„Żeromski na europejskim szlaku”

Grecja

Od 16 kwietnia 2023 r. uczniowie naszej szkoły, którzy sami siebie nazywają „szczęśliwcami ”, realizują program „Erasmus+” w Grecji.
Od pierwszego dnia biorą udział w warsztatach tematycznych, wycieczkach edukacyjnych, grach miejskich i innych atrakcjach związanych z realizacją zadań programu. Uczestnicy doskonalą umiejętności językowe, nawiązując kontakty z mieszkańcami Platamonas, gdzie poznają lokalną kulturę i zwyczaje i  oczywiście tamtejszą kuchnię.
Już dwukrotnie uczniowie byli w Katerini, gdzie znajduje się partnerska szkoła. Tam zapoznali się z rówieśnikami i wspólnie z nimi doskonalili wcześniej poznane tańce greckie. Przed nimi jeszcze najwspanialsze atrakcje, o wrażeniach wkrótce poinformujemy.

Opiekunowie młodzieży: Katarzyna Kurowska, Aleksandra Mielczarek-Hofman i Magdalena Mikołajczyk