Harmonogram egzaminu maturalnego 2022

Harmonogram egzaminu maturalnego 2022

cke centralna komisja egzaminacyjna

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r.
o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów
przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.