Konkurs Języka Angielskiego The Big Challenge

1681891427462 — kopia

Oto wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego THE BIG CHALLENGE, który odbył się 19 kwietnia br. w naszej szkole.
Uczniowie rozwiązywali test online, dotyczący m. in. rozumienia tekstu czytanego, słuchanego oraz wiedzy ogólnej o krajach anglojęzycznych. Wzięło w nim udział 23 uczniów klas pierwszych.

  1. Victoria BROWARNA (1B) – 1. miejsce w szkole, 1. w województwie, 48. w kraju
  2. Julita BUŚ (1B) – 2. w szkole, 2. w województwie, 52. w kraju
  3. Lena PAPIERSKA (1B) – 3. w szkole, 4. w województwie, 62. w kraju
  4. Jakub ŚWINIARSKI (1B) – 4. w szkole, 5. w województwie, 72. w kraju

W województwie łódzkim do konkursu na poziomie 5 (licea) przystąpiły 64 osoby.
W całym kraju udział wzięło 1150 osób.

Koordynator: Piotr Wojciechowski