LICEUM ŻEROMSKIEGO NA EUROPEJSKICH SZLAKACH

ue

W 2023 roku nasza szkoła otrzymała pięcioletnią akredytację z Programu Erasmus + w sektorze Edukacja Szkolna, która pozwoli nam zrealizować cele, jakie stawiamy sobie jako jedna z najbardziej konkurencyjnych placówek w regionie łódzkim.

Dzięki niej każdego roku:

– uczniowie i nauczyciele wybrani w procesie rekrutacji wyjeżdżają na międzynarodowe mobilności, które są okazją do wzmocnienia kluczowych kompetencji, przede wszystkim językowych, cyfrowych, społecznych i kulturowych,

– młodzież szkolna bierze udział w ciekawym programie mierząc się z wyzwaniami, dzięki którym zdobywa wartościową wiedzę i nowe doświadczenia,

– nauczyciele szkolą się wpływając na unowocześnianie form edukacyjnych wykorzystywanych w naszej placówce, tym samym przyczyniając się do podnoszenia jakości i efektywności kształcenia,

– dla naszej szkoły to także możliwość zapewnienia uczniom mającym mniejsze szanse edukacyjne na angażującą, atrakcyjną formę dokształcania się.

W Żeromskim, jak wiecie, duży nacisk kładziemy na naukę języków, a gdzie najlepiej szlifować swoje umiejętności w tym obszarze, jak nie w międzynarodowych grupach projektowych wspólnie z europejską młodzieżą?

Wyjazdy w ramach akredytacji są dla wszystkich uczestników w pełni bezpłatne i wiążą się również z poznaniem najciekawszych atrakcji danego regionu. Akredytacja otwiera przed nami horyzonty europejskiej edukacji, a każda uczestnicząca w mobilnościach grupa tworzy rezultaty materialne, które są ciekawym uzupełnieniem lekcji przedmiotowych w naszej szkole.

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZENIA STRONY INTERNETOWEJ, KTÓRĄ STWORZYLIŚMY Z MYŚLĄ O TYM, BY DZIELIĆ SIĘ REZULTATAMI MOBILNOŚCI ZE ŚRODOWISKIEM SZKOŁY I JEJ OTOCZENIEM.

ZNAJDZIECIE JĄ POD ADRESEM: www.2losieradz.eu

Przypomnijmy, że pierwsza mobilność w ramach przyznanej naszej szkole akredytacji odbyła się w dniach 29 października – 11 listopada 2023 roku we Włoszech, w malowniczo położonej miejscowości Udine (nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130263). Uczestniczyło w niej 15 uczniów i dwóch nauczycieli naszej szkoły. Międzynarodowe grupy pracowały nad porównaniem włoskiej oraz polskiej flory i fauny, odkrywając unikalność lokalnych gatunków winorośli, a także bogactwo fauny Wenecji. Zebrane materiały zostały przez uczniów opracowane z myślą o blogu.

Z efektami ich pracy możecie się zapoznać zaglądając tu: http://2losieradz.eu/blog-flora-and-fauna-of-north-eastern-italy/

W tym roku edukacyjna przygoda z Erasmusem+ zaprowadzi nas do Grecji, kolebki europejskiej cywilizacji. Już wkrótce podamy szczegółowe informacje.