Szanowni Rodzice absolwentów klas ósmych!

 

Informujemy, że w dniach 8-12 lipca 2022 r. Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała dokumenty tj. kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wejście do szkoły od ul. Broniewskiego (przy małej sali gimnastycznej)

 

 

Powiat Sieracki logotyp

Informator edukacyjny

Kuratorium Oświaty w Łodzi
prezentacja
Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1.                    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12:00 od 25 lipca 2022 r. do lipca 2022 r. do godz. 12:00
2.                    Złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych od 20 kwietnia do 02 czerwca 2022 r.
3.                 
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych  I termin:
06 czerwca 2022 r. godz. 16.00.II termin*27 czerwca 2022 r. godz. 10.00
1 sierpnia 2022 r. godz. 10:00
4.                    Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych  

15 czerwca 2022 r.

 

4 sierpnia 2022 r.
5.                    Zmiana wniosku o przyjęcie

 

od 4 lipca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. do godz. 15:00
6.                    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00
7.                    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 19 lipca 2022 r. 5 sierpnia 2022 r.
8.                    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

– 3 zdjęć

od 19 lipca 2022 r.  godz. 12.00

do 22 lipca 2022 r. do godz. 12.00

od 5 sierpnia 2022 r. godz. 12.00

do 10 sierpnia 2002 r. do godz. 12:00

9.                    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 lipca 2022 r. do godz. 12.00 11 sierpnia 2022 r.

Elektroniczny nabór do szkół
https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

OFERTA EDUKACYJNA II LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. S. ŻEROMSKIEGO W SIERADZU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Kl. Ia medialno-kulturowa:

Przedmioty rozszerzone:

 • j. polski
 • j. angielski
 • wiedza o społeczeństwie

oraz  dodatkowe treści z zakresu dziennikarstwa, komunikacji publicznej, wiedzy o teatrze, filmie i fotografii.

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów uniwersyteckich pedagogicznych na kierunkach filozoficznych, dziennikarskich, administracyjno-prawnych, politologicznych, humanistycznych.

Kl. Ib politechniczna (oddział dwujęzyczny):

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, informatycznych, innych kierunkach technicznych.

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym (język angielski).

W II LO w roku szkolnym 2022/2023 zajęciami, które będą prowadzone w dwóch językach są: matematyka oraz informatyka.

Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą obowiązkowo przystąpić i uzyskać pozytywny wynik (30%) ze sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się:

I termin: 6 czerwca 2022 r. godz. 16.00

II termin*: 27 czerwca 2022 r. godz. 10.00

*II termin został wyznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie

 

Sprawdzian ma formę testu, trwa 50 minut.

Jest oceniany w skali od 0 do 50 punktów.

 

Wszyscy kandydaci, którzy wybiorą klasę dwujęzyczną powinni do dnia 02 czerwca 2022 r. złożyć deklarację przystąpienia do sprawdzianu.

Wypełnioną deklarację można wysłać:

– na adres mailowy: sieradzlo2@poczta.onet.pl

– na adres szkoły: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

– lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły.

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU

 

 

PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Kl. Ic biologiczno-chemiczna:

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Języki obce:  j. angielski, j. niemiecki

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na uniwersytetach medycznych, akademiach wychowania fizycznego, na uniwersyteckich kierunkach przyrodniczych.

Kl. Id geograficzno-matematyczna:

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia
 • matematyka
 • j. angielski

Języki obce:  j. angielski, j. francuski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: przyrodniczych, ekonomicznych, ochrony środowiska, geografii i turyzmu.

!!! SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH !!!

I termin sprawdzianu kompetencji językowych – 6 czerwca 2022 r., godz. 16.00

Sprawdzian odbędzie się w salach lekcyjnych II LO.

II termin sprawdzianu dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie – 27 czerwca 2022 r., godz. 10.00