„Żeromski” w Grecji

Grecja.

Uczniowie naszej szkoły, którzy realizują program „Erasmus+” w Grecji uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez instytucję przyjmującą.
Podczas zajęć mieli okazję tworzyć podstawowe rodzaje postów, a także poznać i wypróbować narzędzia do tworzenia i obróbki grafik, tj. Canva czy Gimp. Pracując w grupach, opracowywali zgromadzony już materiał, który zostanie wykorzystany do budowanego w ramach projektu fanpage’u oraz przygotowania finalnej prezentacji efektów projektu.
Nasza młodzież uczestniczyła także w zajęciach terenowych. Każde takie zetknięcie z grecką kulturą, przyrodą i historią, będzie bazą dla treści i materiałów, które zostaną umieszczone na wspomnianym fanpage’u.

W minionych dniach uczniowie mieli okazję odwiedzić zamek PLATAMON, spacerować w kanionie ENIPEAS i przyjrzeć się nieco bliżej Górze Olimp!


Opiekunowie młodzieży: Katarzyna Kurowska, Aleksandra Mielczarek-Hofman i Magdalena Mikołajczyk

FACEBOOK