl. 3c – p.K. Matusiak

7gl. 2b – czytelnia

 

08.01.2024 r.

Nieobecni: p.A. Małolepsza, ks. P. Sękowski

p.A. Małolepsza

3,4gl. 4b – kl. później

5gl. 1g – czytelnia (kl. 3d do. 205)

6gl. 3b – p.K. Matusiak

7gl. 1d – p.M. Frycie

 

ks. P. Sękowski

1gl. 1d – kl. później

2gl. 1e – czytelnia

3gl. 2b – p.A. Hofman (godz.wych. z wtorku 1gl.)

4gl. 2e – p.M. Frycie

5gl. 2c – p.M. Kruszyńska (przedsiębiorczość z 8gl.)

6gl. 1b – czytelnia

7gl. 1c – czytelnia

8gl. 3ab – kl. zwolniona

 

05.01.2024 r.

Nieobecni: p.A. Małolepsza

1gl. 2f – kl. później

2gl. 1f – czytelnia

3gl. 3b – czytelnia

4gl. 3d – czytelnia

5gl. 3c – czytelnia

6gl. 2d – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

8gl. 2b – kl. zwolniona

 

04.01.2024 r.

Nieobecni: p.A. Małolepsza

4gl. 2b – p. A. Zdunek (matematyka z 8gl.)

5gl. 4b – p.L. Lapacińska-Sobanek (cała klasa)

6gl. 3b – p.M. Frycie

7gl. 3a – p.K. Matusiak

8gl. 1b – kl. zwolniona

 

03.01.2024 r.

Nieobecni: ks. P. Sękowski

1gl. 3ab – czytelnia

2gl. 2b – czytelnia

3gl. 1c – czytelnia

4gl. 1d – czytelnia, kl. 1f – do s. 102

5gl. 1e – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

6gl. 2e – czytelnia

7gl. 2c – czytelnia

8gl. 1b – kl. zwolniona

 

22.12.2023 r.

Nieobecni: p.D. Błaszczyk, p.E. Talar, p.A.Stellert, p.M. Opora

p.D. Błaszczyk

2gl. 2c – czytelnia

3gl. 4a – p.A.Barwaśna (matematyka z 1gl.)

4gl. 3a – p.M. Kruszyńska (przedsiębiorczość z 1gl.)

5gl. 4c – kl. później

7gl. 1c – p.B. Piotrowska (biologia z 8gl.)

8gl. 4c – kl. zwolniona

 

p.A. Stellert

5gl. 2f – czytelnia

6gl. 3a – czytelnia

7,8gl. 1a – gr. zwolniona

 

p.E. Talar

1gl. 1e – gr. później

2gl. 1e – czytelnia

4gl. 1d – gr. zwolniona

5gl. 1e – p.M. Frycie

6gl. 3a – czytelnia

7,8gl. 3b – gr. zwolniona

 

p.M. Opora

1,2gl. 2b – gr. później

3gl. 2d – czytelnia

4gl. 1c – czytelnia

 

p.A. Zdunek

3gl. 1d – gr. bez j.angielskiego zwolniona, pozostali czytelnia

4gl. 1g – czytelnia

5gl. 3b – p.K. Matusiak

6gl. 4c – p.M. Frycie (praca klasowa)

7gl. 2b – czytelnia

8gl. 4d – kl. zwolniona

 

21.12.2023 r.

Nieobecni: p.D. Błaszczyk, p.E. Talar, p.A. Stellert

p.D. Błaszczyk

1gl. 4c – kl. później

2gl. 1g – czytelnia, kl. 1a do s.107

3gl. 2c – czytelnia, kl. 1g do s. 107

4gl. 4a – czytelnia, kl. 1c do s. 107

6gl. 3a – praca samodzielna

 

p.E.Talar

1,2gl. 3b – gr. później

5gl. 4c – gr. zwolniona

6,7gl. 1f – czytelnia

8gl. 1e – gr. zwolniona

 

p.A. Stellert

5gl. 3d – czytelnia

6gl. 3c – czytelnia

7,8gl. 1f – gr. zwolniona

9gl. 3c – gr. zwolniona

 

20.12.2023 r.

Nieobecni: p.D. Błaszczyk, p.E. Talar

p.D. Błaszczyk

4,5gl. 4a – kl. później

6gl. 3a – p.K. Matusiak

7gl. 3a – p.M. Gotfryd (wos z 9gl. w czwartek)

8gl. 1g – gr. zwolniona

9gl. 4a – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p.E. Talar

1gl. 1d – gr. później

2gl. 1f – czytelnia

3,4gl. 3a – czytelnia

5gl. 3b – czytelnia

6gl. 1e – gr. zwolniona

7gl. 4c – czytelnia

 

Zmiana sal:

4gl. 1a do s. 107; 1f do s.05

5gl. 1a do s. 107

 

19.12.2023 r.

Nieobecni: p.D.Błaszczyk, p.E. Talar

p.D. Błaszczyk

1gl. 1c – kl. później

2gl. 1g – czytelnia

3gl. 1g – p.A. Świątek (wos z 1gl.), gr. 2 czytelnia

4gl. 3a – p.K. Matusiak

7gl. 1c – czytelnia

8gl. 4a – kl. zwolniona

 

p.E. Talar

6gl. 1d – czytelnia

7,8gl. 3b – gr. zwolniona

9gl. 1e – gr. zwolniona

 

18.12.2023 r.

Nieobecni:p.E. Talar, p.D.Błaszczyk

p.E.Talar

1,2gl. 3b – gr. później

3gl. 1e – praca samodzielna

5gl. 1f – gr. zwolniona

6,7gl. 3a – gr. zwolniona

8gl. 4c – gr. zwolniona

 

p.D. Błaszczyk

2gl. 2c – czytelnia

3gl. 2c – czytelnia

4gl. 1g – czytelnia, 3c do s. 107

5gl. 3a – p.K. Matusiak (gr. bez j.angielskiego i religii zwolniona)

6gl. 1g – p.M. Frycie (sala gimnastyczna), gr. j. francuskiego do s. 107

7gl. 4c – sala gimnastyczna (koncert)

8gl. 1c – kl. zwolniona

9gl. 4a – kl. zwolniona

 

15.12.2023 r.

Nieobecni: p.J. Brożyńska, p.T.Kuś, p.E. Talar

p.J. Brożyńska

1gl. 2d – kl.później

2gl. 3d – p.L. Zadka

3gl. 2e – p.L. Zadka

4gl. 3c – p.L. Zadka

5gl. 1g – czytelnia

7gl. 2a – czytelnia

8gl. 1g – gr. zwolniona

 

p.T. Kuś

1gl. 1a – gr. później

3gl. 3c – p.R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 2a – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 2ef – p.M. Matryba (opieka)

7gl. 1g – gr. zwolniona

 

p.E. Talar

1gl. 1e – czytelnia

2gl. 1e – czytelnia

4gl. 1d – gr. zwolniona

5gl. 1e – p.M. Frycie

6gl. 3a – p.L. Zadka

7,8gl. 3b – gr. zwolniona

 

14.12.2023 r.

Nieobecni: p.E.Chlebicz, p.E. Angelus, p.A. Zdunek (wycieczka z kl. 2a), p.D. Szczepaniak (wycieczka z 3d) p.J. Brożyńska, p.J. Hlauka, p.M. Mikołajczyk, p. T. Kuś

p.E.Chlebicz

1gl. 1a – gr. później

2gl. 2c – p.M.Frycie (cała klasa s.6)

3gl. 4c – czytelnia, kl. 1g do s. 103

5gl. 4a – p.A. Stellert (za 3d)

6gl. 1f – czytelnia

7gl. 2f – gr. zwolniona

8gl. 1f – gr. zwolniona

 

p.E. Angelus

1gl. 4b – kl. później

3gl. 4b – p.B. Piotrowska (za 3d)

6gl. 1b – p.M. Kruszyńska (za 3d)

7gl. 2c – p.K. Smus (za 2a)

 

p.A. Zdunek

1gl. 1g – kl. później

2gl. 4c – czytelnia, kl. 1a do s. 103

3gl. 1d – p.M. Frycie (s.4)

5,6gl. 4d – kl. zwolniona

7gl. 3b – kl. zwolniona

8gl. 2b – kl. zwolniona

 

p.J. Brożyńska

1gl. 4d – p.A. Hofman (j.polski z 8gl.) s. 204

2gl. 1d – p.R. Wojciechowski (za 4d)

4gl. 2f – p.M.Gotfryd (HiT z 8hl.)

7gl. 2d – p. Kruszyńska (za 3d)

 

p.J. Hlauka

1,2gl. 3b – gr. później

3gl. 4a – czytelnia

7gl. 2f – gr. zwolniona

 

p.D. Szczepaniak

2gl. 2c – p.M. Frycie (cała klasa s. 6)

3gl. 4d – praca samodzielna

4gl. 4d – gr.zwolniona

5gl. 2d – czytelnia

9gl. 1c – gr. zwolniona

 

p.M. Mikołajczyk

1gl. 2d – gr.później

2gl. 4a – p.M.Matryba

3gl. 2e – p.M. Matryba (opieka)

4gl. 4bc – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 1e – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 1cd – p.K. Matusiak (s.200))

7gl. 2b – gr. zwolniona

 

p.T.Kuś

1gl. 1f – kl. później

2gl. 4a – p.M. Matryba

3gl. 2ef – p. M. Matryba (opieka)

4gl. 4c – czytelnia

5gl. 1f – czytelnia

6gl. 1d – p.K. Matusiak (s.200)

 

Zmiana planu dla kl. 4d

1gl. j.polski

2gl. j.polski

3gl. j.angielski

4gl. j.angielski

 

13.12.2023 r.

Nieobecni: p.A. Barwaśna, p.K. Smus (wycieczka z kl. 2d i 2e) p.J. Brożyńska, p.J. Hlauka, p.M. Mikołajczyk

p.A. Barwaśna

3gl. 1f – p.M. Kruszyńska (za 2d)

4gl. 3c – p.A. Świątek (za 2d)

7gl. 4a – p.M. Pipia (za 2e)

8gl. 2f – kl. zwolniona

 

p.K. Smus

1gl. 1d – gr. później

2gl. 2c – praca samodzielna

3gl. 2c – p.D. Kanturska (za 2e)

4gl. 2a – p.M. Frycie (cała klasa, sala gim)

 

p.J. Brożyńska

1gl. 4d – kl. później

5gl. 3d – p.M. Kruszyńska (za 2e)

6gl. 1g – ks. P. Sękowski (za 2e)

7gl. 1f – p.K. Sowińska (za 2d)

 

p.J. Hlauka

2,3gl. 2f – gr. później

4gl. 2a – p.M. Frycie (cała klasa, sala gim)

5gl. 3b – p.M. Frycie

6gl. 3d – czytelnia

7gl. 3d – czytelnia

 

p.M. Mikołajczyk

1gl. 1e – gr. później

2gl. 3a – gr. bez religii później, pozostali p.M. Matryba (opieka)

3gl. 1b – p.R. Wojciechowski (opieka)

5gl. 2b – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 4a – p.T. Kuś (opieka)

 

Zmiany sal

4gl. 1f – do sali 02

5gl. 1a do

12.12.2023 r.

Nieobecni: p.M. Mikołajczyk, p.M. Frycie (wycieczka z kl. 3a i 3b), p. J. Hlauka, p.J. Brożyńska

p.M.Mikołajczyk

3gl. 1cd – p.K. Sowińska (za 3b)

4gl. 1e – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 4bc – p.A. Świątek (za 3b)

7gl. 2d – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p.J. Hlauka

4gl. 3d – p.D. Błaszczyk (za 3a)

5gl. 4a – czytelnia

6gl. 2f – p.R. Wojciechowski (za 3b)

 

 

p.J. Brożyńska

2gl. 2e – p.M. Gotfryd (za 3a)

3gl. 2d – p.E. Angelus (za 3a)

4gl. 2f – p.A. Małolepsza (za 3b)

7gl. 3d – p.E. Talar (za 3b)

8gl. 1d – kl. zwolniona

 

11.12.2023 r.

Nieobecni: p.M. Kruszyńska (wycieczka z kl. 2f), p.J. Hlauka

p.M. Kruszyńska

1gl. 1e – kl. później

2gl. 2e – p.A.Stellert (za 2f)

3gl. 1c – p.A.Janiak (za 2f)

4gl. 1f – p.A. Janiak (za 2f)

6gl. 1c – p.M. Gotfryd (HiT z środy z 1gl.)

8gl. 2c – kl. zwolniona

 

p.J. Hlauka

2,3gl. 3b – czytelnia

4gl. 3d – praca samodzielna

6gl. 2a – gr.zwolniona

7gl. 4a – czytelnia

 

08.12.2023 r.

Matura próbna z języka angielskiego  dla klas 4. w godz.  9:00 – 11:00

Klasy 4. przychodzą do szkoły na godz. 8.00 (1gl. bez zmian) Po maturze próbnej lekcje zgodnie z planem

Matura odbędzie się w salach: 02, 4, 106,202

08.12.2023

Nieobecni: p.M.Gławenda, p.A. Janiak, p. M. Woźniak-Pipia

p.M. Gławenda

1gl. 2c – kl. później

2gl. 2d – czytelnia

3gl. 2a – czytelnia

4gl. 2f – p.W. Bartosińska

5gl. 2e – p.W. Bartosińska

6gl. 1e – p.W. Bartosińska

8gl. 1c – p.W. Bartosińska

 

p. A. Janiak

1gl. 1f – kl. później

2gl. 2f – p. M. Gotfryd

3gl. 1e – p. E. Angelus

4gl. 2d – czytelnia

 

p. M. Woźniak-Pipia

6gl. 2c – czytelnia

7gl. 3c – kl. zwolniona

8gl. 2e – kl. zwolniona

 

Zmiana sal:

Sala 106

2gl. 2f – wyjście

3gl. 1g – wyjście

4gl. 2d – czytelnia

 

Sala 02

2gl. 2a – sala za trybunami

3gl. 1g – sala za trybunami

4gl. 1e – wyjście

 

Sala 4

2gl. 2d – czytelnia

3gl. 2a – czytelnia

 

Sala 202

2gl. 1c – sala gim.

3gl. 2c – wyjście poza szkołę

4gl. 1a – sala za trybunami

 

07.12.2023 r.

Matura próbna z matematyki  dla klas 4. w godz.  9:00 – 12:00

Klasy 4. przychodzą do szkoły na godz. 8.00 (1gl. bez zmian) Po maturze próbnej lekcje zgodnie z planem

Matura odbędzie się w salach: 05, 4, 106, 107, 200 i 204

 

Nieobecni: p. P. Wojciechowski, p. M Mikołajczyk (wycieczka z kl. 1b), p. A.Hofman, p. K.Kurowska, p. R.Wojciechowski (wycieczka z kl. 2b i 2c), p. T. Kuś, p. L. Zadka (wycieczka z kl. 1f)  p. A. Janiak, p.M. Gławenda, p. M. Pipia

p.P. Wojciechowski

6,7gl. 4b – gr. zwolniona

 

p.M. Mikołajczyk

1gl. 2d – gr. później

3gl. 2e – p. M. Matryba (opieka)

5gl. 1e – p. M. Matryba (opieka)

6gl. 1cd – p. M. Matryba (opieka)

 

p. A. Hofman

1,2gl. 2a – kl. później

3gl. 3b – p. K. Owczarek (za 1b) s.6

4gl. 3b – p. A. Zdunek s.205

7,8gl. 4d – kl. zwolniona

 

p. K. Kurowska

5gl. 3b – p.A. Świątek (za 2c) s. 04

7gl. 1e – p.E.Talar (gr. j.angielskiego z 8gl.), pozostali zwolnieni

 

p.R. Wojciechowski

1gl. 2d – gr. później

4gl. 2e – praca samodzielna

6gl. 3c – p.E. Chlebicz (za 1f) s.04

 

p.T. Kuś

3gl. 2ef – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 1d – p.E. Angelus (za 1b) s.6

7gl. 2a – p.M. Matryba (opieka)

 

p.M. Gławenda

2gl. 2d – kl. później

3gl. 3d – p.D. Błaszczyk (za 2c) s. 02

7gl. 2e – p.W. Bartosińska

8gl. 3c – p.W. Bartosińska

 

p.A. Janiak

1gl. 2f – kl. później

2gl. 1e – p.E. Chlebicz (za 2c) s.102

3,4gl. 2d – p.A.Szwankowska (j.polski)

p.M.Pipia

5gl 3c – kl. później

8gl. 2e – kl. zwolniona

 

Zmiana sal

2gl. 1g do s. 02

3gl. 2c do s. 202

4gl. 1a do s. 6

5gl. 2e do s. 205

 

06.12.2023 r.

Matura próbna z języka polskiego dla klas 4. w godz.  9:00 – 13:00

Klasy 4. przychodzą do szkoły na godz. 8.50, wyjątkowo kl. 4d na 1gl. (geografia bez zmian)

Po maturze próbnej klasy 4 są zwolnione.

 

Klasa 4a – s. 205

Klasa 4b – s. 106

Klasa 4c – s. 02

Klasa 4d – s. 05

 

Nieobecni: p. A. Szwankowska, p.K. Smus (wycieczka z kl. 1a), p.K. Sowińska, p.M. Matryba (wycieczka z kl. 1c), p.A. Świątek, p.A.Stellert (wycieczka z kl. 1d), p.E. Talar, p.M.Kruszyńska (wycieczka z kl. 1e), p.A. Małolepsza, p.A. Barwaśna (wycieczka z kl. 1g), p.A.Janiak, p.M. Gławenda, p.M. Pipia

p. A. Szwankowska

8gl. 3d – kl. zwolniona

 

p. K. Smus

2,3gl. 2c – p.K. Kurowska (cała klasa s. 103)

4gl. 2a – p.J. Hlauka (cała klasa s. 4)

5gl. 2e – ks.P. Sękowski (za 1e) S4 (za trybunami)

6gl. 2d – gr. zwolniona

7gl. 2e – p. D. Łajs (za 1a)

 

p.K. Sowińska

5gl. 2f – czytelnia

7gl. 2d – kl. zwolniona

 

p. A. Świątek

1gl. 2a – kl. później

2gl. 3d – gr. bez religii później, pozostali czytelnia

3gl. 3b – p. A. Zdunek (matematyka) za 1d s. 102

4gl. 2d – p. D. Szczepaniak (za 1g) s. 04

7gl. 2a – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

8gl. 2d – kl. zwolniona

 

p.A. Stellert

2gl. 1f – p.D. Danielewski (za 1a) cała klasa

3gl. 2f – p.J. Hlauka (cała klasa s.04)

4gl. 3a – czytelnia

5gl. 3c – praca samodzielna

6,7gl. 3d – gr. zwolniona

8gl. 1a – gr. zwolniona

 

p.E. Talar

2gl. 1f – p.D. Danielewski (za 1a) cała klasa

3gl. 3a – p.D. Danielewski (za 1g)

4gl. 3a – czytelnia

5gl. 3b – gr. zwolniona

 

p.A. Małolepsza

5gl. 3a – p.D. Błaszczyk (za 4a) s. 4 j.polski z 7gl., na 7gl. p.E. Angelus (matematyka z 8gl)

6,7gl. 3b – kl. zwolniona

8gl. 2b – kl. zwolniona

 

p.A. Barwaśna

1gl. 2e – kl. później

3gl. 1f – p.R. Wojciechowski (za 1a) sala gim.

4gl. 3c – ks. P. Sękowski (za 1d) s.102

5gl. 2d – gr. beż j.ang zwolniona, pozostali czytelnia

7gl. 4a – kl. zwolniona

8gl. 2f – kl. zwolniona

 

p.M. Kruszyńska

2gl. 3c – czytelnia

3gl. 2d – czytelnia

5gl.2e – ks. P. Sękowski (za 1e) s. 4

6gl. 2b – p.M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 3c – p.D. Szczepaniak (za 1a)

8gl. 2e – gr. zwolniona

 

p.A. Janiak

1gl. 2d – kl. później

7gl. 2f – kl. zwolniona

8gl. 1f – kl. zwolniona

9gl. 4b – kl. zwolniona

 

p.M. Gławenda

2gl. 2e – kl. później

6gl. 3c – p.D. Łajs (za 1g)

8gl. 2c – kl. zwolniona

 

p.M.Matryba

1gl. 1f – gr. później

2gl. 3ab – p.R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 2f – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 2ab – p.M. Mikołajczyk (opieka)

 

p.M. Pipia

1gl. 2c – czytelnia

3gl. 3c – p.U. Świniarska

4gl. 2c – p.U. Świniarska

7,8gl. 2e – gr. zwolniona

 

05.12.2023 r.

Nieobecni: p.A. Janiak, p.M. Gławenda

p.A. Janiak

1,2gl. 1f – kl. później

3gl. 4b – p.A. Małolepsza (fizyka z 1gl.)

4gl. 4b – czytelnia

5,6gl. 1e – czytelnia

7gl. 4b – kl. zwolniona

 

p.M. Gławenda

3gl. 2e – czytelnia

6gl. 2c – p.K. Kurowska (geografia z 1gl.)

7gl. 2f – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

8gl. 2a – kl. zwolniona

 

04.12.2023 r.

Nieobecni: p.J. Brożyńska, p.A. Janiak

p.J. Brożyńska

4gl. 4d – kl. później

5gl. 1d – p.M. Kruszyńska (edb z 8gl. w czwartek)

6gl. 2d – czytelnia, kl. 1g do s.04

7gl. 3d – kl. zwolniona

 

p.A. Janiak

3gl. 2f – czytelnia

4gl. p.A. Barwaśna (matematyka z 5gl.)

8gl. 4b – kl. zwolniona

9gl. 2d – kl. zwolniona

 

Olimpiada o Afryce – godz. 10:40 – 12:10. sala 04 (klasa 1d na 5gl. do s. 205 a kl. 1g – łącznik)

 

01.12.2023 r.

Nieobecni:p. K. Kurowska, p.P. Wojciechowski

p.K. Kurowska

2gl. 2b – czytelnia

3gl. 2c – czytelnia

5,6gl. 4d – grupa później

7,8gl. 2c – gr. zwolniona

 

p.P. Wojciechowski

1gl. 1g – gr. później

2gl. 1g – czytelnia

3,4gl. 1b – czytelnia

5gl. 4a – czytelnia

6gl. 3b – czytelnia

7gl. 4b – czytelnia

8gl. 3b – gr. zwolniona

 

30.11.2023 r.

Nieobecni:p. K. Kurowska, p.P. Wojciechowski

p.K. Kurowska

1,2gl. 2b – gr. później

3gl. 4d – praca samodzielna

4gl. 2c – p.E. Angelus (cała klasa s. 200) matematyka z 7gl., na 7gl. j.angielski z 8gl. (gr.p.K. Smus)

5gl. 3b – p.M. Frycie

7gl. 1e – p.K. Matusiak

 

p.P. Wojciechowski

1,2gl. 1b – gr. później

3gl. 4a – czytelnia, kl. 1g – do s. 200

4gl. 2c – p.E. Angelus (cała klasa s. 200) matematyka z 7gl., na 7gl. j.angielski z 8gl. (gr.p.K. Smus)

5gl. 4c – gr. zwolniona

6,7gl. 4b – gr. zwolniona

8gl. 2c – gr. zwolniona

 

29.11.2023

Nieobecni:p. K. Kurowska, p.P. Wojciechowski

p.A. Świątek i p.M. Gotfryd (4-6gl.) – wyście z kl. 2a i 3a na wykład

p.K. Kurowska

1gl. 2b – kl. później

2,3gl. 2c – czytelnia

4gl. 2b – p.K. Smus (za 2a)

 

p.P. Wojciechowski

1gl. 1b- gr. później

2gl. 1b – czytelnia

3gl. 2b – czytelnia

4gl. 2b – p.A. Stellert (za 3a)

6gl. 1b – czytelnia

7gl. 4c – czytelnia

8gl. 4b – czytelnia

 

p.A.Świątek

1gl. 2a – p.D. Kanturska (fizyka z 6gl.)

2,3gl. bez zmian

4gl. 2d – p.E. Talar (za 3a)

5gl. 1g – p.T. Kuś (za 2a)

6gl. 1a – p.D. Kanturska (fizyka z 1gl.), (kl. 1a na 1gl. historia z 6gl.)

7,8gl. – bez zmian

 

p.M. Gotfryd

1,3gl. bez zmian

4gl. 4d – p.J. Hlauka (za 2a)

5gl. 1f – p.A. Małolepsza (za 3a)

6gl. 2f – p.A. Barwaśna (matematyka z 8gl.)

8gl.- bez zmian

 

28.11.2023 r.

Nieobecni: p.K. Kurowska, p.P. Wojciechowski

p.K. Kurowska

1gl. 2c – kl. później

3,4gl. 2b – czytelnia

5gl. 2c – p.M. Frycie

7gl. 4d – czytelnia

8gl. 1c – kl. zwolniona

 

p. P. Wojciechowski

2gl. 4b – czytelnia

3,4gl. 1b – czytelnia

5gl. 4a – gr. później

 

27.11.2023

Nieobecni: p.T. Kuś, p. R. Wojciechowski, p.M. Matryba, p.L.Zadka (wyjście z kl. 1f i 3c), p.K.Kurowska, p.A. Paroń

p.T. Kuś

1gl. 1g – gr. później

2gl. 1a – gr. później

4gl. 1d – p. M. Kruszyńska (za 1f) s. 103

5gl. 4c – p.M. Gławenda (za 3c) s. 4

6gl. 4ad – p.A.Barwaśna (za 3c)

8gl. bez zmian

 

p.R. Wojciechowski

2gl.1ab- 1a-gr. później 1b- czytelnia

3gl. 3d – p. M. Frycie

5gl. 4a – gr. później

6gl. 4d – p.M. Mikołajczyk (opieka)

7,8gl. bez zmian

 

p.M. Matryba

1gl. 1g – gr. później

3gl. 3d – p.M. Frycie

4gl. 1c – p.M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 4b – gr. później

 

p.K.Kurowska

1gl.1a – kl.później

2gl. 2b – p. A. Barwaśna (za 1f)

3gl. 1b – p.K. Sowińska (za 1f) s. 202

4gl. 2c – czytelnia

5gl. 2b – p.E. Talar (za 1f)

6gl. 2b – czytelnia

8gl. 4d – czytelnia

 

p.P. Wojciechowski

5gl. 1b – p.A. Stellert (za 1f)

6gl. 4b – czytelnia, kl. 1g – do s. 05

7gl. 4a – czytelnia

8gl. 4c – czytelnia

 

p.A. Paroń

1gl. 2e – p.A. Barwaśna (za 1f)

2gl. 2f – czytelnia

3gl. 3b – czytelnia

4gl. 2b – czytelnia

 

 

24.11.2023 r.

Nieobecni: p. A. Paroń, p.P. Wojciechowski, p. B. Sowizdrzał, p. A. Małolepsza

p. A. Paroń

1gl. 2b – gr. później

2gl. 2e – czytelnia

3gl. 2f – p.L. Lapacińska-Sobanek (za 1b)

4gl. 3b – p.A. Bielecka

 

p. P. Wojciechowski

1gl. 1g – gr. później

2gl. 1g – czytelnia

5gl. 4a – czytelnia

6gl. 3b – czytelnia

7-8gl. bez zmian

 

p.B. Sowizdrzał

5gl. 1c – p. A. Szwankowska (1b)

6gl. 1c – p. M. Kruszyńska (za 1b)

7,8gl. 1e – kl. zwolniona

 

p.A. Małolepsza

1gl. 2f – kl. później

2gl. 1f – p.E. Angelus (za 1b)

3gl. 3b – p. K. Matusiak

4gl. 3d – p.K. Matusiak

5gl. 3c – p.K. Matusiak

6gl. 2d – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

8gl. 2b – kl. zwolniona

 

Kl. 3a – 1gl. godzina wychowawcza

Kl. 1b – wyjście do 15BWD

 

23.11.2023 r.

Nieobecni: p.A. Małolepsza, p.K. Owczarek, p.K. Kurowska, p. P. Wojciechowski

p.A. Małolepsza

4gl. 2b – p.A. Zdunek (matematyka z 8gl.)

5gl. 4b – czytelnia

6gl. 3b – p.K. Matusiak

7gl. 3a – p.K. Matusiak

8gl. 1b – kl. zwolniona

 

p.K. Owczarek

2gl. 4b – czytelnia, kl. 1a do s. 02

3gl. 1b – p.M.Frycie

4gl. 1e – p.M. Frycie

 

p.K. Kurowska

1,2gl. 2b – gr. później

3gl. 4d – praca samodzielna

4gl. 2c – p. K. Matusiak (cała klasa s. 200)

5gl. 3b – p.M. Frycie

7gl. 1e – gr. bez j. angielskiego zwolniona. pozostali czytelnia

 

p.P. Wojciechowski

1,2gl. 1b – czytelnia

3gl. 4a – p.J. Hlauka (cała klasa s. 200)

4gl. 2c – p. K. Matusiak (cała klasa s. 200)

5gl. 4c – gr. zwolniona

6,7gl. 4b – gr. zwolniona

8gl. 2c – gr. zwolniona

 

22.11.2023 r.

Nieobecni: p. M. Mikołajczyk, p.K. Owczarek, p.A. Małolepsza

p.M. Mikołajczyk

1gl. 1e – gr. później

2gl. 3a – p.M. Matryba (opieka)

3gl. 1b – p.R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 2e – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 2b – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 4a – p.T. Kuś (opieka)

 

p.K. Owczarek

2gl. 1e – gr. bez w-f później, pozostali czytelnia

3gl.4b – kl. później

4gl. 1b – p.M. Frycie

 

p.A. Małolepsza

2gl. 1g – p.K. Matusiak

4gl. 4b – kl. póżniej

5gl. 3a – p.M. Frycie

6gl. 3b – p. M. Frycie (godzina wychowawcza z 8gl.)

7gl. 3b – kl. zwolniona

8gl. 2b – kl. zwolniona

 

17.11.2023

Nieobecni: p.W. Bartosińska

3gl. 1f – p.A. Barwaśna (matematyka z 4gl.)

 

 

16.11.2023

Nieobecni: p.W. Bartosińska, p.M. Kruszyńska

p.W. Bartosińska

1gl. 1d – kl. później

3gl. 2b – p.M. Frycie

 

p.M. Kruszyńska

4gl. 3d – p.K. Matusiak

5gl. 2f – czytelnia

6gl. 3d – czytelnia

7gl. 3d – gr. zwolniona

8gl. 1d – kl. zwolniona

9gl. 3c – gr. zwolniona

 

14.11.2023

Nieobecni: p. A. Szczepaniak-Zdunek, p.W. Bartosińska

p.A. Szczepaniak-Zdunek

2gl. 3b – czytelnia

5gl. 1d – czytelnia

6gl. 4c – czytelnia

7gl. 4c – czytelnia

8gl. 2b – kl. zwolniona

9gl. 4d – kl. zwolniona

 

p.W. Bartosińska

3gl. 1a – czytelnia

4gl. 1g – czytelnia

5gl. 2b – p.M. Frycie

 

13.11.2023

Nieobecni: p. M. Mikołajczyk, p. A.Szczepaniak-Zdunek

p.M.Mikołajczyk

2gl. 1b – p.R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 1cd – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 4bc – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 4a – p.T. Kuś (opieka)

 

p.A.Szczepaniak-Zdunek

1gl. 2b – kl. później

3gl. 1g – p.M.Frycie

4gl. 4c – p.M. Frycie

5gl. 3b – p.K. Matusiak

6gl. 1d – p.M. Frycie

7gl. 4d – p.K. Matusiak

8gl. 1g – gr. zwolniona

 

O godz. 10:00 w sali 200 Olimpiada Informatyczna

3gl. 3a – czytelnia

4gl. 2d s. 103

 

10.09.2023 r.

Nieobecni: p. M. Mikołajczyk, p.D. Szczepaniak, p.A. Szwankowska

p.M. Mikołajczyk

1gl. 1b – gr. później

2gl. 3a – gr. póżniej

4gl. 2b – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 2d – p.R. Wojciechowski (opieka)

6gl. 2e – p.T. Kuś (opieka)

 

p.D. Szczepaniak

1gl. 1c – gr. później

2gl. 1g – czytelnia

4gl. 1d – gr. zwolniona

 

p.A. Szwankowska

1gl. 3d – kl. później

2gl. 1d – p.A. Świątek (HiT z 1gl.)

3gl. 1a – czytelnia

4gl. 2e – p.K. Smus (godzina wychowawcza z 1gl.)

5gl. 1b – czytelnia

6gl. 1a – p. M. Frycie

 

09.11.2023 r.

Nieobecni: p.M. Mikołajczyk. p.D. Szczepaniak, p.A. Szwankowska

p.M. Mikołajczyk

1gl. 2d – gr. później

2gl. 4a – p.T. Kuś (opieka)

3gl. 2e – gr. później

4gl. 4bc – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 1e – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 1cd – p.M. Matryba (opieka)

7gl. 2b – p.M. Matryba (opieka)

 

p.A. Szwankowska

1,2gl. 2e – kl. później

5gl. 1a – kl. zwolniona

 

p.D. Szczepaniak

2gl. 2c – praca samodzielna

3gl. 4d – praca samodzielna

4gl. 4d – praca samodzielna

5gl. 2d – praca samodzielna

6gl. 3d – czytelnia

7gl. 3d – gr. zwolniona

8gl. 1c – gr. zwolniona

 

08.11.2023 r.

Nieobecni: p. D. Szczepaniak, p. A. Szwankowska, p.A. Małolepsza

p.D. Szczepaniak

1gl. 2c – gr. później

2gl. 1b – czytelnia

4gl. 1g – czytelnia

6gl. 2d – czytelnia

7gl. 1a – czytelnia

8gl. 1g – gr. zwolniona

 

p.A. Szwankowska

2gl. 1d – p.M. Frycie

4gl. 1a – p.M. Frycie

5gl. 1a – p.M. Frycie

8gl. 3d – kl. zwolniona

 

p.A. Małolepsza

6gl. 3b – p.M. Frycie (godzina wychowawcza z 8gl.)

 

07.11.2023

Nieobecni: p. D. Szczepaniak, p. A. Szwankowska, p.P. Wojciechowski

 

p.P. Wojciechowski

2gl. 4b – czytelnia

3,4gl.1b – gr. zwolniona

5gl. 4a – gr. później

 

p. D. Szczepaniak

1gl. 1d2- grupa później

2gl. 1d1- czytelnia

3gl. 3d2- czytelnia

4gl. 3d1- czytelnia

7gl. 4d1- czytelnia

8gl. 4d2- czytelnia

 

p. A. Szwankowska

5gl. 1b- klasa zwolniona

6gl. 3d- p. K. Matusiak

7gl. 1d- p. M. Frycie

8gl. 2e- klasa zwolniona

 

 

06.11.2023 r.

Nieobecni: p.A. Szwankowska, p.D. Szczepaniak

p.A. Szwankowska

3gl. 1d – p.M. Frycie

4,5gl. 1a – p.M. Frycie

6gl. 3d – p. K. Matusiak

7gl. 1b – kl. zwolniona

 

p.D. Szczepaniak

1gl. 1b – gr. później

2gl. 1d – czytelnia

3gl. 2d – czytelnia

5gl. 3d – p.K. Matusiak

6gl. 1g – praca samodzielna

7gl. 1a – czytelnia

8gl. 2d – czytelnia

 

03.11.2023 r-  Wyjście do Teatru na seans filmu ,,Chłopi” 

Zbiórka o godzinie 8:00 pod szkołą 

 

Seans o godzinie 8:30- zbiórka pod szkołą o godzinie 8:00-  klasa 1a, 1d,1g, 2a, 2b, 2d, 2e, 3c, 3d 

 

Wyjście o godzinie 8:00

1a- p. T. Kuś

1d- p. A. Świątek

1g- p. L. Zadka

2a- p. E. Chlebicz

2b- p. M. Opora

2d- p. J. Brożyńska

2e- p. K. Smus

3c- p. M. Gotfryd

3d- p. A. Świątek 

 

Seans o godzinie 11:00- zbiórka pod szkołą o godzinie 10:30-  klasa 2c, 2f, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 4d 

2c- p. K. Kurowska

2f- p. M. Kruszyńska

3a- p. A. Mielczarek- Hofman 

3b- p. M. Frycie

4a- p. D. Błaszczyk

4b- zbiórka pod Teatrem – p. J. Hlauka (od 5 godziny lekcyjnej) 

4c- zbiórka pod Teatrem – p. L. Zadka 

4d- zbiórka pod Teatrem – p. L. Lapacińska- Sobanek ( od 5 godziny lekcyjnej) 

 

Nieobecni: p. A. Szwankowska, p. D. Szczepaniak 

 

 

p. A. Szwankowska

1gl. 3d- kino

2gl. 1d- kino

3gl. 1a- kino

4gl. 2e- kino

5gl. 1b- p. M. Gotfryd za 3a

6gl. 1a- p. M. Pipia (za 2c)

 

p. D. Szczepaniak 

1gl. 1c- grupa później

2gl.1g- kino

4gl. 1d- kino

 

p. A. Mielczarek- Hofman (wyjście do kina z 3a)

5gl.  2b- p. A. Zdunek (za 3b)

6gl. 2a- p. E. Chlebicz (za 4b)

 

p. A. Świątek (wyjście do kina z 1d)

4gl. 1e- p. K. Sowińska ( za 1a)

 

p. E. Chlebicz (wyjście do kina z 2a)

1gl. 1e- grupa później

 

p. M. Opora (wyjście do kina z 2b)

4gl. 1c- p. E. Talar (za 1d)

 

p. M. Gotfryd ( wyjście do kina z 3c)

3gl. 3a – p. M. Gławenda (za 2a) biologia

 

p. M. Kruszyńska (wyjście do kina z 2f)

6gl. 1b- p. P. Wojciechowski (za 3b)

 

 

02.10.2023 r.

Nieobecni:p.A. Szwankowska, p. D. Szczepaniak, p.A.Janiak

 

p. A. Szwankowska

1,2gl. 2e – kl. później

5gl. 1a – kl. zwolniona

 

p.D. Szczepaniak

2gl. 2c – czytelnia

3,4gl. 4d – czytelnia

5gl. 2d – czytelnia

6gl. 3d – czytelnia

7gl. 3d – gr. zwolniona

8gl. 1c – gr. zwolniona

 

p.A.Janiak

1gl. 2f – kl.później

2gl. 1e – p.M. Frycie

3gl. 2d – p.A. Barwaśna (godzina wychowawcza z 8gl.)

4gl. 2d – p.K. Matusiak

 

27.10.2023 r.

Nieobecni: p.M. Gławenda, p.D. Błaszczyk, p.A. Paroń, p.E.Angelus, p.K. Smus

p.M.Gławenda

1gl. 2f – p.M. Frycie (spr. z matematyki)

2gl. 2c – p.M. Frycie

4gl. 2d – p.M. Frycie

5gl. 2e – p.J. Brożyńska (geografia z 3gl.)

6gl. 1e – p.K. Matusiak

8gl. 1c – kl. zwolniona

 

p. D.Błaszczyk

3gl. 4a – p. K. Matusiak

4gl. 3a – p.M. Kruszyńska (przedsiębiorczość z 1gl.)

6gl. 2c – gr. bez j. angielskiego zwolniona (pozostali czytelnia)

7gl. 1c – kl. zwolniona

8,9gl. 4c – kl. zwolniona

 

p.A. Paroń

1gl. 2b – gr. później

2gl. 2e – gr. później

3gl. 2f – czytelnia

4gl. 3b – czytelnia

 

p.E. Angelus

2gl. 1b – p. M. Gotfryd (HiT z 8gl.)

3gl. 2a – p.E. Chlebicz (godzina wychowawcza z 1gl.)

4,5gl. 3d – kl. zwolniona

7gl. 3a -kl. zwolniona

8,9gl. 4b – kl. zwolniona

 

p.K. Smus

1gl. 2e – gr. póżniej

2gl. 2e – gr. później

3gl. 2d – czytelnia

5gl. 2a – czytelnia

 

26.10.2023

Nieobecni: p. M. Gławenda, p D.Błaszczyk, p. K. Smus, p. P. Wojciechowski, p.W. Bartosińska

p. M. Gławenda

2gl. 2d- praca samodzielna

4gl. 1b- p. E. Aneglus

5gl. 2a- p. A. Świątek (wyjście do Biblioteki Pedagogicznej)

6,7gl. 2e- p. A. Szwankowska- język polski z 1,2gl.

8gl. 3c- praca samodzielna

9gl. 3d- praca samodzielna

 

p. D. Błaszczyk

1gl. 4c- klasa później

2gl. 1g- p. M. Frycie

3gl. 2c- p. M. Frycie

4gl. 4a- p. K. Matusiak

 

p. K. Smus

4gl. 2e- czytelnia

5gl. 2d- czytelnia, 2f do s. 200

6gl. 2a- p. K. Matusiak

8gl. 2c- czytelnia

 

p.P. Wojciechowski

1,2gl. 1b – gr. później

3gl. 4a – p.K. Matusiak (cała klasa s. 200)

4gl. 2c – czytelnia

5gl. 4c – gr. zwolniona

6,7gl. 4b – 4b – czytelnia

8gl. 2c – gr. zwolniona

 

p. A.Świątek

5gl. 1a – p.M. Frycie

6gl. 1e – p.J. Hlauka (za 2a)

 

p.W. Bartosińska

1gl. 1d – praca samodzielna

3gl. 2b – praca samodzielna

4gl. 1f – praca samodzielna

 

Wyjście do Biblioteki Pedagogicznej

5gl. kl. 2a

6,7gl. kl. 1d

 

 

25.10.2023 r.

 Nieobecni: p. M. Gławenda, p. A. Małolepsza, p. D. Błaszczyk, p. M. Matryba, p.K. Smus

 

p. M. Gławenda

4gl.1e- p. K. Matusiak

5gl. 1c- klasa zwolniona

6gl. 3c- praca samodzielna

8gl. 2c- klasa zwolniona

 

p. A. Małolepsza

2gl. 1g- p. M. Frycie

5gl. 3a- p. K. Matusiak

6gl. 3b- p. M. Frycie (godz. wychowawcza  z 8gl)

7gl. 3b- klasa zwolniona

8gl.2d- klasa zwolniona

 

p. D. Błaszczyk

5gl. 1g- p. M. Frycie

6gl. 3a- p. K. Matusiak

7gl. 3a- p. M. Frycie

8gl. 1g- grupa zwolniona

9gl. 4a- grupa bez religii zwolniona

 

p. M. Matryba

1gl. 1ef- grupa później

2gl. 3ab- p. M. Mikołajczyk (opieka)

4gl. 2f- p. T. Kuś (opieka)

5gl. 2ab- p. T. Kuś (opieka0

7gl. 1g – grupa bez polskiego zwolniona, pozostali p. T. Kuś (opieka)

 

p.K. Smus

1gl. 1d – gr. później

2,3gl. 2c – czytelnia

4gl. 2a – czytelnia

5gl. 2e – p.Kruszyńska (opieka)

6gl. 2d – czytelnia

7gl. 2e – p.M.Pipia

 

24.10.2023 r.

 

1-3gl.spotkania z prawnikami w ramach akcji edukacyjnej Adwokaci Rozjaśniają Prawo 

1gl. klasa 2c

2gl. klasa 2f

3gl. klasa 2d 

 

Nieobecni: p. M. Gławenda, p. D. Błaszczyk, p. A. Małolepsza, p. K. Smus, p. W. Bartosińska

 

p. K. Smus

1,2gl. 2d- czytelnia

3gl. 2a- czytelnia

5gl. 2e- czytelnia

6gl. 1d- czytelnia

 

p. M. Gławenda 

1gl. 2a- klasa później

2,3g. 2e- klasa później

6gl. 2c- praca samodzielna

7gl. 2f- grupa bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p. A. Małolepsza

1gl. 4b- klasa później

2gl. 1b- M. Frycie

4gl. 3b- p. M. Kruszyńska ( przedsiębiorczość z 1gl)

5gl. 3d- p. J.Brożyńska (geografia z 8gl z poniedziałku)

6gl. 3c- p. M. Frycie

7gl. 2b- p.M. Frycie

8gl. 4b- klasa zwolniona

 

p. D. Błaszczyk

1gl. 1c- klasa później

2,3gl. 1g- p. A. Szwankowska (język polski)

4gl. 3a- praca samodzielna

5gl. 3a- p. E. Angelus (matematyka z 8gl. w środę)

7gl. 1c- p. K. Matusiak

8,9 gl. 4a- klasa zwolniona

 

p.W. Bartosińska

3gl. 1a – p. M. Frycie

4gl. 1g – p.A. Świątek (wos z 1gl.)

5gl. 2b – p.K. Matusiak

 

23.10.2023 r.

Nieobecni: p. M. Gławenda, p. T. Kuś, p. A. Paroń, p. A. Małolepsza

 

p. A. Małolepsza 

4gl. 1g- p. A. Zdunek (matematyka z 8 gl)

5gl. 3b- p. M. Frycie

7gl. 1d- p. M. Frycie

8gl. 2b- klasa zwolniona

9,10 gl. 4b- klasa zwolniona

 

p.T. Kuś

1gl. 1g/1- grupa później

2gl. 1a/1- grupa później

3gl. 3c/1- p. R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 1d/1- p. M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 4c/1- p. M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 4ad- p. R. Wojciechowski (opieka)

 

p. A. Paroń

1gl. 2e/2- grupa później

2gl. 2f/2- czytelnia

3gl. 3b/1- czytelnia

4gl. 2b/1- czytelnia

 

p. M. Gławenda

1gl. 2c- później

2gl. 4c- p. K. Matusiak

3gl.4c- p. M. Frycie

4gl. 4c- p. K. Matusiak

5gl. 3a- p. E. Angelus, matematyka z 1gl.

6gl.3c- praca samodzielna

7g.3b- grupa bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

 

20.10.2023 r.

Nieobecni: p.M. Gławenda, p.A. Małolepsza, p. P. Wojciechowski, p. R. Wojciechowski (wyjście z kl. 1b na Dzień Otwartych Koszar w 15 SBWS 2-7gl.), p. A. Paroń

p.M. Gławenda

1,2gl. 2c – kl.później

3gl. 3a – p.K. Matusiak

4gl. 3c – p. M. Frycie

6gl. 2d – p.M. Frycie

7,8gl. 2e – kl. zwolniona

 

p. A. Małolepsza

1gl. 4b – kl. później

3gl. 2b – p.L.Lapacińska-Sobanek (za 1b)

4gl. 1g – p.A. Bielecka (za 1b)

5gl. 4b – p.E. Angelus (za 1b)

6gl. 3c – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

8gl. 3a – kl. zwolniona

 

p.P. Wojciechowski

1gl. 1g – lekcja bez zmian

2gl. 1g – czytelnia

5gl. 4a – czytelnia

6gl. 3b – czytelnia

7gl. 4b – gr. zwolniona

 

p.R. Wojciechowski

1gl. 1ab – lekcja bez zmian

2gl. 3b – gr. później

3gl. 3cd – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 2cd – p.M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 4b – gr. zwolniona

7gl. 4c – p. E. Chlebicz, cała klasa, sala 202)

 

p.M. Matryba

2gl. 3ab – 3b – gr. później, 3a – p.M. Mikołajczyk (opieka)

3gl. 3d – p.T. Kuś (opieka)

4gl. 2ab – p.T. Kuś (opieka)

5gl. 2c – p.M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 2f – p.T. Kuś (opieka)

7gl. 1g – p.T. Kuś

 

p. A. Paroń

1gl. 2b – gr. później

2gl. 2e – praca samodzielna

3gl. 2f – praca samodzielna

4gl. 3b – praca samodzielna

 

19.10.2023 r.

Nieobecni: p.M. Gławenda, p.A. Małolepsza

p.M. Gławenda

1gl. 2e – kl. później

2gl. 2a – czytelnia

3gl. 3c – p.M. Gotfryd (historia z 1gl.)

4gl. 2f – p.M.Kruszyńska (przedsiębiorczość z 8gl.)

6gl. 1e – p.M. Frycie

8gl. 2c – p.M. Frycie

 

p. A. Małolepsza

3gl. 3b – p.A. Szczepaniak-Zdunek

4gl. 3d – p.E. Angelus (matematyka z 1gl.) s. 205

5gl. 4b – p.K. Matusiak

 

 

18.10.2023 r.

Nieobecni: p. A. Stellert, p.M. Gławenda, p.M. Małolepsza

p.A. Stellert

2gl. 1f – czytelnia

3gl. 2f – czytelnia

4gl. 3a – praca samodzielna

5gl. 3c – praca samodzielna

6,7gl. 3d – gr. zwolniona

8gl. 1a – gr. zwolniona

 

p.M. Gławenda

3gl. 2e – p.K. Matusiak

5gl. 2d – p.M. Frycie

 

p.A. Małolepsza

1gl. 3d – kl. później

2gl. 2b – p.A. Mielczarek-Hofman (język polski z wtorku 8gl.)

3gl. 3b – p.A. Świątek (historia z czwartku 8gl.)

4gl. 1d – p.M. Frycie

5gl. 1f – p. K. Matusiak

7gl. 2d – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

8gl. 3b – kl. zwolniona

 

 

17.10.2023 r.

Nieobecni: p. A. Małolepsza, p. M.Gławenda, p. E. Chlebicz (od 5 gl.)

 

p. A. Małolepsza

1gl. 2b- klasa później

2gl. 3a- godzina wychowawcza z 1 gl, . M. Mikołajczyk

3gl. 2f- czytelnia

4,5gl. 3b- Doradztwo zawodowe- wyjście do biblioteki, od 3 do 5 godziny lekcyjnej)

7gl. 1b- klasa zwolniona

8gl. 4b- klasa zwolniona

 

p. E. Chlebicz 

5gl. 1f/1- czytelnia

6gl. 1f/2- czytelnia

7gl. 3a/2- grupa zwolniona

8g. 2c/2- grupa zwolniona

 

p. M. Gławenda

1gl. 1c- klasa później

3gl. 4c- praca samodzielna

4gl. 2f- p. A. Janiak z 1 godziny lekcyjnej, sala 4

5gl. 2a- czytelnia, p. D.Danielewski z 6 godziny lekcyjnej, historia z 7 godziny lekcyjnej- p. A. Świątek

6gl. 2c- praca samodzielna

7gl. 2e- czytelnia

8gl. 3c- klasa zwolniona

 

16.10.2023 r.

Nieobecni: p. A. Małolepsza, p. J. Brożyńska, p. M. Gławenda, ks. P. Sękowski (8gl)

 

ks. p. Sękowski

8gl. 3a/3b- klasa zwolniona

p. M. Gławenda

1e- później

2gl. 3d- praca samodzielna

3gl. 1c- czytelnia

4gl. 4c- p. K. Matusiak

5gl. 3b- praca samodzielna

6gl. 4c- praca samodzielna

8gl. 1b- zwolniona

 

p. J. Brożyńska

3gl. 2a- p. M. Frycie

5gl. 3c- czytelnia

6gl. 3d- p. p. K. Matusiak

7gl. 4d- p. M. Frycie

 

p. A. Małolepsza

1gl. 2b- p. A. Hofman, j, polski z 8gl. we wtorek

2gl. 3c- czytelnia

3gl. 1g- p. K. Matusiak

6gl. 3b- p. M. Frycie

7gl. 4b – czytelnia

 

13.10.2023 r.

Nieobecni: p. E. Angelus, p. A. Małolepsza, p. T. Kuś, p. R. Wojciechowski, p. E. Chlebicz, p. J. Brożyńska, p. M Gławenda 

 

p. M. Gławenda 

1gl. 2f -klasa później

2gl. 2c- p. M. Frycie

5gl. 2e- praca samodzielna

6gl. 1e- praca samodzielna

7gl. 2d- klasa zwolniona

8gl. 1c- klasa zwolniona

 

p. J. Brożyńska 

1gl. 2d- później

2gl. 2d- później

3gl. 2e- czytelnia

4gl.p. M. Frycie

6gl. 1g. czytelnia

7gl. 2a- zwolniona

8gl.1g/2- zwolniona

 

p. E. Chlebicz 

1gl. 1e/1- grupa bez j. niemieckiego później

2gl. 2a- klasa później

4gl. 3b/2- czytelnia

5gl. 2a/2- czytelnia

6gl. 4b/1- p. K. Matusiak

7gl. 4c/1- zwolniona

8gl. 1a/2- zwolniona

 

p. E. Angelus

2gl. 1b- grupa bez wf później

3gl. 2a- póżniej

4gl. 3d- klasa zwolniona

5gl. 3d- klasa zwolniona

7gl. 3a- klasa zwolniona

8gl. 4b- klasa zwolniona

9gl. 4b- klasa zwolniona

 

p. A. Małolepsza

1gl. 3d- klasa później

2gl. 1f czytelnia

3gl. 3b- p. M. Frycie

4gl.2f-  praca samodzielna

5gl. 3c- p. M. Frycie

7,8 gl. 2b- klasa zwolniona

 

p. T. Kuś

1gl. 1a- grupa później

3gl. 3c- p. M. Matryba (opieka)

4gl. 2a- później

6gl. 2ef- p. M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 1g- grupa zwolniona

 

p. R. Wojciechowski

1gl. 1ab- grupa później

2gl. 3b- p. M. Matryba (opieka)

3gl. 3cd–p. M. Matryba (opieka)

5gl. 2cd- p. M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 4b-p. M. Frycie

7gl. 4c- grupa zwolniona

 

 13 października 2023 r.

O godz. 12.30 odbędzie się uroczystość z okazji DKEN, w której udział wezmą  klasy pierwsze, 2a, 2c oraz Samorząd Uczniowski, pozostałe klasy będą zwolnione po 7gl.

 Lekcje skrócone, zgodnie z poniższym harmonogramem:

1. 8:00 – 8:30
2. 8:35 – 9:05
3. 9:15 – 9:45
4. 9:50 – 10:20
5. 10:30 – 11:05
6. 11:10 – 11:45
7. 11:50 – 12:25

 

 

 

Zmiana planu dla klasy 4b:

5gl. j. polski  p. A. Janiak – s. 6

6gl. p. K. Matusiak (zajęcia z pedagogiem)

7gl. j. angielski p. L.Lapacińska-Sobanek/ p.P. Wojciechowski s.203/s.200

 

Zmiana planu dla klasy 4c:

1,2gl. j. polski p. D.Błaszczyk – zajęcia w sąsiednim budynku

3gl. chemia p. M.Pipia  – zajęcia w sąsiednim budynku

4gl. religia p.D.Danielewski – zajęcia w sąsiednim budynku

5gl. chemia p. M.Pipia s.202

6gl. chemia p. M.Pipia s.202

7gl. klasa zwolniona

 

Zmiana planu dla klasy 1d:

3gl. matematyka s.103

4gl. j. francuski, sala 5/ j. angielski, sala 200

5gl. godz. wychowawcza (z poniedziałku z 8gl.)– czytelnia

6gl. HiT (z 2gl.)– zajęcia w sąsiednim budynku

7gl. j. polski – zajęcia w sąsiednim budynku (z 1gl.)

 

Zmiana planu dla klasy 1f:

1gl. j. polski p. A.Janiak

2gl. czytelnia

3,4gl. matematyka p. A. Barwaśna s. 05

5gl. matematyka p. A. Barwaśna – zajecia w budynku obok

6,7gl. p. M. Frycie (opieka)

 

 

12.10.2023 r.

Nieobecni: p.E.Angelus, p.P. Wojciechowski, p.T. Kuś, p.R. Wojciechowski, p.E. Chlebicz, p. A. Małolepsza

 

p. A. Małolepsza

5gl. 4b- grupa bez j. angielskiego zwolniona, pozostali czytelnia

6gl. 3b- p. M. Frycie

7gl. 3a- historia z 9gl.

8gl. 1b- klasa zwolniona

 

p.E. Angelus

3gl. 4b – p.M. Frycie

4gl. 2c – p.M. Frycie

6,7gl. 1b – klasa zwolniona

8gl. 3a – p.M. Frycie

 

p.P. Wojciechowski

1,2gl. 1b – gr. później

3gl. 4a – czytelnia

4gl. 2c – czytelnia

5gl. 4c – czytelnia

6,7gl. 4b – gr. zwolniona

8gl. 2c – gr. zwolniona

 

p.T. Kuś

1gl. 1f – kl. póżniej

2gl. 4ad – p.M. Mikołajczyk (opieka)

3gl. 2ef – p.M. Matryba (opieka)

4gl. 4c – p.M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 1f – p.M. Matryba (opieka)

6gl. 1d – p. M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 2a – p.M. Matryba (opieka)

 

p.R. Wojciechowski

1gl. 2cd – gr. później

2gl. 4d – p.M. Mikołajczyk (opieka)

3gl. 4c – p.M. Matryba (opieka)

4gl. 2e – czytelnia

5gl. 4a – gr. zwolniona

6gl. 3c – czytelnia

 

p.E. Chlebicz

2gl. 2c – praca samodzielna

3gl. 4c – praca samodzielna

4gl. 2a – praca samodzielna

5gl. 4a – gr. zwolniona

6gl. 1f – praca samodzielna

7gl. 2f – praca samodzielna

8gl. 1f – gr. zwolniona

 

11.10.2023 r.

Nieobecni: p.E. Angelus, p.E.Chlebicz, p. A. Janiak (6gl)

 

p. A. Janiak 

6gl. 4b- gr. bez języka niemieckiego później, pozostali czytelnia

Pozostałe godziny bez zmian.

p.E. Angelus

2gl. 2a – czytelnia

4,5gl. 3d – p. K. Matusiak

6gl. 2c – p. A. Świątek (historia)

7gl. 4b – czytelnia

8gl. 3a – kl. zwolniona

 

p.E. Chlebicz

2gl. 2f – gr. później

3gl. 3a – czytelnia

5gl. 4b – gr. bez języka niemieckiego później, pozostali czytelnia

 

10.10.2023 r.

Nieobecni: p.B. Sowizdrzał, p.E.Angelus

p.B. Sowizdrzał

1gl. 1a – kl. później

2gl. 1e – kl. później (j.niemiecki z 1gl. odbędzie się na 9gl.)

3gl. 1e – kl. później

4gl. 1c – p.K. Matusiak

 

p.E.Angelus

1gl. 1b – kl. później

2gl. 2a – p.K. Matusiak

3gl. 3a – p.M. Gotfryd (wos z 1gl.)

4gl. 2c – czytelnia

6gl. 4b – p.K. Matusiak

7gl. 4b – czytelnia

8gl. 3d – gr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

09.10.2023 r.

Nieobecni: p. B. Sowizdrzał

9gl. 1a – kl. zwolniona

 

3,4gl. klasa 1c – wyjście na warsztaty do Biblioteki Powiatowej

 

06.10.2023 r.

Nieobecni: p.A. Bielecka

2gl. 1e – czytelnia

3gl. 1c – czytelnia

4gl. 1b – czytelnia

 

6 i 7gl. klasa 1b – wyjście do Biblioteki Powiatowej, opiekun p.L. Zadka

 

04.10.2023 r.

Nieobecni: p. R. Wojciechowski, p. T. Kuś, p. M. Kruszyńska, p. E. Talar, p. D. Szczepaniak, p. A. Szczepaniak- Zdunek, p.A. Świątek

p. R. Wojciechowski

2gl.3b/1- osoby, które nie chodzą na religie później, pozostali czytelnia

3gl. 1ab- p. M. Mikołajczyk (opieka)

5gl.4b/2- grupa później

6gl.4d/1- grupa zwolniona

8gl.3c/2- grupa zwolniona

 

p.T. Kuś

1gl.1f/1- później

3gl.1a/1-p. J. Hlauka ( za 2f), sala 06

4gl.2ef- p. M. Matryba (opieka)

5gl. 2a/1- p. M. Matryba (opieka)

6gl. 4ad- grupa później

7gl.1g/1- grupa zwolniona

 

p. M. Kruszyńska (wycieczka z 2f)

1gl. 1g- później

2gl. 3c- p. M.Frycie

3gl. 2d- p. J. Brożyńska (za 3d)

5gl. 2e/1- p. M. Gotfryd (za 2f)

6gl. 2b- p. K. Sowińska (chemia z 8gl.)

7gl. 3c/2- zwolniona

8gl. 2e/2- zwolniona

 

p. E. Talar (wycieczka z 2f)

1gl. 1d/2- grupa później

2gl. 1f/2- p. E. Chlebicz ( za 2f)

3gl. 3a/2- p. A. Stellert (za 2f)

4gl. 3a/2- p. A. Stellert, cała klasa, sala 103

5gl. 3b/1- praca samodzielna

6gl. 1e/2- zwolniona

7gl. 4c/2-  zwolniona

 

p. D. Szczepaniak (wycieczka z 3d)

1gl. 2c/1- grupa później

2gl. 1b/2- p. J. Hlauka (za 2f)

4gl. 1g/1- czytelnia

6gl. 2d/1- p. J. Hlauka ( za 3d)

7gl. 1a/1- p. A. Stellert (za 3d)

8gl. 1g/2- p. A. Barwaśna (za 2f)

 

p. A. Szczepaniak- Zdunek 

3gl. 3b- p. M. Frycie (godzina wychowawcza z 9gl.)

4gl. 3b-p. E. Angelus (za 3d) matematyka, sala 6

5gl. 4d – p. E. Angelus (za 3d), matematyka, sala 6

7gl. 2b- klasa zwolniona

8gl. 4c- p. M. Pipia (chemia odbędzie się na 5gl)

9gl. 4c- grupa bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p.A. Świątek

1gl. 2a – czytelnia

3gl. 1d – p.A. Szwankowska (j.polski z 1gl. w piątek)

4gl. 2d – p.J. Brożyńska (geografia)

7,8gl. 2a – kl. zwolniona

 

03.10.2023 r.

Nieobecni: p. A. Szczepaniak- Zdunek, p. A. Małolepsza (wycieczka z 1g), p. K. Sowińska (wycieczka), p. K. Kurowska (wycieczka z 1c i 1g), p. M. Gławenda, p. K. Smus (wycieczka z 2c i 2e), p. M. Mikołajczyk (wycieczka z 2c i 2e)

 

p. A. Szczepaniak- Zdunek

2gl. 3b- p. M. Kruszyńska (przedsiębiorczość z 1gl)

4gl. 1d- p. W. Bartosińska (za 1g)

5gl. 1d- p. A. Chrobot (za 1g)

6gl. 4c-p. M. Pipia (za 2e)

7gl. 4c- p. D. Błaszczyk (za 1c)

8gl. 2b- p. A. Szwankowska (za 2e)

9gl. 4d- grupa bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

p. A. Małolepsza 

1g. 4b- klasa później

2gl. 1b- p. A.Chrobot (za 1c)

4gl. 3b- p. E. Angelus ( za 2c)

5gl. 3d- p. R. Wojciechowski (za 2e)

6gl. 3c- p. L. Lapacińska- Sobanek ( za 1c)

7gl. 2b- czytelnia

8gl. 4b- klasa zwolniona

 

p. K. Sowińska 

2gl. 2b- klasa później

3gl. 3b- p. D. Błaszczyk (za 1g)

5gl. 2a- p. L.Lapacińska-Sobanek (za 1c)

7gl. 1e/2- czytelnia

8gl. 1e/1- grupa zwolniona

 

p. K. Kurowska 

3gl. 2b- grupa później

4g. 2b- grupa później

7gl. 4d- p. M. Gotfryd (za 2e)

8gl. 1c- p. M. Pipia ( za 2c)

 

p. M. Gławenda

 

1gl. 2a p. A. Świątek (za 1g)

7gl. 2f- p. M. Matryba ( za 2c)

 

p. K. Smus 

1,2 gl. 2d- grupa później

6gl. 1d- p. E. Talar ( cała klasa, sala 4)

 

p. M. Mikołajczyk

3gl. 1cd- p. T. Kuś (opieka)

4gl. 1e- p. M. Matryba (opieka)

5gl. 4bc- 4b- p. M. Matryba (opieka), 4c- grupa później

6gl. 3a- p. M. Matryba (opieka)

7gl. 2d- grupa zwolniona

 

02.10.2023 r.

Nieobecni: p.A. Szczepaniak-Zdunek, ks.P. Sękowski

 p.A. Szczepaniak-Zdunek

1,2gl. 2b – kl. później

3gl. 1g – p. L. Zadka

6gl. 4c – p.M. Frycie

7gl. 4d – praca samodzielna

8gl. 1g – gr. zwolniona

 

 

ks.P. Sękowski

1gl. 1d – kl. później

2gl. 1e – p. L. Zadka

3gl. 2b – kl. później

4gl. 2e – p.M. Frycie

5gl. 2c – p.M.Kruszyńska (przedsiębiorczość z 8gl. s. 103)

6gl. 1b – p.Szwankowska (j.polski z 8gl.)

7gl. 1c – p. L. Zadka

8gl. 3ab – gr. zwolniona

 

Klasa 1d – na 4 i 5 gl. wyjście do Biblioteki Powiatowej, opiekun p.L. Zadka

 

29.09.2023 r.

Nieobecni: p.A.Szczepaniak-Zdunek, p.A.Mielczarek-Hofman, p.K. Kurowska (wycieczka z kl. 2b i 2c), p.M. Kruszyńska, p.R.Wojciechowski

Klasa 1g – na 4 i 5 gl. wyjście do Biblioteki Powiatowej, opiekun p.L. Zadka

p.A. Szczepaniak-Zdunek

3gl. 1d – p.M. Frycie

4gl. 1g – wyjście do biblioteki

5gl. 3b – p.M. Matryba (za 2c)

8gl. 4d – kl. zwolniona

 

p.A. Mielczarek-Hofman

1gl. 3b – kl. później

2gl. 3c – p.M. Gławenda (za 2c)

 

p.K. Kurowska

4gl. 1a – p.M. Pipia (za 2c)

5,6gl. 4d – p.L. Lapacińska-Sobanek (cała klasa s. 204)

 

p.M.Kruszyńska

1gl. 3a – kl. później

2gl. 1a – czytelnia

3gl. 2f – czytelnia

5gl. 2f – p.D. Danielewski (za 1g)

6,7gl. 1b – p.A. Małolepsza fizyka (za 2b)

8gl. 2a – kl. zwolniona

 

p.R. Wojciechowski

1gl. 1ab – gr. później

2gl. 3b – p.M. Mikołajczyk (opieka)

3gl. 3cd – p.M. Matryba (opieka)

5gl. 2cd – p.M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 4b – p.E.Chlebicz (cała klasa)

7gl. 4c – p.E.Chlebicz (cała klasa s. 204)

 

 

28.09.2023 r.

Nieobecni: p. A. Szczepaniak- Zdunek, p. A. Mielczarek- Hofman, p. K. Kurowska (wycieczka z kl. 2b, 2c) p. E. Chlebicz (wycieczka z kl. 2a), p.M. Frycie (wycieczka z kl. 3b), p.M. Kruszyńska,p.T. Kuś od 4 do 6gl. – wyjście z kl. 1f

p. A. Szczepaniak- Zdunek

1gl. 1g- klasa później

2gl. 4c- p. E. Talar (za 3b)

3gl. 1d- p. A. Świątek (za 2a)

5gl. 4d- kl. zwolniona

6gl. 4d- klasa zwolniona

 

p. A. Mielczarek- Hofman 

5gl. 2b – p. E. Angelus (za 2c)

6gl. 2b – p. M. Pipia (za 2c

7,8gl. 4d- klasa zwolniona

 

p.K. Kurowska

1,2gl. 2b – p. M. Opora (cała klasa s.204)

3gl. 4d- czytelnia

7gl. 1e- grupa bez j. angielskiego zwolniona, pozostali czytelnia

8gl. 2b – kl. zwolniona

 

p.E. Chlebicz 

3gl. 4c- praca samodzielna

5gl. 4a- grupa zwolniona

6gl. 1f- p. K. Smus (za 2a)

7gl. 2f- p. T. Kuś (za 2a)

8gl. 1f- grupa zwolniona

 

p.M. Kruszyńska

5gl. 2f – czytelnia

6gl. 3d – p.J. Hlauka (za 2a)

7gl. 3d – czytelnia

8gl. 1d – kl. zwolniona

9gl. 3c – gr. zwolniona

10gl. 3d – kl. zwolniona

 

p.T. Kuś

4gl. 4c – p.M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 1d – p.M. Mikołajczyk (opieka)

 

Osoby z kl. 2a,2b i 2c, które nie jadą na wycieczkę przychodzą do szkoły wg planu kl. 2b

 

 

27.09.2023

Plan dla 4c: 

4gl. j. polski

5gl. chemia, sala 103

6gl. chemia

7gl. ang/ang

 

Targi dla klas 4:

12:15

klasa 4a- p. M. Mikołajczyk

klasa 4b-p. A. Janiak

klasa 4d- p. L. Zadka

13:05

klasa 4c- p. P. Wojciechowski

 

Nieobecni: p. A. Szczepaniak- Zdunek, p. M. Kruszyńska, p A. Szwankowska, p. T. Kuś (od 4gl.)

 

p. T. Kuś 

4gl. 2ef- p. M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 2a- p. M. Matryba (opieka)

6gl. 4ad- 4a później

7gl. 1g- p. M. Matryba (opieka)

 

p. M. Kruszyńska 

1gl. 1g- grupa później

2gl. 3c- p. M. Pipia

3gl.2d- p. M. Małolepsza (fizyka z 8gl)

5gl. 2e-czytelnia

6gl.2b- p. K. Sowińska (chemia z 8gl)

7gl. 3c- p. R. Wojciechowski (j. niemiecki z 8gl)

8gl.2e- grupa zwolniona

 

p. A. Szczepaniak- Zdunek 

3gl. 3b- p. M. Frycie (godz. wychowawcza z 8gl)

4gl. 3b- p. M. Małolepsza (fizyka z 7gl.)

5gl.4d- p. M. Frycie,  sala 200

7gl. 2b- klasa zwolniona

8,9gl.4c- klasa zwolniona

 

p. A. Szwankowska

2gl. 1d – czytelnia

4gl. 1a – p. L. Zadka

5gl. 1a – praca samodzielna

6gl. 1a – p.M. Frycie

8gl. 3d – kl. zwolniona

 

26.09.2023 r.

Nieobecni: p. A. Szczepaniak-Zdunek

2gl. 3b – p.M. Kruszyńska (przedsiębiorczość z 1gl.)

4gl. 1d – p.M. Frycie

5gl. 1d – p.J. Brożyńska (geografia z 8gl.)

6gl. 4c – p.D. Błaszczyk

7gl. 4c – p.M. Frycie

8gl. 2b – p.M. Frycie

9gl. 4d – hr. bez religii zwolniona, pozostali czytelnia

 

25.09.2023 r.

Nieobecni: p.A. Szczepaniak-Zdunek

1,2gl. 2b – kl. później

3gl. 1g – p.M. Frycie

5gl. 1d – p.M. Frycie

6gl. 4c – p.M. Frycie (sala gimnastyczna),

7gl. 4d – praca samodzielna

8gl. 1g – gr. zwolniona

 

22.09.2023

Nieobecni: p. K. Smus, p. T. Kuś, p. R. Wojciechowski

p. K. Smus

1, 2gl. 2e- później

3gl. 2d/2- czytelnia

5gl. 2a/1- czytelnia

7,8gl. 2c- zwolniona

 

p. T. Kuś

1gl. 1a- później

3gl. 3c- p. K. Matusiak

4gl. 2a- p. M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 2ef- p. M. Matryba (opieka)

7gl. 1g- p. M. Matryba (opieka)

 

p. R. Wojciechowski

1gl. 1ab- później

2gl. 3b- p. M. Mikołajczyk (opieka)

3gl. 3cd- p. M. Matryba (opieka)

5gl. 2cd- p. M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 4b/ 2grupa- zwolniona

7g. 4c- p.E. Chlebicz (cała klasa s.204)

 

 

21.09.2023

Nieobecni: p. K. Smus, p. M. Gławenda

p.K. Smus

4gl. 2e/2- czytelnia

5gl.2d/2- p. P. Wojciechowski (opieka)

6gl.2a/1- czytelnia

8gl. 2c/1 zwolniona

 

p.M. Gławenda

4gl. 1b – p.K. Matusiak

5gl. 2a – p. K. Matusiak

6,7gl. 2e – kl. zwolniona

8gl. 3c – p. M. Frycie

9gl. 3d – p.K. Matusiak

 

20.09.2023 r.

Nieobecni: p.K. Smus

1gl. 1d – gr. później

2gl. 2c – p. D. Danielewski (za 1a)

3gl. 2c – p.T. Kuś (za 1a)

4gl. 2a – czytelnia

5gl. 2e – p.M. Kruszyńska (opieka)

6gl. 2d – praca samodzielna

7gl. 2e – p.Pipia (cała klasa, chemia)

 

Klasa 1a – wyjście do Biblioteki Powiatowej na 2,3gl. – opiekun p.L. Zadka

 

19.09.2023 r.

Nieobecni: p.K. Smus

1,2gl. 2d – gr. później

3gl. 2a – czytelnia

5gl. 2e – czytelnia

6gl. 1d – czytelnia

 

18.09.2023 r.

Nieobecni: p.K. Smus

1gl. 2e – gr. później

2gl. 1d – czytelnia

4gl. 2c – czytelnia

 

15.09.2023

Nieobecni: A. Szczepaniak- Zdunek

3gl. 1d – p.L. Zadka (lekcja biblioteczna)

4gl. 1g – p. K. Matusiak

5gl. 3b – p. M. Frycie

6gl. 2b – p. M. Małolepsza (fizyka z 8 gl)

8gl. 4d – zwolniona

 

14.09.2023

Nieobecni: p. A. Szczepaniak- Zdunek, p. A. Małolepsza, p. K. Sowińska, p. A. Świątek, p. P. Wojciechowski, p. A. Szwankowska, p. E. Talar, p. T. Kuś, p.R. Wojciechowski (zawody)

 

p. A. Szczepaniak- Zdunek

1gl. 1g- wycieczka

2gl.4c- p. D. Błaszczyk (za 1g)

3gl.1d- wycieczka

5gl. 4d- p. A.Chrobot (za 1c)

6gl. 4d-p. E. Angelus ( za 1b)

7gl. 3b-p. E. Angelus (za 1b)

 

p. K. Sowińska 

5gl. wycieczka z 1d

6gl. p. M. Matryba (za 1c)

7,8gl. wycieczka 1c

 

p. A. Świątek 

3gl. 2a- p. A. Chrobot (za 1a)

4,5,6,7gl- wycieczka klas 1

8gl. 3d- p. K. Matusiak

 

p. A. Szwankowska

1gl.2e- później

2gl.2e- później

 

p. T. Kuś

1gl. wycieczka (1f)

2gl.4ad- p. M. Mikołajczyk (opieka)

3gl. 2ef- p. M. Mikołajczyk (opieka)

4gl.4c- gr. zwolniona

5gl. 1f (wycieczka)

6gl. 1d (wycieczka)

7gl. 2a- p. M. Matryba (opieka)

 

p. E. Talar

1,2 gl. 3b – później

5gl. 4c- zwolniona

6,7,8gl.- klasy 1 wycieczka

 

p. A. Małolepsza 

5gl. 4b- p. M. Gotfryd (za 1b)

6gl. 3b- p. M. Frycie

7gl. 3a- p. A. Stellert (za 1f), sala 205

8gl. 1b- wycieczka

 

p. P. Wojciechowski

1, 2gl. 1b- wycieczka

3gl. 4a- p. J. Hlauka, sala 202

4gl. 2c- p. A. Chrobot

5gl.4c- zwolniona

6,7gl. 4b- grupa zwolniona

8gl.2c- zwolniona

 

p.R. Wojciechowski

1gl. 2cd – gr. później

2gl. 4d – p.L.Lapacińska-Sobanek (za 1b) s. 102

3gl. 4c – p.M.Matryba (opieka)

4gl. 2e – p.M. Gławenda (za 1b) s.4

5gl. 4a – gr. zwolniona

6gl. 3c – p.M. Mikołajczyk (za 1cd)

 

13.09.2023

Nieobecni: p. A. Szczepaniak- Zdunek, p. K. Sowińska, p. A. Świątek, p. A. Szwankowska, p. T. Kuś, p. P. Wojciechowski, p. E. Talar, p. A. Małolepsza, p. M. Frycie (8gl)

 

 

Zmiana planu dla klasy 4c:

Klasa 4c przychodzi do szkoły na 4gl.

4gl. biologia- p. M. Gławenda (za 1e), sala 4

5gl. biologia- p. M. Gławenda (za 1c),  sala 4

6gl. chemia, sala 202

7gl. j. angielski- p. D. Łajs, sala 102

 

p. M. Frycie

3b zwolniona z 8 gl- godziny wychowawczej

 

p. A. Szczepaniak- Zdunek

3gl. 3b- p. A. Barwaśna (za 1f)

4gl.3b- p. D. Danielewski (za 1f)

5gl. 4d- p. Brożyńska (za 1f)

7gl. 2b- p. M. Gotfryd (za 1f)

8gl. 4c- p. D. Błaszczyk  (za 1g) grupa bez religii zwolniona

9gl. 4c- czytelnia

 

p. K. Sowińska

5gl. 1b- wycieczka

7gl.2d- p. D. Szczepaniak (za 1a)

8gl. 2b- ks. P. Sękowski (za 1b)

9gl. 2f- klasa zwolniona

 

p. A. Świątek

1gl. 2a- zwolniona

2gl. 3d- p. M. Gotfryd (za 1c)

4gl. 2d- p. D. Kanturska (za 1c)

7gl. 2a- zwolniona

8gl. 2a- zwolniona

 

p. A. Szwankowska

2gl. 1d- wycieczka

4gl. 1a- wycieczka

5gl. 1a- wycieczka

6gl. 1a- wycieczka

8gl. 3d- klasa zwolniona

 

p. T. Kuś

1gl. 1f- wycieczka

3gl. 1a- wycieczka

4gl. 2fe- p. D. Szczepaniak (za 1g)

5gl. 2a- p. M. Mikołajczyk (opieka)

6gl.4ad- p. L. Lapcińska- Sobanek za (1b), sala 204

7gl. 1a- wycieczka

 

p. P. Wojciechowski

1gl. 1b- wycieczka

2gl. 1b- wycieczka

3gl. 2b- p. K. Owczarek (za 1e)

4gl. 2b- p. L. Lapacińska- Sobanek (za 1g)

6gl. 1b- wycieczka

7gl. 4c- p. D. Łajs (za 1a), cała klasa sala 102

8gl. 4b- p. A. Janiak (za 1f)

 

p. E. Talar

1gl. 1d- wycieczka

2gl.1f- wycieczka

3gl. 3a- p. M. Mikołajczyk (za 1b)

4gl. 3a-p. K. Owczarek (za 1b)

5gl. 3b- ks. P. Sękowski (za 1e)

6gl.1e- wycieczka

7gl.4c- p. D. Łajs (cała klasa), sala 102

 

p. A. Małolepsza

2gl. 1g- wycieczka

5gl. 3a- p. D. Błaszczyk (za 1g), j. polski

6gl.3b- p. J. Brożyńska (za 1g)

7gl. 3b- p. J. Miłek (za 1b)

8gl. 2d- p. A. Stellert (za 1a)

 

12.09.2023 r.

klasa 2a – 2,3gl. wyjście do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu, opiekun p. L. Zadka

Nieobecni: p. A. Szczepaniak- Zdunek

 

p. A. Szczepaniak-Zdunek

2gl. 3b- p. M. Frycie

4gl. 1d-p. K. Matusiak

5gl. 1d- p. M. Frycie

6gl. 4c- p. M. Frycie

7gl. 4c- czytelnia

8gl. 2b- czytelnia

9gl.4d- praca samodzielna, grupa bez religii zwolniona

.

 

08.09.2023

Nieobecni: p. D. Błaszczyk, p. A. Janiak, p. M. Matryba, p.D.Danielewski, p.M.Gławenda

p. D. Błaszczyk

3gl. 4a- wycieczka

4gl. 3a- p. M. Gotfryd, sala 102

6gl. 2c- p. E. Chlebicz, sala 04 (za 4b)

7gl. 1c- p. Luiza Lapcińska- Sobanek (za 4b)

8,9gl. 4c- p. E. Angelus, sala 6 (za 4b)

 

p. M. Matryba

2gl. 3ab- p. R. Wojciechowski (opieka)

3gl. 3d/1- p. R. Wojciechowski (opieka)

4gl. 2ab- p. M. Mikołajczyk (opieka)

5gl. 2c/1- p. R. Wojciechowski (opieka)

6gl. 2f/1- p. T. Kuś (opieka)

7gl. 1g/2- p. T. Kuś (opieka)

 

p. A. Janiak

1gl. 1f- p. M. Gotfryd, sala 102

2gl. 2f- p. A. Barwaśna, sala 05 matematyka z8gl.

3gl. 1e- p. M. Frycie, sala 106

4gl. 2d- p. K. Matusiak

 

p.D. Danielewski

5gl. 1g – p.J. Hlauka (za 4a)

6gl. 2a – p.A. Barwaśna (4a)

7gl. 2f – kl. zwolniona

8gl. 2d – kl. zwolniona

10gl. 4bc – kl. zwolniona

 

p.M.Gławenda

1gl. 2f – kl. później

2gl. 2c – p.M. Frycie

5gl. 2e – p.P. Wojciechowski (za 4a)

6gl. 1e – p. M. Frycie

7gl. 2d – kl. zwolniona

8gl. 1c – kl. zwolniona

 

07.09.2023

Nieobecni: p. D. Błaszczyk, p. A. Janiak, p. M. Matryba, p.A. Szczepaniak-Zdunek, p. M. Gławenda

p. D. Błaszczyk

1gl. 4c- klasa później

2gl. 1g- p. K. Owczarek (za 4b)

3gl. 2c- p. E. Angelus, (za 4b)

4gl. 4a- wycieczka

 

p. A. Janiak

1gl. 2f- klasa później

2gl. 1e- p.K. Matusiak

3gl. 2d- p. P. Wojciechowski, sala 106 (za 4a)

4gl. 2d- czytelnia

 

p. M. Matryba

1gl. 2c/1- klasa później

3gl. 2f/1- p. T. Kuś (opieka)

4gl. 4b/1- wycieczka

5gl. 1ef/ p. M. Mikołajczyk (opieka)

6gl. 1c/1-p. M. Mikołajczyk (opieka)

7gl. 2ab- p. M. Mikołajczyk (opieka)

 

p. A. Szczepaniak-Zdunek

1gl.  1g – p.M. Gotfryd (za 4a)

2gl. 4c – p. M. Mikołajczyk (za 4a)

3gl. 1d – p. J. Hlauka (za 4a)

5gl. 4d – p. J. Brożyńska (geografia z 1gl.)

6gl. 4d – p. M. Frycie

7gl. 3b – kl. zwolniona

 

p.M. Gławenda

2gl. 2d – p.M. Frycie

4gl. 1b – p.K. Matusiak

5gl. 2a – p.R. Wojciechowski (za 4a)

6gl. 2e – p. L. Lapacińska-Sobanek (za 4b)

7gl. 2e – p. P. Wojciechowski (za 4b)

8gl. 3c – p.M. Frycie

9gl. 3d – kl. zwolniona, przedsiębiorczość z 10gl. odbędzie się na 4gl. s.107

 

06.09.2023

Nieobecni: p. D. Błaszczyk, p. A. Janiak, p. M. Matryba (wycieczka z kl. 4a i 4b), p.D. Danielewski, p.M.Gławenda

p. D. Błaszczyk 

5gl. 1g- p. E. Chlebicz, sala 107

6gl. 3a- p. M.Mikołajczyk (za 4a)

7gl. 3a- p. E. Angelus, sala 6

8gl. 1g/1- p. M. Gotfryd, sala 102

9,10 gl. 4a- wycieczka

 

p. A. Janiak

1gl. 2d- klasa później

6gl.4b- wycieczka

7gl. 2f- p. A. Barwaśna, sala 04

8gl. 1f- 1gr- p. Luiza Lapacińska- Sobanek, sala 203/ p. P. Wojciechowski 2gr, sala 206

9gl. 4b- wycieczka

 

p. M. Matryba

1gl. 1ef- klasa później

2gl. 3ab- p. M. Frycie

4gl. 2f/1- p. T. Kuś (opieka)

5gl. 2ab- p. Rafał Wojciechowski, sala 2

7gl. 1g/2- p. T . Kuś ( opieka)

 

p. D.Danielewski

2gl. 1a – p.K. Matusiak

3gl. 1g – p. D. Szczepaniak (j. francuski z 8gl.)

4gl. 1f – p. M. Frycie

10gl. 4bc – gr. zwolniona

 

p.M.Gławenda

4gl. 1e – p.K. Matusiak

5gl. 1c – kl. zwolniona

6gl. 3c – p.M.Frycie

8gl. 2c – kl. zwolniona

 

05.09.2023 r.

Nieobecni: p.M. Gławenda, p.D. Danielewski

p.M. Gławenda

1gl. 2a – p.M. Frycie

2gl. 2e – p.M. Frycie

3gl. 2e – p. A. Barwaśna

6gl. 2c – p. D. Błaszczyk

7gl. 2f – p. A. Janiak

 

p.D. Danielewski

6gl. 2a – czytelnia

7gl. 1f – kl. zwolniona

8gl. 2f – kl. zwolniona

9gl. 3cd – kl. zwolniona

10gl. 4ad – kl. zwolniona