Stefan Żeromski (1864-1925) – kalendarz życia i twórczości

Stefan Żeromski herbu Jelita, polski prozaik, publicysta, dramaturg. Pierwszy prezes polskiego PEN Clubu. Posługiwał się pseudonimami Maurycy ZychJózef Katerla i Stefan Iksmoreż.

Był pisarzem wywierającym duży wpływ na społeczeństwo. Ze względu na zaangażowanie społeczne nazywany był „sumieniem polskiej literatury” lub „sumieniem narodu”.
Poprzez głoszone poglądy oraz prezentowaną postawę moralną stał się jednym z najwyższych autorytetów moralnych dla swoich rodaków. W publicystyce i krytyce literackiej  określano go terminem “serce nienasycone”.

W 2018 roku, roku stulecia odzyskania niepodległości, Stefan Żeromski znalazł się w gronie 25 wybitnych Polaków pośmiertnie odznaczonych ORDEREM ORŁA BIAŁEGO.

 

KALENDARIUM ŻYCIA i TWÓRCZOŚCI

1864 – Urodzony 14 października 1864 r. we wsi Strawczyn. Syn Wincentego Żeromskiego i Józefy z Katerlów. Była to zubożała rodzina szlachecka o żywych tradycjach patriotycznych
1874 – Żeromski rozpoczyna naukę w Kielcach
1879 – Śmierć matki
1882 – Debiutuje wierszami w „Przyjacielu Dzieci”. Pod wpływem profesora języka polskiego Antoniego G. Bema zaczyna pisać dzienniki
1883 – Śmierć ojca
1886 – Żeromski rezygnuje ze zdawania matury (choroba), studiuje w Warszawskiej Uczelni Weterynaryjnej
1888 – 1891 – Lata pobytu w Warszawie, to okres bardzo ciężkich warunków życiowych, głodu i chorób. Porzuca studia i przebywa w różnych majątkach ziemskich jako nauczyciel domowy (m. in. w Nałęczowie)
1892 – Podróż do Szwajcarii, pobyt w Zakopanem. Ślub z Oktawią z Radziwiłłowiczów Rodkiewiczową. Objęcie posady pomocnika bibliotekarza w Polskim Muzeum Narodowym w Rapperswilu, w Szwajcarii
1894 – W „Głosie” i „Przeglądzie Poznańskim” ukazuje się Doktor Piotr
1895 – Pierwsze książki: opowiadania Siłaczka, Zmierzch, Rozdzióbią nas kruki, wrony… pod pseudonimem Maurycy Zych
1896 – Żeromski wyjeżdża z Rapperswilu
1897 – Pracuje w Bibliotece Zamoyskich w Warszawie. Ogłasza Syzyfowe prace pod pseudonimem Maurycy Zych
1899 – Ukazują się Ludzie bezdomni (z datą 1900r.)
1902 – „Tygodnik Ilustrowany” rozpoczyna druk Popiołów
1905 – Żeromski mieszka w Nałęczowie, bierze czynny udział w pracy oświatowej
1909 – Ogłasza dramat Róża pod pseudonimem Józef Katerla
1911 – Miłość do malarki Anny Zawadzkiej wpływa na głębokie zmiany w życiu osobistym pisarza
1912 – Ukazują się powieści: Uroda życia oraz Wierna rzeka
1913 – Urodziny córki Moniki; pobyt we Florencji; rozpoczęcie pracy nad cyklem powieściowym Walka z szatanem
1917 – Premiera dramatu Sułkowski w warszawskim Teatrze Polskim
1918 – Żeromski zostaje wybrany na prezydenta Rzeczypospolitej Zakopiańskiej
1918 – Śmierć syna Adama
1920 – Zostaje wybrany prezesem Związku Zawodowego Literatów
1922 – Ukazuje się Wiatr od morza
1923 – Premiera dramatu Turoń w Teatrze Reduta
1924 – Żeromski kandyduje do literackiej Nagrody Nobla; ukazuje się Przedwiośnie
1925 – W styczniu otrzymuje nagrodę literacką za Wiatr od morza; w lutym premiera dramatu Uciekła mi przepióreczka w warszawskim Teatrze Narodowym, która okazała się największym triumfem scenicznym Żeromskiego
20 listopada 1925 r. – Żeromski umiera w Warszawie

 

 

S. Żeromski doskonale utożsamiał się swoją twórczością z symbolem szkoły (ówcześnie Zespół Szkół Budowlanych SPB). Ponadto rok 1975 był obchodzony w Polsce jako Rok Żeromskiego. Te argumenty zdecydowały, że 23 września 1975 r. zostało nadane naszej szkole imię Stefana ŻEROMSKIEGO.

 

W 2022 roku powstał w naszej szkole MURAL przedstawiający wizerunek Patrona naszej szkoły Stefana Żeromskiego. Autorem projektu jest uczennica klasy 3c G Amelia GIBKA.

Stefan Żeromski II Liceum w Sieradzu
S.-Żeromski z Anną Zawadzką i córką Moniką
S. Żeromski II Liceum
Amelia Gibka Konkurs na SZKOLNY MURAL