Sukcesy naszych uczniów na seminarium uczniowsko-studenckim na Politechnice Łódzkiej

laureaci — kopia

18 marca 2022 r. uczniowie z klas o profilu biologiczno-chemicznym reprezentowali naszą szkołę na XXX Seminarium UczniowskoStudenckim na Politechnice Łódzkiej. Tematem tegorocznego seminarium były „PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA”. (link)

Podczas seminarium naukowego nasi uczniowie zaprezentowali swoje prace zgłoszone w kilku kategoriach konkursowych: REFERAT, PLAKAT, POSTER, EKO-WYNALAZEK i FILM. Oto SUKCESY naszych uczniów:

Franciszek ŁUGOWSKI (2c) i Oliwia MILCZAREK (2a) zdobyli 1 miejsce w kategorii „referat” i otrzymali Nagrodę Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Ich zwycięska praca dotyczyła „Oceny jakości powietrza na obszarze powiatu sieradzkiego w oparciu o badania nad występowaniem w nich bioindykatorów”.
Kamil ŚWIĘTCZAK (1c) zdobył 3 miejsce w kategorii „referat” („Wpływ hodowli przemysłowej zwierząt na środowisko”) 
Magdalena RAJ (1c) i Marta WOŹNIAK (1c) zdobyły WYRÓŻNIENIE w kategorii „referat” („Problemy ochrony środowiska dawniej i dziś”)

Wiktoria MUSIALIK (3csp) i Małgorzata OSTOJSKA (3csp)
 zdobyły 1 miejsce w kategorii „plakat”  („Czy fast fashion wyjdzie z mody?”)
Zuzanna LESIAK (3csp) i Maja PODSIADŁA (3csp) zdobyły WYRÓŻNIENIE w kategorii „poster” („Pamięć Młodych – wpływ pyłów zawieszonych PM 2,5 na pamięć i inteligencję dzieci”)

Martyna KARCZEWSKA (2c) i Natalia SZYMCZAK (2c) 
zdobyły WYRÓŻNIENIE w kategorii „EKO-wynalazek” („Ekomoda”)
Zuzanna LESIAK (3csp) i Maja PODSIADŁA (3csp) zdobyły WYRÓŻNIENIE w kategorii „film” („Brzydota w pięknie – jak nie dopuścić do katastrofy?”)
GRATULACJE!!!

Opiekunowie wyjazdu naukowego na Politechnikę Łódzką: Mariusz Gławenda, Lidia Zadka

więcej o seminarium (link)