II LO im. Stefana Żeromskiego: Wolontariat z Serca

święta.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu udowodniło swoje zaangażowanie społeczne.
Wsparliśmy m. in. akcję SZLACHETNEJ PACZKI oraz ZBIÓRKĘ na rzecz Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży Centrum Psychiatrycznego  w Warcie.

Wolontariusze naszej szkoły nie tylko skupili się na zbieraniu niezbędnych artykułów, lecz również pokazali, że serce wolontariatu bije silnie w murach II LO.
To właśnie szkolny wolontariat odegrał kluczową rolę w organizacji i przeprowadzeniu akcji, inspirując uczniów do aktywnego udziału w dziele dobra społecznego. Działalność  naszych  wolontariuszy stała się nie tylko okazją do pomocy materialnej, ale także szansą na kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych.
Wolontariat naszej szkoły pokazał, że młodzież może być inspiracją do zmian społecznych, a współpraca w imię dobra wspólnego przynosi nieocenione rezultaty. Nasze działania i wysiłek uczniów, nauczycieli i rodziców pokazały jak łatwo można dokonać dobrych rzeczy.

WOLONTARIAT z SERCA – to motto, które doskonale opisuje ducha II LO, gdzie uczniowie nie tylko się uczą, ale również pogłębiają umiejętności pracy na rzecz innych ludzi, propagują wartości humanitarne i solidarność społeczną.

Opiekun: Monika Frycie