Krzysztof Gąsiorowski i Laura Perlańska oraz Michalina Jacyszyn finalistami Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska

received_767842435044275

Krzysztof GĄSIOROWSKI i Laura PERLAŃSKA z klasy 3c oraz Michalina JACYSZYN z klasy 4c zdobyli tytuły FINALISTÓW Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska. (link)

W finale tegorocznej Olimpiady Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska nasza utalentowana młodzież po raz kolejny sięgnęła po najwyższe lokaty w Polsce.

Uroczyste podsumowanie Olimpiady odbyło się w dniu 24 maja 2023 r. w sali A Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie przy ulicy T. Czackiego 3/5.

Trójka wymienionych uczniów wykonała własne BADANIA NAUKOWE pt.: Analiza wpływu większej podaży dwutlenku węgla i ocieplania się klimatu na zwiększenie produkcyjności drewna dwóch ważnych gatunków lasotwórczych w Polsce.

Praca opierała się na innowacyjnym zastosowaniu metodyki badań dendrochronologicznych do sprawdzenia wpływu ocieplania się klimatu i zwiększania się stężenia CO2 w atmosferze na produkcyjność dwóch gatunków lasotwórczych w Polsce. Wykazano, że u obu gatunków (bez względu na ich odmienne preferencje klimatyczne) uśrednione, z 15 prób osobniczych, przyrosty drewna w ostatnim dziesięcioleciu są istotnie większe niż w latach 60-tych XX w. Badania dowiodły w ten sposób, że obecne zmiany klimatyczne mogą być korzystne dla polskich lasów i zwiększać ich produkcyjność. Konkluzja pozostaje w opozycji do powszechnego przekonania o wyłącznie negatywnych następstwach zwiększonej zawartości CO2 w powietrzu i globalnego ocieplenia.

Olimpiada Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska ma charakter interdyscyplinarny i daje wymierne korzyści laureatom i finalistom. Wiele uczelni wyższych w Polsce przyznaje im indeks na prestiżowe kierunki studiów, takie jak np.: medycyna, stomatologia, prawo, psychologia i wiele kierunków inżynieryjnych.

W gronie tych uczelni znajdują się najlepsze uniwersytety w kraju np. Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz większość polskich politechnik.

SERDECZNE GRATULACJE dla uzdolnionych i pracowitych finalistów oraz życzenia samych sukcesów na wymarzonych studiach.

Opiekun: Mariusz Gławenda