Plany postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

https://zeromski.edu.pl/wp-content/uploads/2023/09/2023_BZP-00415694_01_P.pdf