Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska

Julia i Oliwia

Miło nam poinformować, że do eliminacji ogólnopolskich OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH w OCHRONIE ŚRODOWISKA zakwalifikowały się prace naszych uczniów.
Pr
aca dwóch uczennic Julii KOSATKI z klasy IIc i Oliwii BOLANOWSKIEJ z klasy IIIc  – „Metoda poszerzania wiedzy o problemach ochrony środowiska wśród młodych ludzi” oraz praca Gracjana STEFAŃSKIEGO z klasy IIIc – „Sposób ograniczania zanieczyszczeń spowodowanych przemysłem farmaceutycznym za pomocą naturalnych alternatyw”.

Finał ogólnopolski olimpiady odbędzie się 14 maja 2024 r., uroczyste wręczenie dyplomów i zaświadczeń laureatom i finalistom 23 maja 2024 r.

Olimpiada ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadpodstawowych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.
Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej.

Opiekun: Beata Piotrowska