Martyna Karczewska w etapie szkolnym Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Martyna

Martyna KARCZEWSKA z klasy IV c uczestniczyła w etapie szkolnym  OLIMPIADY WIEDZY o WYNALAZCZOŚCI.

Olimpiada ta ma charakter naukowo – techniczny. Jej celem jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym. W olimpiadzie wymagana jest nie tylko wiedza teoretyczna ale również praktyczne umiejętności, takie jak sporządzenie opisu patentowego.
Tytuł finalisty lub laureata jest uznawane przez uczelnie przy rekrutacji na studia.