Powiat Sieracki logotyp

Informator edukacyjny

Kuratorium Oświaty w Łodzi
Najlepsze Liceum w Sieradzu! II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU

TERMINY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1.                    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami od 24 kwietnia 2023 r. do 23 maja 2023 r. do godz. 12:00 od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 12:00
2.                    Złożenie deklaracji przystąpienia do sprawdzianu kompetencji językowych od 24 kwietnia do 02 czerwca 2023 r.
3.                 
Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych  I termin:
05 czerwca 2023 r. godz. 16.00.
II termin:
26 czerwca 2023 r. godz. 10.00
27 lipca 2023 r. godz. 10:00
4.                    Podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych  

15 czerwca 2023 r.

 

31 lipca 2023 r.
5.                    Zmiana wniosku o przyjęcie

 

od 4 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00
6.                    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

 

od 6 lipca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz. 15:00
7.                    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 14 lipca 2023 r. 1 sierpnia 2023 r.
8.                    Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie:

– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

– oryginału zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu ósmoklasisty

– 3 zdjęć

od 14 lipca 2023 r.  godz. 12.00

do 20 lipca 2023 r. do godz. 12.00

od 1 sierpnia 2023 r. godz. 12.00

do 4 sierpnia 2023 r. do godz. 12:00

9.                    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 21 lipca 2023 r. do godz. 12.00 7 sierpnia 2023 r.

 

 

.

Elektroniczny nabór do szkół
https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/

 

 

 

.

OFERTA EDUKACYJNA II LO NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Kl. Ia medialno-prawna:

Przedmioty rozszerzone:

 • j. polski
 • j. angielski
 • wiedza o społeczeństwie

oraz  dodatkowe treści z zakresu dziennikarstwa, komunikacji publicznej, wiedzy o teatrze, filmie i fotografii.

Języki obce: język angielski, język niemiecki / j. francuski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

 

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów uniwersyteckich pedagogicznych na kierunkach filozoficznych, dziennikarskich, administracyjno-prawnych, politologicznych, humanistycznych.

Kl. Ib politechniczna (oddział dwujęzyczny):

Przedmioty rozszerzone:

 • matematyka
 • fizyka
 • język angielski

Języki obce: język angielski, język niemiecki / język francuski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • fizyka

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, informatycznych, innych kierunkach technicznych.

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym (język angielski).

W II LO w roku szkolnym 2023/2024 zajęciami, które będą prowadzone w dwóch językach są: geografia oraz informatyka.

Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą obowiązkowo przystąpić i uzyskać pozytywny wynik (30%) ze sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się:

I termin: 5 czerwca 2023 r. godz. 16.00

II termin*: 26 czerwca 2023 r. godz. 10.00

*II termin został wyznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie

 

Sprawdzian ma formę testu, trwa 50 minut.

Jest oceniany w skali od 0 do 50 punktów.

 

Wszyscy kandydaci, którzy wybiorą klasę dwujęzyczną powinni od 24 kwietnia do 02 czerwca 2023 r. złożyć deklarację przystąpienia do sprawdzianu.

Wypełnioną deklarację można wysłać:

– na adres mailowy: sieradzlo2@poczta.onet.pl

– na adres szkoły: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

– lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły.

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU

 

 

PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

Kl. Ic biologiczno-chemiczna

(oddział dwujęzyczny):

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Języki obce: język angielski, język niemiecki / język francuski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, informatycznych, innych kierunkach technicznych.

Oddział dwujęzyczny to oddział, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym (język angielski).

Uwaga- zmiana w przedmiotach nauczanych dwujęzycznie.

II LO w roku szkolnym 2023/2024 zajęciami, które będą prowadzone w dwóch językach są: geografia oraz informatyka.

Kandydaci do klasy dwujęzycznej muszą obowiązkowo przystąpić i uzyskać pozytywny wynik (30%) ze sprawdzianu kompetencji językowych, który odbędzie się:

I termin: 5 czerwca 2023 r. godz. 16.00

II termin*: 26 czerwca 2023 r. godz. 10.00

*II termin został wyznaczony dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie

 

Sprawdzian ma formę testu, trwa 50 minut.

Jest oceniany w skali od 0 do 50 punktów.

 

Wszyscy kandydaci, którzy wybiorą klasę dwujęzyczną powinni do dnia 02 czerwca 2023 r. złożyć deklarację przystąpienia do sprawdzianu.

Wypełnioną deklarację można wysłać:

– na adres mailowy: sieradzlo2@poczta.onet.pl

– na adres szkoły: II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego, ul. Żeromskiego 8, 98-200 Sieradz

– lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły.

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO SPRAWDZIANU

 

PRZYKŁADOWY SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH

 

Kl. Ie biologiczno-chemiczna:

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

Języki obce:  język angielski, język niemiecki 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, biologicznych, technicznych.

Kl. Id geograficzno-matematyczna:

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia
 • matematyka
 • j. angielski

Języki obce:  język angielski, język francuski

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • język angielski
 • geografia

 

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: przyrodniczych, ekonomicznych, ochrony środowiska, geografii i turyzmu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. If matematyczno-językowa:

Przedmioty rozszerzone:

 • j. angielski
 • matematyka

Języki obce:  język angielski, język niemiecki 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • j. angielski
 • informatyka

Ukończenie klasy umożliwia absolwentom podjęcie studiów na kierunkach: matematycznych, informatycznych, innych kierunkach technicznych.

!!! SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH !!!

I termin sprawdzianu kompetencji językowych – 5 czerwca 2023 r., godz. 16.00

Sprawdzian odbędzie się w salach lekcyjnych II LO.

II termin sprawdzianu dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu w I terminie – 26 czerwca 2023 r., godz. 10.00