Debata międzypokoleniowa „Edukacja dawniej a dziś”

debata.

Tematem debaty była: „EDUKACJA DAWNIEJ A DZIŚ”.
Debata międzypokoleniowa, zorganizowana w ramach cyklu „Aktywny senior – to Ty!”, miała na celu wymianę poglądów, opinii, przemyśleń oraz zrozumienie innego punktu widzenia.

Uczestnikami spotkania byli uczniowie naszej szkoły oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta Sieradza, seniorzy i osoby zainteresowane.

Debatę prowadziła wicedyrektor CRE WŁ BP w Sieradzu – p. Sylwia Dęga-Frątczak. Gościem spotkania był p. Michał Sitarek (Kierownik Referatu Promocji Urzędu Miasta Sieradza) wraz z inspektorem Natalią Barwaśną.

Opiekun młodzieży: Marianna Gotfryd

Fot. Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu