Jakub Chmielewski FINALISTĄ Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

DSC03305 — kopia

Jakub CHMIELEWSKI z klasy 2aG został FINALISTĄ Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Bloku – Wynalazczość. (link)

Kuba uzyskał WYSOKI WYNIK w etapie ogólnopolskim olimpiady i znalazł się w gronie FINALISTÓW dzięki swojej ciężkiej pracy. Wiele godzin poświęcił na zdobywanie wiedzy z zakresu historii wynalazczości oraz na nabywanie umiejętności interpretacji i zastosowania przepisów prawa dot. ochrony własności intelektualnej i przemysłowej.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości ma charakter interdyscyplinarny i daje wymierne korzyści laureatom i finalistom. Wiele uczelni wyższych w Polsce przyznaje im maksymalny wynik punktowy podczas rekrutacji na prestiżowe kierunki studiów lub całkowicie zwalnia z postępowania rekrutacyjnego (czyli „indeks z automatu”).

W gronie tych uczelni znajdują się najlepsze uniwersytety: np. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie finaliści tej olimpiady uzyskują wynik punktowy równy 100% z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym. Tym samym automatycznie uzyskują indeks na wiele kierunków m.in. na prawo, gdzie w rekrutacji brany jest pod uwagę wynik jednego wybranego egzaminu na poziomie rozszerzonym, a matematyka znajduje się pośród przedmiotów punktowanych. [https://rekrutacja.uj.edu.pl/documents/1458734/20924842/lista.olimpiad_uj.2019.pdf/f2c71ec8-6bb2-4502-ade0-602bb5cf7f2b]

Uniwersytet Śląski w Katowicach całkowicie zwalnia finalistów Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości z postępowania kwalifikacyjnego na 15 kierunków studiów, w tym na kierunki takie jak: prawo, administracja, biotechnologia, mechatronika. [http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal_do_535_2020_1.pdf]

Z kolei na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym laureaci i finaliści OITiW uzyskują maksymalną liczbę punktów w rekrutacji na tak prestiżowy kierunek jak medycyna (bez względu na wyniki egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym). [https://rekrutacja.gumed.edu.pl/attachment/attachment/69359/u1320_na_2122_zalacznik_nr_1_poprawki_po_senacie_24_02_2020_1_.pdf]

GRATULUJEMY Kubie sukcesu!!!
Życzymy trafnego wyboru uczelni i kierunku przyszłych studiów.

Opiekun: Mariusz Gławenda