KOMÓRKOMANIA – Punkt rejestracyjny w II LO

DKMS

Dla wielu chorych na nowotwory krwi jedyną szansą na uratowanie życia jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.
„W tej chwili, aż co piąty polski Pacjent nie znajduje swojego „bliźniaka genetycznego” i nie ma szans na przeszczepienie. Nadzieją dla tych osób mogą być tylko nowo zarejestrowani potencjalni Dawcy. Im większa baza Dawców, tym większa szansa, że wśród zarejestrowanych osób znajdzie się zgodny Dawca.” – DKMS.

We wtorek 28 lutego br. w naszej szkole odbyła się wyjątkowa akcja – KOMÓRKOMANIA! (link)
Zainteresowanie AKCJĄ było duże, ponieważ udało się pobrać próbki od ponad 30 potencjalnych dawców.

Akcja, zorganizowana wspólnie przez grupę projektową Mental Sport z Fundacją DKMS, miała na celu rejestrację osób do banku szpiku kostnego.
Rejestrować mogli się nie tylko nauczyciele i pełnoletni uczniowie, ale także mieszkańcy miasta i regionu.
Chcemy podziękować i pogratulować wszystkim, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. JESTEŚCIE WIELCY!

Aby zostać potencjalnym dawcą, należało spełnić wszystkie wymagane kryteria i dokładnie zapoznać się z procesem dawstwa, jak i zrozumieć wszystkie związane z tym konsekwencje i być świadomym swojej decyzji.
Potencjalnym dawcą może zostać każda osoba: w przedziale wiekowym pomiędzy 18-55 rokiem życia, po raz pierwszy rejestrująca się w bazie jako dawca; o dobrym ogólnie stanie zdrowia oraz wskaźniku BMI poniżej 40, a także znająca obie metody materiału do przeszczepienia.

Grupa Mental Sport