Debaty oksfordzkie w naszej szkole

debata.

Od października 2023 r. w naszej szkole rozpoczął się TURNIEJ DEBAT OKSFORDZKICH. W debatach biorą udział uczniowie klas 1-3.

Czym są debaty oksfordzkie? Debata oksfordzka jest rodzajem dyskusji, w której dwie drużyny toczą uporządkowany spór wokół prawdziwości postawionej w debacie tezy, wobec której zajmują ustalone wcześniej w wyniku losowania stanowisko.

W debacie oksfordzkiej drużyny są czteroosobowe. Propozycja broni tezy debaty, opozycja stara się ją obalić.

Tezę podaje się drużynom kilka dni przed debatą. Po co? By każda z ekip mogła merytorycznie przygotować się do dyskusji. Tutaj liczą się konkrety: definicje, fakty i statystyki, nie przywoływane naprędce indywidualne spostrzeżenia i opinie debatantów o otaczającym świecie.

Debaty uczą  lepszego, pełniejszego argumentowania swojego stanowiska w wypowiedziach ustnych i pisemnych, poszerzają  horyzonty oraz wiedzę dzięki historycznej, społecznej oraz kulturowej tematyce debat, przekonują, że można ze sobą kulturalnie i rzeczowo dyskutować – bez agresji, argumentów ad personam, z szacunkiem dla rozmówcy i jego poglądów, często odmiennych od naszych.

Turniej ma zadanie wyłonić najlepszych debatantów w szkole.

Życzymy powodzenia!

Fot. Wojciech Angerman